MENU

Karcinóm ovária

medicc
Vaječníky (ovária) sú párové orgány, ktoré sú uloţené v brušnej dutine v ktorých cyklicky dozrievajú ţenské pohlavné bunky – vajíčka a tvoria sa tu pohlavné hormóny.

Anatómia vaječníkov

Na povrchu vaječníkov sa nachádza tzv. zárodočný epitel. Tento dostal pomenovanie na základe chybného názoru, že z neho vznikajú kmeňové bunky vaječníka. Pod ním sa
nachádza belavá blana (tunica albuginea). Na vaječníku rozlišujeme kôru a dreň. Kôra ovária obsahuje folikulárny aparát skladajúci sa z niekoľkých druhov folikulov, ktoré sú
v rôznych štádiách vývoja a vrcholí to Grafovým folikulom (priemer až 25 mm). Tento folikul obsahuje vajíčko oocyt.

Počas ovulácie takýto folikul praská a folikulárna tekutina s vajíčkom vytečie do peritenoálnej dutiny. Prázdny folikul sa mení na žlté teliesko. Ak dôjde k oplodneniu, mení sa toto žlté teliesko na tzv. tehotenské žlté teliesko, ktoré je hormonálnou zásobárňou počas prvého trimestra. Ak tehotenstvu nedôjde behom 10-12 dní dochádza k jeho zániku a zostáva po ňom väzivové tkanivo.

pregnant 775036

U novorodencov obsahuje vaječník cca 500 000 - 2 milióny folikulov, ktorých počet sa v priebehu života redukuje atréziou, takže v období puberty je už ich len 500 000. Počas fertilného obdobia ženy dozreje asi 450 folikulov a ostatné zanikajú atréziou. Po menopauze behom piatich rokov folikulárny aparát úplne zaniká.

Prognóza a epidemiológia ochorenia karcinómu ovaria.

Karcinóm ovária je malígny tumor, ktorý postihuje jedno alebo obidve ovária. Vyznačuje sa abnormálnou bunkovou proliferáciou a inváziou do okolitých orgánov. Pokiaľ je karcinóm ovaria diagnostikovaný včas je prognóza prežitia veľmi priaznivá

Vďaka včasnej diagnostike ochorenia až 90% žien prežije.

Väčšina typov karcinómu ovária je diagnostikovaná až v pokročilom štádiu, kedy šanca na prežitie aj napriek operácii a chemoterapii klesá až na 20%.

Ovarialný karcinóm sa na mortalite nádorových ochorení podieľa 45%. Karcinóm ovaria celosvetovo predstavuje 6. najčastejší malígny nádor u žien. Má vyššiu mortalitu ako iné gynekologické nádory. V Európskej únii je incidencia karcinómu ovária 13,8% a mortalita 8.9%. V 90% ide o epitelové nádory ovária. Neepitelové nádory predstavujú len 10%. Prežívanie závisí od štádia ochorenia v čase stanovenia diagnózy. Päťročne prežívanie v prvom štádiu ochorenia je 60-90%, v druhom štádiu 37-66%, v treťom štádiu 5-50% a vo štvrtom štádiu 0-17%.

medical 563427 1920

Karcinóm ovária je ochorenie vyššieho veku, je menej častý u žien mladších ako 40 rokov. Incidencia karcinómu ovária je o 50% vyššia u belošiek ako u černošiek.  Podľa štatistiky svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku karcinóm ovária radi na siedme miesto výskytu

Jednoznačne za hlavné prognostické faktory pre vznik karcinómu ovária sú považované štádium ochorenia, objem reziduálneho nádoru po chirurgickom zákroku a vek. Z hľadiska histologického typu nádoru môžeme vytvoriť poradie od najhoršej po relatívne najlepšiu prognózu: nediferencovaný karcinóm, clear-cell karcinóm, serózny karcinóm, endometroidný karcinóm, mucinózny karcinóm, zmiešaný typ.

Etiológia ochorenia

Medzi známe rizikové faktory sporadických karcinómov patria:
- Nuliparita
- Včasná menštruácia
- Vek
- Sterilita
- Hormonálna substitučná terapia
- Endometrióza
- Diétne návyky
- Obezita
Protektívne faktory sú.
- Multiparita, kaţdý pôrod znižuje riziko o 10-15%
- Doba kojenia
- Hormonálna antikoncepcia
- Sterilizácia
- Hysteroktómia

  • Zdroj informácií: ANDERKOVÁ, S. 2013. HE4 - Nový nádorový marker. Prešov 2013. 58 s. CIBULA, D. - PETRUŢELA, L. 2009. Onkogynekologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 616 s. ISBN 978-80-274-2665-6 HEĽPIANSKÁ, L a kol, 2006. Karcinóm ovária 1.vydanie, Bratislava, Lilly 2006,s .119 ISBN 80-969408-8-0 HELLSTRÖM, I. et al 2003. The HE4 (WFDC2) Protein Is a Biomarker for Ovarian Carcinoma. In Cancer Research. online. 2003, vol 63, s. 3695–3700. Dostupné na internete: http://hwmaint.cancerres.aacrjournals.org/cgi/content/full/63/13/3695 ISSN: 2156-6976 T HÉRIAULT, C. et al 2011.MUC16 (CA125) regulates epithelial ovarian cancer cell growth, tumorigenesis and metastasis.In Gynecologic Oncology. online, 2011,vol 121, no 3,s.434–443. Dostupné na internete: http://ejournals2.scholarsportal.info/details.xqy?uri=/00908258/v121i0003/434_mreoccgta m.xml ISSN: 0090-8258
Karcinóm ovária - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.