MENU

Pšenica letná a rakovina

medicc
Medzi antioxidanty možeme zaradiť vitamíny C a E (tokoferoly), β-karotén, karotenoidy (lutein) a tokotrienoly. Najviac tokoferolov obsahujú obilky pšenice (59-1897mg.kg-1), raže (800 mg.kg-1) a jačmeňa (56-71 mg.kg-1). V obilných klíčkoch je obsiahnuté prevažne množstvo α-tokoferolu, zatiaľ čo tokotrienoly sú koncentrovane v endosperme.

Pšenica je považovaná za najdôležitejšiu obilninu, ktorá má nezastupiteľne miesto vo vyžive človeka. Zároveň patrí medzi najdôležitejšie potravinové zdroje.

Rod pšenica zaraďujeme do čeľade lipnicovitých, pričom rozoznávame viacero druhov, foriem a kultivarov. Hlavné druhy sú pšenica letná a pšenica tvrdá.

 

Pôvod

 

Pšenica patrí k najstarším kultúrnym plodinám, jej počiatky pestovania úzko súvisia so vznikom poľnohospodárstva. Za pravlasť pšenice považujeme územie Malej Ázie. Na naše územie sa pšenica naplno rozšírila na začiatku slovanského osídlenia, t. j. od 5.storočia n. l.

wheat-

 

Charakteristika rastliny

 

Pšenica patrí do rodu Triticum L. a do čeľade lipnicovitých. 

Patrí medzi obilniny mierneho pásma. Podľa počtu chromozómov rozoznávame tri skupiny:

  • Diploidné pšenice

  • Tetraploidné pšenice

  • Hexaploidné pšenice

 

Chemické zloženie zrna pšenice

 

Chemické zloženie pšeničneho zrna može byť rôznorodé, odlišnosti sú medzi druhmi, ale aj v rámci jedného druhu. Zloženie ovplyvňuje odroda, lokalita, počasie, agrotechnické opatrenia, vrátanie vyživy a hnojenia, takisto doba zberu, dĺžka a kvalita skladovania. 

wheat-1

 

Pšeničné zrno

 

Zložky pšeničneho zrna sú zastúpené v rôznych množstvách aj v závislosti od anatomickej časti zrna, kde sa nachádzajú. Oplodie, ktoré tvorí vonkajší obal zrna, sa skladá z niekoľkých vrstiev: pokožky (epidermis, epicartium), podkožky (hypodermis), vrstvy stredných, priečnych, rúrkovitých, alebo vakových buniek a obsahuje predovšetkým vlákninu (1,9 – 2 %).

 

Pod oplodím sa nachádza osemenie a aleurónova vrstva. Aleuronovú vrstvu tvoria vrstvy obdĺžnikových buniek. Tvorí približne 7% hmotnosti zrna. Obsahuje hlavne bielkoviny a sacharidy s malým podielom tukov a minerálnych látok. V pšeničnom zrne sa vyskytujú aj niektoré vitamíny, ktoré sú dôležité ako pre výživu človeka, tak aj pre výživu hospodárskych zvierat. Prevažná časť vitamínov je hromadená v kličkoch a v aleuronovej vrstve zrna.

selmani

 

Tieto časti zrna prechádzajú pri spracovaní v mlynoch do otrúb a tmavých kŕmnych múk, preto sú svelté múky určené pre výživu ochudobnené o vitamínový podieľ. V tmavých múkach zostáva zachovaných až 40% obsahu vitamínov skupiny B. Vo svetlých múkach je to podľa stupňa vymletia len 10-20%. Zo skupiny vitamínov B je v pšenici vo väčšom množstve prítomná kyselina nikotínová a nikotinamid. Z lipofilných vitamínov je najvýznamnejší tokoferol (vitamin E), ktorý sa nachádza vo vysokej koncentrácii v pšeničných klíčkoch, z nich je izolovaný pri výrobe vitamínových preparátov vo farmaceutickom priemysle.

