medicc logo

MENU

Aké druhy rakoviny pľúc poznáme ?

medicc
Rakovina pľúc vyrastá z buniek prieduškovej sliznice, zo žliaz prieduškovej steny a z pľúcnych mechúrikov. Podľa umiestnenia poznáme dve hlavné formy rakoviny pľúc: centrálnu a periférnu. Pri centrálnej forme nádor vzniká v oblasti vetvenia hlavných a lalokových priedušiek (v oblasti pľúcneho hílu), pri periférnej v okrajových častiach pľúc.

Podľa mikroskopickej skladby buniek (histológia) rozoznávame pri rakovine pľúc niekoľko typov nádorov. Patria sem:


1. Epidermoidný karcinóm, ktorý tvorí asi 40% všetkých prieduškových nádorov. Vyrastá z výstelky priedušiek.
2. Malobunkový karcinóm - asi 20%
3. Adenokarcinóm - asi 30%. Vyrastá zo žliaz stien priedušiek.
4. Veľkobunkový karcinóm - asi 10%.


Okrem uvedených histologických typov sa objavujú ešte aj iné, sú však veľmi zriedkavé.

bunka

Nie všetky druhy rakoviny pľúc sú rovnako zhubné.

 

Podľa stupňa zhubnosti môžeme nádory pľúc rozdeliť do dvoch skupín: epidermoidný karcinóm do jednej a všetky ostatné nádory do druhej. Epidermoidný karcinóm je menej zhubný, rastie pomalšie a neskôr metastázuje ako nádory druhej skupiny. Je aj prognosticky priaznivejší ako ostatné nádory. Rozdiel v zhubnosti je aj medzi nádormi rovnakého mikroskopického zloženia. Podľa zhubnosti ich delíme na štyri stupne. Toto delenie sa nazýva grading. Stupeň zhubnosti označujeme od Go až po G3. Čím vyššie číslo, tým zhubnejší nádor.

 

Ako sa rakovina pľúc prejavuje?

Veľká väčšina chorých na rakovinu pľúc má jeden alebo viac príznakov vyvolaných základnou chorobou. Len asi 5% chorých je spočiatku bez príznakov a podozrenie na nádor sa vysloví po bežnom vyšetrení alebo po zhotovení röntgenovej snímky hrudníka, často pri vyšetrení iného ochorenia. Nie všetky druhy rakoviny pľúc sú rovnako zhubné

Varovné signály. Mnohé príznaky sú typické pre celý rad chorôb dýchacích ciest a pľúc, vrátane nádorových. Ak sa objaví čo len jeden z nich, treba rozhodne navštíviť lekára:


chronický kašeľ (fajčiarsky kašeľ), ktorý sa náhle zmenil,
zápal priedušiek alebo „prechladnutie“, ktoré nereaguje na liečbu antibiotikami,
– postupne vzrastajúca dušnosť,
stopy krvi vo vykašľanom hliene,
bolesť v hrudníku,
strata telesnej hmotnosti a úbytok telesných síl bez zjavnej príčiny,
ťažkosti pri prehĺtaní a zachrípnutie.

f12

Príznaky rakoviny pľúc sa prejavujú a množia v závislosti od štádia ochorenia a postupne sa zvýrazňujú. Prvé príznaky sú nenápadné a nelíšia sa od príznakov väčšiny nenádorových ochorení pľúc. Patrí medzi ne chronický fajčiarsky kašeľ, vzrastajúca dušnosť, občasné vykašliavanie prúžkov krvi v hliene. Silnejšie krvácanie je zriedkavé. Kašeľ je trvalý, postupne silnie.


Keď nádor upchal priesvit priedušky, môžu sa objaviť horúčky ako pri zápale pľúc. Príčinou je infekcia v dýchacích cestách, ktorá vznikla za prekážkou. Neraz je tento horúčkový stav prvým príznakom ochorenia. Sťažené dýchanie až dušnosť sú prejavom zmenšenia dýchacej plochy pľúc či už priamym narastaním nádoru v pľúcnom tkanive alebo tlakom na pľúca z okolia, napr. ak je prítomná voľná tekutina (výpotok) v pohrudničnej dutine.


