MENU

Rakovina močového mechúra

Za svojho života približne 20 - 25% ľudí bude mať skúsenosti s depresiou. Smutná nálada až depresívne stavy sú prítomné prakticky u všetkých vážne chorých, ktorí v týchto chvíľach prežívajú pocity smútku, vyčerpanosti, beznádeje, opustenosti, márnosti a podobne.
17.10.2015
Argumentom mnohých lekárov a vedcov je to, že medicína je len jedna a žiadna alternatíva neexistuje. Skeptici sa držia názoru, ktorý tvrdí, že alternatívna medicína je súbor metód, ktoré vedecká medicína nevyužíva, pretože jej poznatkom odporujú - nebola štandardne preukázaná jej účinnosť a jej účinok je sprostredkovaný duchovnými silami. .
24.8.2015
Diagnostika onkologického ochorenia patrí medzi komplexné postupy. Pre stanovenie diagnózy, liečebného režimu a odhadnutia prognózy treba veľa vyšetrení a odberov. V súčasnosti tiež platí, že diagnózu - nielen tú onkologickú - má právo oznamovať len ošetrujúci lekár na špecializovanom pracovisku. 
20.8.2015
Karcinóm prsníka je najčastejším onkologickým ochorením u žien (cca 20% všetkých nádorov u žien), incidencia sa zvyšuje s vekom a kulminuje po 50. rokom veku.
19.8.2015

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.