MENU

Názov celiakia pochádza z gréckeho slova koliakos a v preklade znamená črevné ťažkosti. Celiakálna sprue (celiakia, celiakálne ochorenie, gluténová enteropatia, Geetova-Herterova choroba) je geneticky podmienené celoživotné chronické autoimunitné ochorenie.

Celiakia - 5.0 out of 5 based on 1 review
9.10.2017

TNM systém pre klasifikáciu zhubných nádorov vypracoval Pierre Denoix (Francúzsko) v rokoch 1943 až 1952.Tento systém bol odvtedy viackrát prepracovaný rôznymi národnými spoločnosťami.

Klasifikačné systémy nádorov - 5.0 out of 5 based on 1 review
3.10.2017

Vitamín E má rádioprotektívny účinok, ktorým predchádza vzniku voľných radikálov a chráni pred nepriaznivým účinkom ionizujúceho žiarenia.. Objaviteľom vitamínu E bol Evans v roku 1926. Evans a Emerson ho v roku 1936 izolovali z oleja z pšeničných klíčkov ako alofanát. Odtiaľ pochádza druhý názov tokoferol.

24.9.2017

Nádorové ochorenia sú suborom mnohých podobných chorôb. V dnešnej dobe existuje asi 100 rôznych druhov nádorových ochorení a všetky sa vyznačujú abnormálnym správaním určitých buniek.

Antioxidanty ako prevencia nádorových ochorení - Brusnica obyčajná - 5.0 out of 5 based on 1 review
18.9.2017

Bioaktívne látky sú prvky, ktoré sa vyskytujú v potravinách len v malych množstvách. Tieto zlúčeniny sa značne líšia chemickou štruktúrou.

11.9.2017

Seromucinózne karcinómy sú karcinómy u ktorých sú v prevahe bunky endocervikálneho typu. Tieto nádory sú menej agresívne. Kritéria pre diagnostiku mucinóznych karcinómov sú založené na odlíšení dobre diferencovaných karcinómov od borderline nádorov. Najviac akceptovaným kritériom je nález stromálnej invázie vo forme nepravidelných povrazcov a hniezd nádorových buniek, alebo zhlukov žliazok v tesnom kontakte.

Seromucinózne karcinómy a ďalšie typy rakoviny vaječníkov - 5.0 out of 5 based on 1 review
6.9.2017

Základnou surovinou je čerstvé hrozno. Hrozno v našej oblasti dozrieva koncom augusta. Prevoz a spracovanie hrozna musí byť ukončene aspoň v deň zberu a nesmie byť poškodené, pretože by dochádzalo k mikrobiologickému vývoju a samotnej oxidácií.

Hroznový olej a rakovina - 5.0 out of 5 based on 1 review
15.8.2017

Pod pojmom oxidačný stres sa označuje nerovnováha medzi vznikom reaktívnych foriem kyslíka (voľných radikálov) a mechanizmy, ktoré ju odbúravajú - antioxidanty. U ľudí sa táto nerovnováha podieľa na mnohých chorobách - diabetes mellitus, infarkt myokardu. Keďţe sa jedná o civilizačné choroby, mali by ľudia dodržiavať správnu životosprávu.

Oxidačný stres a voľné radikály - 5.0 out of 5 based on 1 review
12.8.2017

V polovici roka 2007 uverejnili vedci Nottinghamskej univerzity výsledky skúmania o pôsobení kapsaicínu na rakovinové bunky. Zistili, že kapsaicín priamo útočí na mitochondrie rakovinových buniek, čím doslova ničí ich zásobovanie energiou a navodzuje apoptózu rakovinovej bunky.

Kapsaicín ako voľba onkologickej liečby - 5.0 out of 5 based on 2 reviews
3.8.2017

Kyselina listová patrí do skupiny B vitamínov a označuje sa ako folát. Má centrálnu úlohu pri prenose jedného uhlíka. Tým je kyselina listová pre DNA- biosyntézu nevyhnutná.

Kyselina listová a Vitamín B12 - 5.0 out of 5 based on 1 review
1.8.2017

Mlieko je podľa odborníkov takmer dokonalá potravina, ktorá obsahuje výživné a stavebné látky, pre stavbu tela a rast človeka v detskom veku. Obsahuje látky pre energetické zabezpečenie existencie organizmu a je tiež zdrojom minerálnych látok, vitamínov, hormónov a enzýmov.

Kravské mlieko - 5.0 out of 5 based on 1 review
27.7.2017

Nádory epitelového pôvodu delíme na dve veľké skupiny: nádory z krycieho epitelu a nádory zo žľazového epitelu.

Rakovina vaječníkov - nádory epitelového pôvodu - 5.0 out of 5 based on 1 review
23.7.2017

V posledných rokoch došlo k výraznému pokroku v pochopení molekulárnych mechanizmov, vedúcich k vzniku nádorov a ich metastázovania.

Genetický základ rakoviny vaječnkov - ovárií - 5.0 out of 5 based on 1 review
16.7.2017

Vaječníky (ovária) sú párové orgány, ktoré sú uloţené v brušnej dutine v ktorých cyklicky dozrievajú ţenské pohlavné bunky – vajíčka a tvoria sa tu pohlavné hormóny.

Karcinóm ovária - 5.0 out of 5 based on 1 review
14.7.2017

Tieto neenzymatické antioxidanty premieňajú radikál na prvky ktoré sú menej toxické a sú schopné ďalšieho metabolického procesu alebo vylučovania (lapače, spomaľovače).Bielkoviny transferín a laktoferín sú najdôležitejšie bielkoviny s neenzymatickou antioxidačnou aktivitou.

Neenzymatické antioxidanty - 5.0 out of 5 based on 1 review
6.7.2017

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.