Bolesti v hrudníku bývajú príznakom pokročilejšieho ochorenia pri postihnutí pohrudnice, rebier, medzirebrových svalov a nervov. Zachrípnutie sa objaví pri priamom prerastaní nádoru do nervov riadiacich činnosť hlasiviek (nervus recurrens), alebo pri jeho stlačení metastaticky postihnutými lymfatickými uzlinami v medzihrudí. Ich postihnutie býva príčinou aj tzv. syndrómu hornej dutej žily. Zväčšené a stvrdnuté lymfatické uzliny svojím tlakom na hornúdutú žilu zúžia jej priesvit a krv, ktorá ňou priteká do srdca, sa hromadí pred prekážkou. Výsledkom je rozsiahly opuch spojený s ťažkou dušnosťou a fialové sfarbenie krku a tváre.


Vo veľmi pokročilom štádiu choroby, keď sú už metastázy aj vo vzdialených orgánoch (kosti, pečeň, mozog, obličky a nadobličky, prípadne iné), sú príznaky veľmi pestré, mnohopočetné a závisia od stupňa postihnutia toho-ktorého orgánu. Postihnutie vzdialených orgánov metastázami často sprevádzajú bolesti rôznej intenzity a poruchy ich činnosti. V tomto štádiu sa objavuje aj strata telesnej hmotnosti a málokrvnosť.

ci1

Ako sa rakovina pľúc šíri? 


Rakovina pľúc sa z miesta svojho vzniku šíri viacerými spôsobmi. Väčšina nádorov vzniká v centrálnej časti, v oblasti pľúcneho hílu. Nádor môže rásť buď smerom do priesvitu priedušky a upchávať ju, alebo sa šíri pozdĺž jej steny smerom na perifériu pľúc. Ak nádor upchá priedušku, môže vyvolať zápal pľúc, stratu vzdušnosti celého pľúcneho krídla alebo len jeho časti. Vznikne atelektáza. Na periférii nádor niekedy prerastá na pohrudnicu, čo sa prejavuje výpotkom v pohrudničnej dutine,do hrudnej steny, do pľúcneho hrotu, do medzihrudia (mediastína) na osrdcovník, veľké cievy, priedušnicu a do pažeráka.

Nádor často nadobudne značný rozsah skôr, ako sa objavia príznaky a skôr, ako sa ho podarí zistiť.Okrem prerastania do okolia sa všetky druhy rakoviny pľúc šíria metastázovaním, a to buď lymfatickou cestou do lymfatických uzlín uložených v pľúcnom híle,alebo pozdĺž priedušnice v medzihrudí až do lymfatických uzlín v nadkľúčkových jamkách, alebo krvnou (hematogénnou) cestou do vzdialených orgánov.

Všetky histologické typy pľúcnej rakoviny sa vyznačujú silnou tendenciou k metastázovaniu lymfatickou cestou.

V čase diagnózy sa už u viac ako polovice chorých zistia metastázy v lymfatických uzlinách.

Pri malobunkových a veľkobunkových karcinómoch zisťujeme metastázy v lymfatických uzlinách až u 8O% chorých. O niečo neskôr metastázujú adenokarcinómy a najneskôr epidermoidné karcinómy. 


Šírenie rakoviny pľúc krvnou cestou (hematogénny rozsev nádoru) je znakom veľmi pokročilého ochorenia, bez nádeje na vyliečenie. Vzdialené metastázy sa objavujú v pečeni, mozgu, obličkách i nadobličkách a inde, ale najčastejšie v kostiach, pričom môže dôjsť k zlomenine v dôsledku rozrušenia kosti nádorom (patologická zlomenina).

 

Aké druhy rakoviny pľúc poznáme ? - 2.7 out of 5 based on 3 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.