MENU

Rakovina a kvalita života pacienta

medicc
Kvalita života onkologicky chorého človeka sa často stáva dôležitejším než kvantita. V oblasti onkologickej starostlivosti je potrebné neustále sa usilovať o to, aby sa chorý cítil aspoň relatívne dobre a aby boli minimalizované negatívne pocity a utrpenie, ktoré rakovina prináša. Kvalitu života ovplyvňuje nielen závažnosť onkologického ochorenia, ale aj osobnostné predpoklady chorého človeka vyrovnať sa s chorobou.

Dostatočné uspokojenie všetkých druhov potrieb ovplyvňuje celkovú kvalitu života človeka s rakovinou. V súčasnej dobe je na kvalitu života onkologicky chorých ľudí kladený veľký dôraz. Kvalita života onkologicky chorého človeka sa často stáva dôležitejším než kvantita. Hoci je kvalita života výrazne subjektívne hodnotená, sú vytvárané špeciálne programy, dotazníky, sebe posudzovacie škály a rozhovory, ktoré sa pokúšajú kvalitu života sledovať a hodnotiť.

"Kvalita života môže poslúžiť nielen ako ukazovateľ súčasného stavu, ale predovšetkým ako hodnotenie efektívnosti liečby a indikátor pre voľbu ďalšieho liečebného postupu. Nemožno hodnotiť kvalitu života len po fyzickej stránke, naopak je dôležité sa zamerať na psychické a sociálne aspekty choroby a liečby rakoviny." Upozorňuje, že práve v oblasti zvyšovania kvality života je vhodné miesto pre intervenciu sociálneho pracovníka.

Faktory ovplyvňujúce kvalitu života možno rozčleniť:

  • Subjektívne: zdravotný stav a obmedzenia vyplývajúce z chronického ochorenia - rakoviny, osobnostné a charakterové rysy jedinca, vlastné seba hodnotenie, schopnosť zvládnuť nepriaznivú životnú situáciu, motivačný zložka jedinca, užšie sociálne prostredie a vonkajšie vplyvy.
  • Objektívne: spoločenské povedomie o chorobe a úroveň stigmatizácie, stav životného prostredia, zdravotnej starostlivosti, vzdelávacej politiky, sociálnej politiky, politiky zamestnanosti a sociálnych služieb, iné globálne vplyvy.

V oblasti onkologickej starostlivosti je potrebné neustále sa usilovať o to, aby sa chorý cítil aspoň relatívne dobre a aby boli minimalizované negatívne pocity a utrpenie, ktoré rakovina prináša. Je potrebné nezabudnúť žiadnu z mnohých ľudských potrieb a nešetriť pochvalou, keď sa chorému darí uskutočňovať redukované ciele. Kvalitu života ovplyvňuje nielen závažnosť onkologického ochorenia, ale aj osobnostné predpoklady chorého človeka vyrovnať sa s chorobou.

Spôsob vyrovnávania sa s dlhodobým ochorením závisí na týchto okolnostiach:

  • Celková osobnostná charakteristika chorého.
  • Závažnosť ochorenia, charakter ťažkostí, následkov.
  • Spôsob života chorého, miera potrebných zmien.
  • Reakcia rodiny, celkové zázemie.
  • Zdroj informácií: SKALA, E. Jak se vyrovnat s pokročilou nádorovou nemocí?, VAĎUROVÁ, H. Sociální aspekty kvality života v onkologii, VENGLÁŘOVÁ, M., MAHROVÁ G. Komunikace pro zdravotní sestry
Rakovina a kvalita života pacienta - 4.5 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.