medicc logo

MENU

Rizikové faktory vzniku nádorov hlavy a krku

medicc
Predstavíme si najčastejšie rizikové faktory, ktoré môžu spôsobiť rakovinu hlavy a krku.

Alkohol v kombinácii s nikotínom

 

Je prvým a hlavným rizikovým faktorom. Udáva sa, že je s nimi spojených až 80% tumorov v dutine ústnej a hrtanu. Za chronický alkoholizmus je považovaná konzumácia troch a viac pohárikov alkoholického nápoja denne. Nebol preukázaný významný rozdiel medzi rôznymi druhmi alkoholických nápojov, napr. pivom, vínom a liehovinami.

cigareta a alkohol

Nikotinizmus

 

Za významný rizikový faktor, s ohľadom na konkrétne množstvo vyfajčených cigariet, je považované vyfajčení 20 a viac cigariet denne. Taktiež pasívne fajčenie, či už v domácom prostredí alebo na pracovisku, je považované za rizikový faktor pre vznik karcinómu hlavy v skvamóznych (dlaždicových) bunkách a v krku. Obmedzenie alebo zastavenie fajčenia znižuje riziko vzniku nádoru v ORL oblasti,

Závisí však výrazne aj na veku, keď k tomuto stavu dôjde. Keď človek prestane fajčiť v 50 rokoch, znižuje sa riziko o 50%. Keď prestane fajčiť už v 30 rokoch, zníži sa riziko až o 90%.

 

Žuvanie tabaku

 

Žuvanie tabaku má rovnaký potenciál indukovať nádory ako jeho fajčenie. Látky, ktoré vznikajú žuvaním alebo spaľovaním tabaku sú pomerne slabo karcinogénne, dôležitejšia je však ich dĺžka pôsobenia ako koncentrácia.

 

Nízka úroveň orálnej hygieny a hygienických návykov všeobecne

 

Tu môžeme zaradiť aj nezodpovedný prístup k vlastnému zdraviu. Aj keď je tento faktor občas kontroverznou témou, štúdie, ktorá zahŕňala pacientov z Európy a z Latinskej Ameriky preukázala nízku úroveň orálnej hygieny ako rizikový faktor nezávislý na chronickom nikotinizmoe a zneužívaní alkoholu. Nízka úroveň hygieny dutiny ústnej je predispozíciou k chronickým bakteriálnym infekciám, ktoré majú za dôsledok okrem iného aj stratu zubov.

Súvislosť straty zubov so vznikom dlaždico bunkového karcinómu preukázala japonská štúdia a to hlavne u ľudí starších ľudí, ktorí mali 70 rokov a viac, ktorí ale nikdy nefajčili a nepoužívali ani alkohol.

arab-14

Fajčenie marihuany

 

Fajčenie marihuany býva označované rizikovejšie ako fajčenie obyčajného tabaku, pretože marihuanový dym obsahuje o 50% vyššiu koncentráciu benzpyrénu. .

 

EB vírus a konzumácia slaných rýb

 

EB vírus a konzumácia slaných rýb býva spájaná so vznikom nazofaryngeálného karcinómu. Vyskytuje sa endemicky v Ázii, v Európe nie je častý.

 

Vírus HPV (Human papilloma virus)

 

Prítomnosť bola zistená v pomerne širokom rozmedzí 0-93% prípadov. V zastúpení infekcie HPV sú geografické rozdiely, incidencia je nižšia v Ázii. HPV pozitívne dlaždico bunkové karcinómy dutiny ústnej a dlaždico bunkové karcinómy orofaryngu (hltanu) sa často vyskytujú u mladších osôb, mnohokrát bez anamnézy fajčenia a zneužívania alkoholu.

Ionizačné žiarenie spoločne s priamym kontaktom s pomôckami, ktoré sa používajú k fajčeniu, je významným faktorom pre karcinóm pery.

 

Socioekonomický stav

 

Nízky socioekonomický stav súvisiaci s nízkym finančným príjmom a nízke dosiahnuté vzdelanie bolo ako rizikový faktor preukázané v metaanalýze, ktorá zahŕňala 41 štúdií.

workers-15

Príznaky nádorov hlavy a krku

 

Zhubné nádory v ORL oblasti bývajú dlho bezpríznakové alebo z počiatku pripomínajú iné, menej závažné, často zápalové ochorenia. Príznaky sa líšia podľa oblasti, ktorú postihujú. Všeobecne sa dá povedať, že sa objavuje sťažené alebo ťažké prehĺtanie, nehojaci sa vriedok v ústnej dutine, zmena zafarbenia hlasu, pocit cudzieho telesa v krku, ťažké dýchanie a vykašliavanie krvi.

 

O možnostiach liečby si povieme v ďalšom článku.

Rizikové faktory vzniku nádorov hlavy a krku - 4.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.