medicc logo

MENU

Rakovina močového mechúra – diagnostika

medicc
Najčastejším symptómom rakoviny močového mechúra je makroskopická alebo asymptomatická mikroskopická hematúria nájdená pri rutinnom vyšetrení moču. Existuje niekoľko druhov základnej diagnostiky. Vylučovacia urografia (IUV, IVP), ultrasonografia, počítačová tomografia (CT), magnetická rezonancia (MR), močová cytológia, hodnotenie močových markerov a diagnostická cystoskopia.

Najčastejším symptómom karcinómu močového mechúra je makroskopická alebo asymptomatická mikroskopická hematúria nájdená pri rutinnom vyšetrení moču. Akákoľvek hematúria vyžaduje došetrenie, aj keď predpokladáme inú príčinu (napr. urolitiasu, cystitídy ...). Ďalšími prejavmi sú dyzúria, urgentné močenie alebo polakysurie.

U pacientov nad 50 rokov veku pri asymptomatickej mikroskopickej hematúrii je vhodné odporučiť urologické vyšetrenie. Incidencia karcinómu močového mechúra v tomto veku je 5% pri mikroskopickej asymptomatickej hematúrii, a 10% u pacientov so symptomatickou mikroskopickú hematúriou. Screening na symptomatickú hematúrii sa neodporúča, pretože pozitívna prediktívna hodnota je nízka (0,5%). Fyzikálne vyšetrenie vrátane vyšetrenia konečníka a bimanuálného vyšetrenie panvy je nutné doplniť zobrazovacími metódami.

Vylučovacia urografia

(IUV, IVP) Veľké tumory sú znázornené ako defekt náplne močového mechúra. S jej pomocou je možné vylúčiť defekty v náplni kalichov obličkovej panvičky a ureteru a hydronefróza. Preukazanie hydronefrózy ukazuje na zlú prognózu.

Ultrasonografia

Ultrasonografia je používaná rutinne. Ultrazvuk objasňuje nálezy na obličkách, zisťuje hydronefrózu (je rozšírenie obličkovej panvičky spôsobené stagnáciou moču pri prekážke v močových cestách) a vizualizuje intraluminálne defekty v náplni močového mechúra. V kombinácii s natívnym snímkom ​​brucha je ultrasonografia rovnako presná v diagnóze príčiny hematúrie ako vylučovacia urografia, pričom jej výťažnosť pri zistení nádorov močového mechúra je väčšia.

Počítačová tomografia (CT)

Jej použitie je najmä pri hodnotení rozsahu invazívnych karcinómov močového mechúra a hodnotenie metastatického postihnutia v panve, brušných lymfatických uzlinách, a tiež detekcia možných pečeňových, pľúcnych, mozgových a iných metastáz.

Magnetická rezonancia (MR)

Podobne ako CT nevie magnetická rezonacia detekovať mikroskopické šírenie do perivezikálného tuku. Chybné určenie štádia ochorenia je asi 30%. K vylúčeniu vzdialených metastáz sa vykonáva obyčajná snímka pľúc, scintigrafia skeletu, alebo vyšetrenie pozitrónovou emisnou tomografiou (PET).

Močová cytológia

Močová cytológia je zlatým štandardom skríningových metód. Vyšetrenie sa vykonáva u dobre hydratovaného pacienta z vymočeného moču (nie z prvej rannej vzorky) alebo z výplachu močového mechúra na odlúčené karcinómové bunky. Pozitívny nález pri močovej cytológii aj cez negativitu vyšetrovacích metód môže ukazovať na výskyt karcinómu kdekoľvek v močovom systéme.

Hodnotenie močových markerov

V súčasnosti sú komerčne dostupné testy na antigén karcinómu močového mechúra, NMP (Nuclear matrix proteín), fibrín-degradačné produkty, Quanticyt a Immunocyt. Mnoho z nich má lepšiu senzitivitu, ale nižšiu špecificitu.

Diagnostická cystoskopia

Diagnostická cystoskopia je potrebná na bezpečnú diagnózu nádoru močového mechúra. Jej cieľom je opísať prítomnosť nádoru, zmeny sliznice, ktoré by mohli signalizovať karcinóm in situ a výplachom získať materiál na cystoskopické vyšetrenie.

Endoskopické vyšetrenie v narkóze, biopsia a transuretrálnej resekcia má význam terapeutický a diagnostický. Vyšetrenie obsahuje bimanuálnu palpáciu k vylúčeniu fixácie tumoru k panvovej stene, panendoskopiu, studenú biopsiu suspektných ložísk, randomizovanú biopsiu, výplachovú cytológiu, resekcii nádoru, biopsiu zo splodiny po resekcii, u mužov biopsiu prostatickej uretry v prípade, že je podozrenie na tis mechúra pre jeho častý výskyt v prostatickej uretre.

Rakovina močového mechúra – diagnostika - 3.5 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.