medicc logo

MENU

Tri stupne prevencie nádorových ochorení

medicc
Aké druhy prevencie poznáme pri nádorových ochoreniach? Prevencia je vždy jednoduchšia a výhodnejšia ako samotná terapia. Čítajte ďalej a dozviete sa o troch stupňoch prevencie pri nádorových ochoreniach.

Prevencia pozostáva zo sústavi opatrení, ktoré majú predchádzať javom, ktoré sú nežiaduce. Patria sem napríklad choroby, drogová závislost, zločiny, sociálne konflikty a ďalšie. Opatreniam hovoríme preventívne. Prevenciu delíme na primárnu, sekundárnu a terciárnu.

Prevencia pochádza z latinského slova praevenire, a v preklade znamená "predchádzať". Prevencia je vždy jednoduchšia a výhodnejšia ako samotná terapia. Podmienkou voľby úspešného modelu je výborná znalosť problematiky vrátane profesionalizácie a vplyvu kultúrnych a spoločenských tradícií.

V mnohých chorobách hrá veľkú úlohu dedičnosť. Bohužiaľ aj u nádorového ochorenia je náchylnosť k niektorým typom rakoviny dedičná. U príslušníkov rodín, kde sa nádorové ochorenia objavovalo, je pravdepodobnosť že nádorovým ochorením ochorie aj iný člen rodiny mnohokrát väčšia.

 

Primárna prevencia

Cieľom primárnej prevencie je predchádzať zdravotným problémom. Je zameraná na zdravie ľudí. Jej obsahom nie je len zaujímať sa o vznik chorôb, ale tiež o to, ako zlepšiť zdravotný stav. To vedie k zvyšovaniu kvality života.

Primárna prevencia by mala najmä ovplyvniť vonkajšie faktory. Tými sú diétne návyky, fajčenie, požívanie alkoholu, pohyb a ďalšie. Snaží sa viesť ľudí k pozitívnym zmenám životného štýlu a naopak eliminuje, alebo sa snaží o zníženie expozície rizikových faktorov.

Základnýné kroky na minimalizáciu možnosti dostať rakovinu je možné rozdeliť do niekoľkých kategórií: stimulácia imunitného systému, lepšie výživa, prevencia stresu a jeho zvládnutie, zlepšovanie životného štýlu a v neposlednom rade vôľa žiť tvorivým životom.

 

Sekundárna prevencia

Cieľom sekundárnej prevencie je včasné zistenie existujúceho ochorenia. Je zameraná na rozvoj choroby a určenie diagnózy, kedy je choroba vo vyliečiteľnom štádiu. Preto sú veľmi dôležité pravidelné kontroly, tzv. preventívne prehliadky u lekára a zároveň citlivé sledovanie vlastného zdravotného stavu každého jedinca s včasným podchytením chorobi.

Preventívnemu onkologickému vyšetreniu je potreba sa venovať nielen zo strany praktického lekára, ale tiež pri pobyte klienta v nemocnici, hoci je jeho dôvod iný ako podozrenie na rakovinu.

U mnohých foriem zhubných nádorov môže ich včasné odhalenie výrazne ovplyvniť liečbu aj úmrtnosť.

 

Terciárna prevencia

Je zameraná na klientov, u ktorých choroba už prepukla. Ide hlavne o zníženie rizík.

Dôležité je poučiť klienta i rodinných príslušníkov, aby využili dostupné možnosti zdravého žitia a vyhnúť sa zbytočným komplikáciám a problémom.

Celkový pokrok v medicíne rozširuje možnosti diagnostiky aj liečby samotnej. Na poli diagnostiky sa jedná napríklad o rozvoj zobrazovacích metód ako je CT (počítačová tomografia). CT umožnilo s väčšou presnosťou stanoviť lokalizáciu a štádium nádoru a tým aj presnejšie dávkovať žiarenia a chemoterapiu.

Na poli liečby vznikli nové podporné postupy, ktoré dovoľujú zvládať riziká infekcie, nechutenstvo a vedľajšie účinky liečby. Preto sa počet pacientov s lepšími liečebnými výsledkami a prognózou stále zvyšuje. Snahou terciárny prevencia je výrazne ovplyvniť kvalitu života, resp. zlepšiť kvalitu života.

Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.