 

Do popredia sa dostávajú aj netradičné suroviny a to hlavne kvôli zvyšujúcim sa požiadavkám na kvalitu produkcie, ale aj vďaka snahe o prípravu funkčných potravín. Mnohé výskumy zaoberajúce sa sledovaním zloženia pšeničného zrna netradične sfarbených kultivarov potvrdili, že je v nich zvýšený obsah biologicky aktívnych látok patriacich do skupiny fenolických zlúčenín.

wheats-14

Fenologické látky obsiahnuté v rastline ovplyvňujú jej chuť, vzhľad a voňu, obmedzujú výskyt voľných radikálov, inhibujú lipoxygenazy a pôsobia ako nešpecifické inhibítory. Pre ľudsku výživu je odporúčaná pšenica s rôzne farebnou obilkou a to kvôli obsahu prírodných pigmentov, vitamínov, proteínov, aminokyselín a prospešných mikroelementov.

 

Zvýšený príjem obilných potravín s vysokým obsahom antioxidantov, za predpokladu dlhodobej a pravidelnej konzumácie, má priaznivý vplyv na ľudske zdravie. 

  • Zdroj informácií: ANTOINE, C. - LULLIEN–PELLERIN, V. - ABECASSIS, J. - ROUAU, X. 2002. Interet nutritionel de la couche a aleurone du grain de ble. In Sciences des Aliments, vol. 22, 2002, p.545-556. GREGOVA, E. - HERMUTH, J. - KRAIC, J. - DOTLAĈIL, L. 2006. Protein heterogeneity in european wheat landraces and obsolete cultivars In: Genetic Resources and Crop Evolution. vol. 53, no. 5, 2006, p.867-871. GRUNDAS, S.T.: Wheat. Encyclopedia of Food Science and Nutrition, vol.10, Academic Press, Oxford, 2003, p. 6130-6146. HLUBIK, P., – OPLTOVA, L. 2004. Vitamíny. 1.vyd. Praha : Grada, 2004. 232 s. ISBN 80-247-0373-4. MARTINEK, P. - COUFALOVA, O. - KUREĈKA, R. - NOVAKOVA, E. - MIKULCOVA, J. 2006. Netradiĉni barva obilek pšenice (Triticum aestivum, L.), jeji - 57 -geneticka podminěnost a moţnost vyuţiti v potravinařstvi. In: Nove poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodarskych rastlin. Zbornik z 13. vedeckej konferencie, Piešťany, VURV, 2006 . KNIEVEL, D. C. - ABDEL-AAL, E.-S. M. - RABALSKI, I. - NAKAMURA, T. KOŠTNOVÁ, L. 2012. Antioxidanty a vitamíny v semenách rastlín. Nitra, 47 s. LI, X.P. - HOU, H.J. - LIU, Y.P. - LAN, S.Q. - ZHU, Y.Y. 2002. Studies of grain nutritional quality on wheat with blue or purple kernels. In: Acta Agri. Boreali-Sin., vol. 17, 2002, no. 1, p. 21–24. ISSN 0496-3490. - HUCL, P. 2009. Grain color development and the inheritance of high anthocyanin blue aleurone and purple pericarp in spring wheat (Triticum aestivum L.), In: Journal of Cereal Science, 50, 2010, p. 113-120. LACHMAN, J. - DUDJAK, J. - ORSAK, M. - PIVEC, V. 2003. Effect of accelerated ageing on the content and composition of polyphenolic complex of wheat (Triticum aestivum L.) grains. In: Plant, Soil Environ., vol. 49, 2003, no. 1, p. 1-7. ISSN 1214-1178. PENNINGTON, J. A. T. 2002. Food composition databases for bioactive food components. In: J. Food Comp. Anal., no. 15, 2002, p. 419. PRUGAR, J. - HRAŠKA, Š. 1986. Kvalita pšenice. Priroda Bratislava, 1986, 220 s. SCUDAMORE, K. A., 2005. Identifying Mycotoxins is Paramount in the fight against their spread. In: Word Grain, vol. 23, 2005, p. 36-39s NACZK, M. - SHAHIDI, F. 2004. Extraction and analysis of phenolics in food. In: J. Chromatogr. A, no. 95, 2004, 1054. PŘIHODA, J. - SKŘIVAN, P. - HRUŠKOVA, M., 2003. Cerealni chemie a technologie. vyd. Praha, Vysoka škola chemicko-technologicka, 2003. 202 s. ISBN 80-7080-530-7. HARBORNE, J. B. - WILLIAMS, C. A. 2000. Advances in flavonoids research since 1992. In: Phytochemistry, no. 55, 2000, p. 481.
Pšenica letná a rakovina - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.