medicc logo

MENU

Liečba metastatického karcinómu prsníka - rozhovor

medicc
Pri karcinóme prsníka sa nezriedka hovorí o tom, že skorá liečba šance pacientok zvyšuje. Aké možnosti liečby a s akou efektivitou majú pacientky s pokročilejšími štádiami karcinómu? Odpovedá onkologička z Národného onkologického ústavu v Bratislave, MUDr. Eva Oravcová, PhD.

Dostupné formy liečby

Aké druhy liečby majú k dispozícii pacientky s rozvinutým karcinómom prsníka?

Pacientky s metastatickým karcinómom prsníka, teda v klinickom štádiu IV, ktoré sú HER-2 pozitívne, majú k dispozícii viaceré možnosti liečby.

Hormonoterapia je určená pre pacientky, ktorých nádor má pozitívne hormonálne receptory. Je v tabletkách a relatívne netoxická.

Rádioterapia je v tomto štádiu len doplnkovou liečbou.

Chemoterapia sa používa buď samostatne, alebo v kombinácii s biologickou liečbou.

Pacientky s novodiagnostikovaným ochorením v tomto štádiu môžu dostať kombináciu dvoch biologických liečiv spolu s cytostatikom. Pre HER-2 pozitívne pacientky máme k dispozícii aj tabletkovú formu biologickej liečby. Pacientky, ktorých nádor má pozitívne receptory pre estrogény, majú k dispozícii nový biologický liek, ktorý znovu pomáha obnoviť citlivosť na hormonálnu liečbu.

 

Biologická liečba metastatického karcinómu prsníka

S akým efektom sa používa biologická liečba?

Zavedenie cielenej liečby, ako ďalšej možnosti do liečby pokročilého karcinómu prsníka v roku 1998, znamenalo pre podskupinu pacientok s HER-2 pozitívnym nádorom jeden z najvýraznejších posunov v dĺžke prežívania.

V tomto štádiu ochorenia sa len výnimočne používa cielená alebo biologická liečba samostatne, ako jediný druh liečby. Najlepšie výsledky sa dosahujú pri kombinovanej liečbe, teda pri súčasnom použití chemoterapie a biologickej liečby.

 

Ako sa biologická liečba užíva, komu je indikovaná a aké sú jej prípadné nežiaduce účinky?

Prvý biologický liek, ktorý bol zavedený do liečby pre túto skupinu pacientok, je monoklonová protilátka. Dlho bol dostupný len vo forme infúzie do žily. Od septembra 2013 je s rovnakou účinnosťou dostupný aj ako podkožná injekcia.

A ako som už spomenula, máme aj biologické lieky v tabletkovej forme. Zjednodušene sa dá povedať, že biologická liečba je indikovaná vždy u pacientok s HER-2 pozitívnym nádorom. Od apríla 2014 je na Slovensku plne hradená biologická liečba aj pre pacientky s HER-2 negatívnym nádorom a pozitívnymi hormonálnymi receptormi.

Táto liečba sa podáva v kombinácii s hormonálnou liečbou a je vo forme tabliet.Rozhodnutie o tom, kedy použiť ktorý liek, či prípadne kombináciu liekov, je v kompetencii onkológa. Biologické lieky majú vo všeobecnosti menšiu toxicitu ako chemoterapia, ale ako všetko v medicíne, ani toto neplatí jednoznačne. Nespôsobujú vypadávanie vlasov, zvracanie a pokles počtu krviniek, no existujú aj biologické lieky, ktorých toxicita nie je zanedbateľná.

Pri tejto liečbe sa často stretávame s únavou, slabosťou či nechutenstvom. Monoklonové protilátky sú vlastne zvieracie protilátky, ktoré sú viac alebo menej prispôsobené tomu, aby sa podobali na ľudské. Preto pri ich podaní môžu vzniknúť rôzne typy alergických reakcií.

Viac sa dočitate na: http://www.zdravie-zeny.sk/liecba-metastatickeho-karcinomu-prsnika

Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.