MENU

Klasifikácia nádorov a nádorové mikroprostredie

medicc
Imunitný systém hrá dôležitú úlohu vo vývoji nádorov. Imunitné bunky môžu potlačiť vývoj nádoru buď zničením nádorových buniek, alebo inhibíciou ich rastu. Na druhej strane, môžu podporiť nádorovú progresiu selekciou nádorových buniek, ktoré sú vhodné pre rast v imunokompetentnom hostiteľovi, alebo vytvorením imunosupresívneho mikroprostredia.

Klasifikácia nádorov

Klasifikácia nádorov sa uskutočňuje na základe viacerých kritérií:

a) Podľa schopnosti infiltrovať sa do iného tkaniva:

Nezhubné (benígne) nádory - zostávajú v mieste vzniku, neinfiltrujú sa do iných tkanív. Sú ostro ohraničené a väčšinou pomaly rastúce.

Zhubné (maligné) nádory - rastú nekontrolovateľným a rýchlym spôsobom, prenikajú do zdravého okolitého tkaniva a často metastázujú až na miesta značne vzdialené od ich pôvodného miesta vzniku. Ich ohraničenie sa určuje len veľmi ťažko.

b) Podľa typu buniek (tkaniva), z ktorého vznikajú (histogenéza).

  • Karcinómy – nádory epiteliálnych buniek (asi 90% ľudských nádorov, napr. výstelky rôznych orgánov a mliečne žľazy)
  • Sarkómy – nádory napádajúce mezenchýmové tkanivá (svaly, kosti, väzivá)
  • Gliómy – nádory nervového tkaniva
  • Lymfómy a leukémie – nádory postihujúce hematopoetické bunky a bunky imunitného systému (napr. malígne zvrhnutie plazmatických buniek označujeme myelóm)

 

c) Podľa typu postihnutého orgánu alebo tkaniva:

  • karcinóm pľúc, kolorektálny karcinóm, prsný karcinóm, akútna myeloidná leukémia, neuroblastóm, osteosarkóm a mnoho ďalších. 

 

 

Nádorové mikroprostredie

 

Imunitný systém hrá dôležitú úlohu vo vývoji nádorov. Imunitné bunky môžu potlačiť vývoj nádoru buď zničením nádorových buniek, alebo inhibíciou ich rastu. Na druhej strane, môžu podporiť nádorovú progresiu selekciou nádorových buniek, ktoré sú vhodné pre rast v imunokompetentnom hostiteľovi, alebo vytvorením imunosupresívneho mikroprostredia. Schopnosť nádoru ovplyvňovať a polarizovať diferenciáciu a funkciu imunitných buniek, robí toto prostredie ešte viac unikátnejším, zložitejším a viac variabilnejším. V dôsledku toho je nádorové mikroprostredie cieľom mnohých imunoterapických liečebných postupov.

ND1

Pojem nádorové mikroprostredie popisuje vnútro daného nádoru, obsahujúce okrem nádorových buniek, rôzne nenádorové bunky, stromálne bunky, imunitné bunky, lymfatické a krvné cievy. Tie obklopujú a vyživujú rakovinové bunky. Nádorové prostredie zahŕňa aj proteíny a rôzne molekuly produkované všetkými bunkami tam prítomnými, ktorých úlohou je podporiť rast rakovinových buniek. Nádor môže zmeniť svoje mikroprostredie, no platí to aj opačne, a teda, mikroprostredie môže ovplyvniť rast a progresiu nádoru 

   

Z histologického hľadiska sa na stavbe nádorov podieľa nádorová stróma a nádorový parenchým. Nádorovú strómu reprezentujú mezenchymálne tkanivové zložky ako už spomínané cievne komponenty, podporné tkanivá, fibroblasty, lymfocyty, makrofágy a iné. Nádorová stróma sa podieľa hlavne na zabezpečovaní výživy parenchýmu a ako kostra pre usporiadanie parenchýmu. Má taktiež transportnú úlohu (prenos signálov, ale aj rezervoár rastových faktorov a pod.). Kľúčovú úlohu má taktiež pri nádorovej angiogenéze a metastázovaní.

 

Na druhej strane sa nachádza vlastný nádorovo transformovaný parenchým. Na základe takto definovanej štruktúry nádorov môžeme rozlíšiť nádory organoidné, kedy sú dobre viditeľné rozdiely medzi strómou a parenchýmom. Existujú však aj histoidné nádory, kedy pri vysokej proliferačnej aktivite transformovaných, ale aj netransformovaných buniek v nádore, môže dochádzať k stieraniu cytomorfologických rozdielov medzi parenchýmom a strómou.

 

  • Zdroj informácií: DALTON, D.K. and NOELLE, R.J. 2012. The roles of mast cells in anticancer immunity. In Cancer Immunology Immunotherapy. ISSN 1432-0851, 2012, vol. 61, no.9. GAJEWSKI, T.F. et al. 2011. Molecular profiling to identify relevant immune resistance mechanisms in the tumor microenvironment. In Current Opinion in Immunology. ISSN1528-4050,2011, vol.1, no.1. MANTOVANI, A. et al. 2008. Cancer-related inflammation. In Nature. ISSN 0028-0836,2008, vol.454, no.1, ŠTIBRANÁ, S.: Činnosť imunitného systému v procese karcinogenézy, 2015
Klasifikácia nádorov a nádorové mikroprostredie - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.