medicc logo

MENU

Mikro RNA a rakovina

medicc
Mikro RNA alebo MiRNA je pomerne malá jednovláknová nekódujúca RNA. Skladá sa asi z 18-25 nukleotidov. Jej dôležitou úlohou je postranskripčná génová regulácia.

MiRNA vzniká transkripciou z DNA. Najskôr vznikne primárny transkript pri-miRNA, ktorý sa ďalej mení na pre-miRNA za pôsobenia bielkovinového komplexu tvoreného z nukleáz Drosha a bielkoviny Pasha. V cytoplazme za pôsobenia nukleázy Diacer sa mení na miRNA. Molekuly miRNA sú komplementárne s molekulami mRNA, a tým zabraňujú translácii a znižujú produkciu určitých proteínov. Abnormálna expresia alebo alterácia miRNA prispieva k vzniku tumorov ako solídnych, tak aj hematologických.

 

Mikro RNA v onkológii

 

MiRNA, ktorá je asociovaná so vznikom onkologických ochorení sa tiež označuje ako oncomir. 50% génov, ktoré kódujú miRNA je lokalizovaných na miestach, ktoré pri onkologických ochoreniach podliehajú mutáciám a zlomom. Tieto molekuly sa chovajú ako „driveryrakoviny . Ich expresia úzko súvisí s pôvodom ochorenia a stupňom závažnosti, čo môže byť v budúcnosti využité na klasifikáciu tumorov, ktoré nie sú dostatočne diferencované a je ich obtiažne identifikovať histologicky. Expresia miRNA môže slúžiť na spresnenie prognózy choroby.

 

 flow-1086468

 

Cyklická MIRNA a rakovina prsníka, prostaty a pľúc

 

Ako sľubný spôsob detekcie tumorov v budúcnosti by mohli slúžiť cyklické miRNA, ktoré boli objavené vo zvýšených hladinách u chorých pacientov. Napríklad miR14 v sére pacientov s rakovinou prostaty. Diagnostika tumorov pomocou miRNA sa testuje ako spoľahlivý a málo invazívny spôsob vyšetrovania. Molekuly miRNA môžu fungovať ako tumor supresorové gény, ale aj ako onkogény. Napríklad miRNA 29 má tumor supresorový efekt v bunkách rakoviny pľúc a onkogénny v bunkách karcinómu prsníka.

 

Niektoré miRNA sú zodpovedné za translokáciu chromozómov napríklad mirRNA 142 je zodpovedná za translokáciu medzi génmi Bcl3 a c-Myc dôsledkom čoho je rozvoj agresívnej B bunkovej leukémie. MicroRNA sa dáva do spojitosti aj s virálnou nákazou a onkogenézou. Ľudský papillomavírus 16 - HPV16 sa začleňuje do genómu hostileľskej bunky v mieste, kde sa nachádzajú gény pre miRNA. Do týchto miest na genóme sa začleňuje až 3 krát častejšie. Zmeny funkcie miRNA môžu byť spôsobené aj epigenetickými vplyvmi, metyláciou DNA alebo modifikáciou histónov.

Mikro RNA a rakovina - 5.0 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.