MENU

Prevencia u žien – „Predíďme chorobe spoločne!“

medicc
Týždeň proti rakovine /8.10.-14.10.2012/ sa aj v tomto roku nesie v znamení prevencie a Liga proti rakovine i takto oslovuje ženy. Prostredníctvom informačno-edukačnej kampane s headlinom „Prevencia u žien - Predíďme chorobe spoločne!“ chce upozorniť na neustály nárast najčastejších onkologických ochorení, ktoré ženy postihujú – rakovinu prsníka, krčka maternice i rakovinu hrubého čreva a konečníka.

Podľa štatistík predstavuje incidencia karcinómu prsníka 2 423 prípadov ročne, počet zaznamenaných úmrtí je 790. Incidencia karcinómu krčka maternice predstavuje 627 ochorení ročne, počet zaznamenaných úmrtí je 239. Pri karcinóme hrubého čreva a konečníka /diagnózy C18-C21/ predstavuje incidencia 1 411 prípadov ročne, počet zaznamenaných úmrtí je 769. (Dáta z roku 2007, zdroj: Safaei  Diba,Ch., Pleško,I., Hlava,P.: Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2007, NOR SR, NCZI Bratislava 2012)

S cieľom „zmobilizovať“ Slovenky a vyvolať u nich záujem o absolvovanie preventívnych prehliadok pripravila Liga proti rakovine mesačnú kampaň, ktorá začala začiatkom októbra a sprevádzajú ju aktivity zamerané na poradenstvo i prevenciu.

V prvej fáze, od 1. do 10. októbra, s výzvou „Prečo sa ma bojíte? Prečo ma ignorujete?“ a odkazom na www.bojitesama.sk bolo cieľom vyvolať záujem verejnosti v očakávanie odhalenia, čo sa skrýva za otázkami. Druhá časť kampane, od 10. do 28. októbra, s headlinom „Predíďme chorobe spoločne!“, predstavuje ústrednú postavu z prvej teasignovej časti – lekára, je reprezentovaná známym logom Ligy proti rakovine a vyzýva ženy na návštevu preventívnych prehliadok.

Aktivity zamerané na prevenciu

Poradenstvo na Linke pomoci pre onkologických pacientov, ich blízkych i verejnosť. Na otázky Vám počas celého roka odpovedia odborníci Ligy proti rakovine telefonicky na 02/52 96 51 48, osobne v priestoroch Centra pomoci LPR v Bratislave, alebo prostredníctvom on-line poradne dostupnej na www.lpr.sk.

Počas celého Týždňa proti rakovine realizujú organizačné zložky LPR vo viacerých mestách Slovenska prednášky na tému prevencia u žien.

V piatok, 12. októbra počas Dňa jabĺk, nájdete v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici, Martine i Košiciach informačné stánky, v ktorých bude na otázky k prevencii odpovedať lekár. V Bratislave realizuje poradenstvo Liga proti rakovine v spolupráci s Bratislavským spolkom medikov. Od 16:00 do 18:00 hodiny budú v OC Polus City Center študenti medicíny odpovedať na otázky záujemcov k problematike karcinómu krčka maternice či kolorektálneho karcinómu. Bude možné vyskúšať si na makete samovyšetrenie prsníkov. V Trnave bude informačný stánok v popoludňajších hodinách na Trojičnom námestí, v Banskej Bystrici v OC Európa od 13:00 do 15:00 hodiny, v Martine v OC Tulip od 13:00 do 17:00 hodiny a v OD Prior od 13:00 do 15:00, v Košiciach bude prebiehať poradenstvo v Auparku od 14:00 do 16:00 hodiny, v Galérii od 15:00 do 17:00 hodiny, v biliardovom klube v Zuzkinom parku od 17:00 do 18:00 hodiny.

K celoročným projektom a programom LPR v oblasti prevencie patria – edukačné prednášky pre žiakov základných a stredných škôl realizované v Centrách pomoci v Bratislave a Martine, Onkologická výchova na 70 školách na Slovensku, vydávanie letákov a brožúr zameraných na prevenciu a zdravý životný štýl, ktoré Liga proti rakovine bezplatne distribuuje do škôl, zdravotníckych zariadení, na požiadanie ich bezplatne poštou posiela priamo záujemcom.

Deň jabĺk

V závere Týždňa proti rakovine, v piatok 12. októbra 2012, sa uskutoční 14-ty ročník Dňa jabĺk. Jeho cieľom je prostredníctvom jabĺčka ako symbolu zdravia a zdravej výživy ešte viac priblížiť potrebu a význam prevencie.

V Bratislave i v sídlach organizačných zložiek Ligy proti rakovine (Bardejov, Nitra, Piešťany, Topoľčany, Trebišov, Trnava, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Lučenec, Michalovce, Skalica, Partizánske, Liptovský Mikuláš, Pezinok, Prešov, Poprad, Nové Zámky, Martin, Vranov nad Topľou, Čadca, Trenčín) bude možné v piatok stretnúť dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, ktorí Vás oslovia a ponúknu Vám jablko.

V Bratislave Vám od 15:00 hodiny zdravé jablká, pochádzajúce zo slovenskej úrody, ponúknu v centre hlavného mesta na Kamennom námestí, v OC Polus City Center, pred Tescom v Petržalke, v OC Avion a IKEA i pred Tescom na Zlatých pieskoch.

Prevencia u žien – „Predíďme chorobe spoločne!“ - 5.0 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.