Rakovina - všetko čo nej potrebujete vedieť

Protinádorová terapia a sfingolipidy (odborný článok)

Zásadnú úlohu, ktorú zohrávajú sfingolipidy v regulácii bunkového osudu v kombinácii s genetickými zmenami metabolických dráh sfingolipidov pozorovaných vo vzorkách rakoviny a v rezistentných bunkách viedli k dohadom, ako využiť signalizáciu sfingolipidov pre protinádorovú terapiu.

nedeľa, 26 február 2017 00:00

Kardioprotektívne vlastnosti flavonoidov

Konzumácia flavonoidov je úzko spätá so znížením rizika srdcovocievnych ochorení. Výskyt „francúzskeho paradoxu“ bol inšpiráciou pre štúdium týchto ochranných účinkov.

štvrtok, 23 február 2017 22:06

Diagnostika rakoviny semenníkov

Najtypickejším príznakom nádoru semenníka je zväčšenie obsahu skróta. Bolesť sa objaví len čiastočne, avšak pri neseminomatóznych nádoroch je bolesť sprievodným príznakom.

utorok, 14 február 2017 00:00

Patologická štruktúra malígnej bunky a tkaniva Odporúčané

Základné charakteristiky malígnej bunky sú zrýchlenie bunkového cyklu, zmeny v jej genóme, invazívny rast, zvýšená mobilita bunky, chemotaxia, zmeny na povrchu bunkovej membrány a sekrécia lytických faktorov.

sobota, 11 február 2017 00:00

Vlastnosti a využitie resveratrolu Odporúčané

Resveratrol ako antioxidant môže oddialiť a/alebo zabrániť vzniku oxidačného stresu, vyvolaného bunkovým poškodením či rôznymi ochoreniam.

streda, 08 február 2017 00:00

Resveratrol a rakovina

Resveratrol je prirodzene sa vyskytujúci fytoalexín, ktorý sa vyznačuje širokou škálou biologických účinkov, prospešných pre ľudské telo.

utorok, 31 január 2017 00:00

Klinické príznaky rakoviny semenníkov

 Nádor testis sa prejavuje lokálnymi príznakmi, zriedkavejšie príznakmi vyvolávanými metastázami a endokrinnou aktivitou nádoru.

 

štvrtok, 26 január 2017 00:00

Protoonkogény a onkogény pri rakovine prsníka

Protoonkogény a onkogény sú gény, ktoré po svojej aktivácii môţu prispieť k tvorbe zhubných nádorov. Pri svojej normálnej funkcii, kedy sú nazývané protoonkogény, je ich činnosťou podporovanie rastu buniek a bunkového delenia.

pondelok, 23 január 2017 00:00

Zdroje sociálnej opory pri diagnostikovaní rakoviny

To, ako bude chorý zvládať svoje ochorenie, je podmienené celkovou životnou situáciou, v ktorej ho diagnóza zastihla. Zlé vzťahy v rodine, závažné osobné i pracovné problémy a tiež absencia emočnej podpory výrazne negatívne ovplyvňujú prežívanie ochorenia.

štvrtok, 19 január 2017 00:00

Dráhy bunkovej smrti pri rakovine (odborný článok)

Bunková smrť sprostredkovaná ceramidom, vrátane apoptózy a autofagie, je známym mechanizmom pre chemoterapiu rakoviny.

sobota, 14 január 2017 00:00

Rakovina semenníkov a rizikové faktory II.

V dnešnom článku sa dozviete viac o rizikových faktoroch pri vzniku rakoviny semenníkov, ako sú infekcia vírusom HIV a inými vírusmi, parotitická orchitída, ingvinálna hernia a horomonálne faktory.

utorok, 10 január 2017 00:00

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.

Používaním stránky súhlasíte s využitím cookies ktoré zabezpečia jej správnu funkčnosť a lepšie služby