Rakovina - všetko čo nej potrebujete vedieť

Protoonkogény a onkogény pri rakovine prsníka

Protoonkogény a onkogény sú gény, ktoré po svojej aktivácii môţu prispieť k tvorbe zhubných nádorov. Pri svojej normálnej funkcii, kedy sú nazývané protoonkogény, je ich činnosťou podporovanie rastu buniek a bunkového delenia.

pondelok, 23 január 2017 00:00

Zdroje sociálnej opory pri diagnostikovaní rakoviny

To, ako bude chorý zvládať svoje ochorenie, je podmienené celkovou životnou situáciou, v ktorej ho diagnóza zastihla. Zlé vzťahy v rodine, závažné osobné i pracovné problémy a tiež absencia emočnej podpory výrazne negatívne ovplyvňujú prežívanie ochorenia.

štvrtok, 19 január 2017 00:00

Dráhy bunkovej smrti pri rakovine (odborný článok)

Bunková smrť sprostredkovaná ceramidom, vrátane apoptózy a autofagie, je známym mechanizmom pre chemoterapiu rakoviny.

sobota, 14 január 2017 00:00

Rakovina semenníkov a rizikové faktory II.

V dnešnom článku sa dozviete viac o rizikových faktoroch pri vzniku rakoviny semenníkov, ako sú infekcia vírusom HIV a inými vírusmi, parotitická orchitída, ingvinálna hernia a horomonálne faktory.

utorok, 10 január 2017 00:00

Rakovina semenníkov a rizikové faktory

Prečo a z akého dôvodu vznikajú nádory semenníkov nie je zatiaľ dostatočne známe. Ochorenie charakterizuje veková, rasová a geografická špecificita. Postihovaní sú Ázijci a predovšetkým Európania.

štvrtok, 05 január 2017 00:00

Flavonoidy ako antioxidanty a ich účinky

Voľné radikály prestavujú atómy alebo skupinu atómov s nepárnym počtom elektrónov. Sú to nestabilné molekuly obsahujúce atóm vodíka, molekuly kyslíka alebo molekulu oxidu dusnatého.

pondelok, 02 január 2017 00:00

Významné funkcie flavonoidov

Flavonoidy majú antioxidačné vlastnosti a cytostatické účinky na nádory. Majú schopnosť inhibovať široké spektrum enzýmov ako napríklad proteínkinázy C, tyrozínproteínkinázy, topoizomerázy II.

štvrtok, 29 december 2016 00:00

Rakovina krčka maternice a rizikové faktory

Karcinóm krčka maternice sa nachádza na 2. mieste vo výskyte zhubných nádorov u žien v rozvojových krajinách. Tvorí približne 10% všetkých malígnych ochorení u žien. Najčastejší výskyt je medzi 35. a 45. rokom života, ale teraz nie sú výnimkou ani mladšie ženy. Vývoj tohto ochorenia trvá vo väčšine prípadov niekoľko rokov.

piatok, 23 december 2016 00:00

Prevencia v gynekológii a rakovina

Pravidelná gynekologická prevencia zachraňuje životy mnohých žien. Samotná prevencia a preventívna starostlivosť v gynekológii je pre ženu veľmi dôležitá, už od mladého veku až po starobu ženy.

pondelok, 19 december 2016 00:00

Rakovina pľúc a fajčenie - základné informácie

Rakovina pľúc je choroba, ktorá je s fajčením spájaná najčastejšie. Zabíja viac ľudí než akýkoľvek iný druh rakoviny a najmenej 80% týchto úmrtí je spôsobených fajčením.

štvrtok, 15 december 2016 00:00

Vznik nádorov v prsníkovej žľaze

Vznik nádorov je viac stupňový a viac faktorový proces, ktorý vedie ku vzniku genetického ochorenia, teda rakoviny. Problematika vzniku nádorov spočíva v porušení cyklu bunky.

utorok, 13 december 2016 00:00

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.

Používaním stránky súhlasíte s využitím cookies ktoré zabezpečia jej správnu funkčnosť a lepšie služby