Rakovina - všetko čo nej potrebujete vedieť

Diagnostika rakoviny semenníkov

Najtypickejším príznakom nádoru semenníka je zväčšenie obsahu skróta. Bolesť sa objaví len čiastočne, avšak pri neseminomatóznych nádoroch je bolesť sprievodným príznakom.

utorok, 14 február 2017 00:00

Patologická štruktúra malígnej bunky a tkaniva Odporúčané

Základné charakteristiky malígnej bunky sú zrýchlenie bunkového cyklu, zmeny v jej genóme, invazívny rast, zvýšená mobilita bunky, chemotaxia, zmeny na povrchu bunkovej membrány a sekrécia lytických faktorov.

sobota, 11 február 2017 00:00

Vlastnosti a využitie resveratrolu Odporúčané

Resveratrol ako antioxidant môže oddialiť a/alebo zabrániť vzniku oxidačného stresu, vyvolaného bunkovým poškodením či rôznymi ochoreniam.

streda, 08 február 2017 00:00

Resveratrol a rakovina

Resveratrol je prirodzene sa vyskytujúci fytoalexín, ktorý sa vyznačuje širokou škálou biologických účinkov, prospešných pre ľudské telo.

utorok, 31 január 2017 00:00

Klinické príznaky rakoviny semenníkov

 Nádor testis sa prejavuje lokálnymi príznakmi, zriedkavejšie príznakmi vyvolávanými metastázami a endokrinnou aktivitou nádoru.

 

štvrtok, 26 január 2017 00:00

Protoonkogény a onkogény pri rakovine prsníka

Protoonkogény a onkogény sú gény, ktoré po svojej aktivácii môţu prispieť k tvorbe zhubných nádorov. Pri svojej normálnej funkcii, kedy sú nazývané protoonkogény, je ich činnosťou podporovanie rastu buniek a bunkového delenia.

pondelok, 23 január 2017 00:00

Zdroje sociálnej opory pri diagnostikovaní rakoviny

To, ako bude chorý zvládať svoje ochorenie, je podmienené celkovou životnou situáciou, v ktorej ho diagnóza zastihla. Zlé vzťahy v rodine, závažné osobné i pracovné problémy a tiež absencia emočnej podpory výrazne negatívne ovplyvňujú prežívanie ochorenia.

štvrtok, 19 január 2017 00:00

Dráhy bunkovej smrti pri rakovine (odborný článok)

Bunková smrť sprostredkovaná ceramidom, vrátane apoptózy a autofagie, je známym mechanizmom pre chemoterapiu rakoviny.

sobota, 14 január 2017 00:00

Rakovina semenníkov a rizikové faktory II.

V dnešnom článku sa dozviete viac o rizikových faktoroch pri vzniku rakoviny semenníkov, ako sú infekcia vírusom HIV a inými vírusmi, parotitická orchitída, ingvinálna hernia a horomonálne faktory.

utorok, 10 január 2017 00:00

Rakovina semenníkov a rizikové faktory

Prečo a z akého dôvodu vznikajú nádory semenníkov nie je zatiaľ dostatočne známe. Ochorenie charakterizuje veková, rasová a geografická špecificita. Postihovaní sú Ázijci a predovšetkým Európania.

štvrtok, 05 január 2017 00:00

Flavonoidy ako antioxidanty a ich účinky

Voľné radikály prestavujú atómy alebo skupinu atómov s nepárnym počtom elektrónov. Sú to nestabilné molekuly obsahujúce atóm vodíka, molekuly kyslíka alebo molekulu oxidu dusnatého.

pondelok, 02 január 2017 00:00

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.

Používaním stránky súhlasíte s využitím cookies ktoré zabezpečia jej správnu funkčnosť a lepšie služby