MENU

Rakovina prsníka a klinické príznaky

medicc
Ak dochádza k nálezu hrčky v prsníku alebo iného neobvyklého nálezu, je nutné vykonať súbor vyšetrení. K zisteniu, či ide o zhubný alebo nezhubný nádor slúži rad vyšetrovacích metód. Hlavnú úlohu v diagnostike rakoviny prsníka má diagnostická mamografia. V prípade neprehľadnosti sa zaraďuje medzi doplňujúce zobrazovacie metódy sonografia. Ďalšou zobrazovacou metódou je magnetická rezonancia.

Rakovina prsníka býva dlho bez zjavných príznakov. Klinické príznaky rakoviny prsníka sa najčastejšie rozdeľujú na celkové a miestne. Celkové príznaky bývajú nešpecifické, patrí sem subfebrília (zvýšená teplota) , bolesti krčnej a hrudnej chrbtice a únava . Celkové príznaky sú známkou vzdialených metastáz. Oveľa častejšími sú však lokálne prejavy karcinómu prsníka ako nebolestivé zdurenie, rezistencia s nepravidelnými okrajmi a to kdekoľvek v prsníku.

Často môžu byť zmeny na bradavkách, ako aj deformity, krvácanie alebo sekrécia z mliečnych žliaz. Fyziologický výtok z prsníka býva u žien, ktoré dojčia, ale aj u tých ktoré prestali dojčiť, objavuje sa aj po teplom kúpeli, pri vzrušení a pri kompresii prsníka. Je dôležité všímať si farbu kože ako je jej začervenanie, priehlbinky, vťahovanie kože pripomínajúce pomarančovú kôru, opuch, mokvanie, nehojace sa vredy.

Ak dochádza k nálezu hrčky v prsníku alebo iného neobvyklého nálezu, je nutné vykonať súbor vyšetrení. K zisteniu, či ide o zhubný alebo nezhubný nádor slúži rad vyšetrovacích metód. V minulosti a aj v súčasnosti zohrávajú hlavnú úlohu v diagnostike rakoviny prsníka zobrazovacie metódy. Od polovice 20. storočia došlo k zdokonaľovaniu röntgenových vyšetrovacích metód za použitia kontrastných látok. Základné vyšetrovacie metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyšetrovacích postupov v diagnostike nádorových ochorenia. Hlavnú úlohu v diagnostike rakoviny prsníka má diagnostická mamografia.

Diagnostická mamografia

Diagnostická mamografia je určená ženám akejkoľvek vekovej kategórie sa symptómami ochorenia prsníka. Toto vyšetrenie je hradené z verejného zdravotného poistenia bez ohľadu na početnosť tohto vyšetrenia. Lekári indikujú toto vyšetrenie, započítava sa do indukovanej "regulovanej" starostlivosti a možno ho vykonať na akomkoľvek mamografickom pracovisku.

Diagnostické mamografické vyšetrenie sa vykonáva aj u rizikových skupín žien, prevažne od veku 40 rokov, v ročných až dvojročných intervaloch. U vysoko rizikových skupín žien, kam sa radia napríklad nositeľky mutácie BRCA 1,2, možno mamografické vyšetrenie vykonávať už skôr - väčšinou od 30 rokov. U týchto žien sa diagnostická mamografia zvyčajne vykonáva v kombinácii s ultrasonografiou raz za rok.

Ultrasonografia

Sonografia sa zaraďuje medzi doplňujúce zobrazovacie metódy v prípade neprehľadnosti mamografického snímku. K vytvoreniu obrazu sa využívajú ultrazvukové vlny. Vlny pri vyšetrení prsníka vysiela sonda priložená na kožu prsníka. Ultrazvukový obraz sa vytvára odrazením vĺn od prsného tkaniva späť do sondy. Postihnuté tkanivo odráža ultrazvukové vlny inak ako zdravé tkanivo, takže na výslednom snímku je takéto tkanivo vidieť.

Táto metóda sa využíva prevažne pri vyšetrení mladých žien. Je vhodnou metódou k rozlíšeniu cýst a taktiež nezatažuje organizmus röntgenovým žiarením. Nevýhodou je, že nie je schopná zistiť mikrokalcifikácie. Karcinómy prsníka spoľahlivo diferencuje až od 1 cm. Preto nie je vhodnou metódou pre skríning.

Magnetická rezonancia

Magnetická rezonancia je kontrastné dynamické vyšetrením. K vytvoreniu obrazu orgánov využíva magnetické pole. Toto pole vytvára silný magnet, točiaci sa okolo pacientky. Magnetická rezonancia sa využíva hlavne u mladých žien. Prednosťou tejto vyšetrovacej metódy, podobne ako u ultrasonografie je nezaťažovanie organizmu röntgenovým žiarením. Jej nevýhodou je však dlhá doba vyšetrenia.

  • Zdroj informácií: CHOVANEC, J., DOSTÁLOVÁ, Z., NAVRÁTILOVÁ, J. Karcinom prsu – aktuální problém, MIŠKOVSKÁ, Z. Včasný záchyt a management onemocnění prsu - doporučený postup pro praktické lékaře, PRAUSOVÁ, J. Karcinom prsu – problém i v 21. století, VALLOVÁ, Jana.: Stručný přehled informácí o karcinomu prsu, epidemiologii, rizikových faktorech, prevenci, diagnostice a mortalietě tohto onemocnění, http://www.linkos.cz/nadory-prsu-c50/o-nadorech-prsu/, STRNAD, Pavel. 2001. Karcinom prsu. Postgraduální medicína
Rakovina prsníka a klinické príznaky - 4.9 out of 5 based on 10 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.