Rakovina - všetko čo nej potrebujete vedieť

Rakovinové modely in vitro

Pojem ,,in vitro” sa prekladá ako “mimo tela“ alebo v skúmavke. In vitro modely, používané za účelom testovania cytotoxických účinkov potenciálnych rakovinových látok, predstavovali niekoľko desiatok rokov základný primárny skríning, ktorého cieľom bolo identifikovať látky vhodné na in vivo štúdie.

 

 

štvrtok, 08 december 2016 12:11

Vývin liekových foriem rakovinovej terapie

Vývin liekových foriem rakovinovej terapie sa uberal viacerými smermi berúc do úvahy rôzne filozofické hľadiská.

utorok, 06 december 2016 00:00

Humánne papilomavírusy

Ľudské papilomavírusy (Human papillomaviruses) sú pôvodcami sexuálne prenosných ochorení (STD). V súčasnosti poznáme asi 300 typov papiloma vírusov, z nich asi 120 typov infikuje človeka.

sobota, 03 december 2016 00:00

Rakovina krčka maternice a jej prevencia

Veľký význam majú pravidelné preventívne prehliadky u praktických lekárov pre deti a dorast, pri nich je treba zdôrazňovať dôležitosť zdravého spôsobu života a upozorniť na veľké riziká nevhodných návykov, ako je zlá skladba stravy, fajčenie, užívanie drog, alebo alkoholu. 

utorok, 29 november 2016 00:00

Rezistencia rakovinových buniek (odborný článok)

Rezistencia na lieky je detegovaná v 40 až 80% prípadov pevných nádorov a predstavuje vážnu prekážku k úspešnej liečbe pacientov s rakovinou. Odolnosť proti liečbe protinádorovými liečivami je výsledkom celého radu faktorov.

piatok, 25 november 2016 00:00

Progresia karcinómu prsníka u žien Odporúčané

Ženský prsník je tvorený 15-25 sekciami, nazývanými ako laloky (lobuly), ktoré sú tvorené skupinami lalôčikov. Laloky sú obklopené žľazami, lemované epitelovými bunkami so špecializáciou produkcie mlieka.

utorok, 22 november 2016 00:00

Rakovina pankreasu a jej terapia V.

Chirurgická liečba je jediná metóda, ktorá dáva šancu na vyliečenie. Predpokladom je včasná diagnóza (štádium 1) a dobrý celkový stav pacienta.

piatok, 18 november 2016 00:00

Rizikové faktory ovplyvňujúce rakovinu prsníka Odporúčané

Najväčším rizikom pre vznik rakoviny je pohlavie. Diagnóza rakoviny prsníkov môže postihnúť aj mužov, no tento jav je veľmi vzácny.

utorok, 15 november 2016 00:00

Súčasný stav sociálnej pomoci pri diagnóze rakovina

Vzájomná pomoc hlavne medzi príbuznými, susedmi, či priateľmi bola na Slovensku prítomná už oddávna. Je tomu tak aj v prítomnosti, rôzne prieskumy potvrdzujú, že viac ako polovica obyvateľstva v priebehu roka niekomu finančne, alebo materiálne pomôže.

piatok, 11 november 2016 00:00

Nádorové ochorenie - rakovina prsníka

Nádorové ochorenia tvoria heterogénnu skupinu ochorení, ktoré svojou rôznorodosťou a hlavne stúpajúcou početnosťou predstavujú celosvetový problém. V ekonomicky rozvinutých krajinách sú považované za hlavnú príčinu úmrtí.

utorok, 08 november 2016 00:00

Metabolizmus a jeho zmeny počas karcinogenézy Odporúčané

Metabolizmus je súhrn všetkých chemických reakcií, ktoré prebiehajú v rámci bunky alebo organizmu. Vzťahuje sa na celú sieť chemických procesov podieľajúcich sa na udržiavaní života.

štvrtok, 03 november 2016 00:00

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.

Používaním stránky súhlasíte s využitím cookies ktoré zabezpečia jej správnu funkčnosť a lepšie služby