MENU

Mikro RNA a rakovina

6.4.2017 medicc
Mikro RNA alebo MiRNA je pomerne malá jednovláknová nekódujúca RNA. Skladá sa asi z 18-25 nukleotidov. Jej dôležitou úlohou je postranskripčná génová regulácia.

MiRNA vzniká transkripciou z DNA. Najskôr vznikne primárny transkript pri-miRNA, ktorý sa ďalej mení na pre-miRNA za pôsobenia bielkovinového komplexu tvoreného z nukleáz Drosha a bielkoviny Pasha. V cytoplazme za pôsobenia nukleázy Diacer sa mení na miRNA. Molekuly miRNA sú komplementárne s molekulami mRNA, a tým zabraňujú translácii a znižujú produkciu určitých proteínov. Abnormálna expresia alebo alterácia miRNA prispieva k vzniku tumorov ako solídnych, tak aj hematologických.

 

Mikro RNA v onkológii

 

MiRNA, ktorá je asociovaná so vznikom onkologických ochorení sa tiež označuje ako oncomir. 50% génov, ktoré kódujú miRNA je lokalizovaných na miestach, ktoré pri onkologických ochoreniach podliehajú mutáciám a zlomom. Tieto molekuly sa chovajú ako „driveryrakoviny . Ich expresia úzko súvisí s pôvodom ochorenia a stupňom závažnosti, čo môže byť v budúcnosti využité na klasifikáciu tumorov, ktoré nie sú dostatočne diferencované a je ich obtiažne identifikovať histologicky. Expresia miRNA môže slúžiť na spresnenie prognózy choroby.

 

 flow-1086468

 

Cyklická MIRNA a rakovina prsníka, prostaty a pľúc

 

Ako sľubný spôsob detekcie tumorov v budúcnosti by mohli slúžiť cyklické miRNA, ktoré boli objavené vo zvýšených hladinách u chorých pacientov. Napríklad miR14 v sére pacientov s rakovinou prostaty. Diagnostika tumorov pomocou miRNA sa testuje ako spoľahlivý a málo invazívny spôsob vyšetrovania. Molekuly miRNA môžu fungovať ako tumor supresorové gény, ale aj ako onkogény. Napríklad miRNA 29 má tumor supresorový efekt v bunkách rakoviny pľúc a onkogénny v bunkách karcinómu prsníka.

 

Niektoré miRNA sú zodpovedné za translokáciu chromozómov napríklad mirRNA 142 je zodpovedná za translokáciu medzi génmi Bcl3 a c-Myc dôsledkom čoho je rozvoj agresívnej B bunkovej leukémie. MicroRNA sa dáva do spojitosti aj s virálnou nákazou a onkogenézou. Ľudský papillomavírus 16 - HPV16 sa začleňuje do genómu hostileľskej bunky v mieste, kde sa nachádzajú gény pre miRNA. Do týchto miest na genóme sa začleňuje až 3 krát častejšie. Zmeny funkcie miRNA môžu byť spôsobené aj epigenetickými vplyvmi, metyláciou DNA alebo modifikáciou histónov.

  • Zdroj informácií: HIPŠOVÁ, I. 2015. Nádorové ochorenia. Nitra. 41 s. LUJAMBIO, A. - LOWE, S.W. 2012. Microcosmos of cancer. In Nature Insight. 16.2.2012, vol. 482, Issue No 7385, s. 29-36. MALINOVÁ, K. 2008. Genomická analýza nádorových buniek : diplomová práca. Brno : Masarykova Univerzita, 2008. 9-19 s.
Mikro RNA a rakovina - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.