medicc logo

MENU

Rakovina prsníka - Medicc.eu

O mamografii, sonografii a magnetickej rezonancii sme si povedali v minulom článku "Rakovina prsnika a klinicke priznaky". Dnes si bližšie povieme o scintigrafii skeletu, pozitrónovej emisnej tomografii, duktografii, počítačovej tomografii, o histologickom vyšetrení a tumorových markeroch.
Veľkým problémom v prevencii rakoviny prsníka je podceňovanie rizika vzniku ochorenia zo strany zdravých žien alebo strach z pozitívneho nálezu. Pacientky väčšinou nie sú dostatočne informované a nepoznajú riziká neskorej diagnózy. Veľkým problémom je tiež akási hanba pacientok z vyšetrení, či už ide o náboženské alebo etické dôvody.
Nadváha a obezita zodpovedá za približne 14 - 25% všetkej mortality súvisiacej s nádorovými ochoreniami. Veľký význam v prevencii rakoviny prsníka majú aj opatrenia zamerané na zníženie konzumácie alkoholických nápojov. Mäso a údeniny taktiež obsahujú množstvo zložiek, ktoré môžu riziko vzniku rakoviny zvyšovať. Zvýšenie výskytu nádoru rakoviny prsníka u fajčiarok sa pohybuje približne medzi 23-30% v porovnaní s nefajčiarkami.
Ak dochádza k nálezu hrčky v prsníku alebo iného neobvyklého nálezu, je nutné vykonať súbor vyšetrení. K zisteniu, či ide o zhubný alebo nezhubný nádor slúži rad vyšetrovacích metód. Hlavnú úlohu v diagnostike rakoviny prsníka má diagnostická mamografia. V prípade neprehľadnosti sa zaraďuje medzi doplňujúce zobrazovacie metódy sonografia. Ďalšou zobrazovacou metódou je magnetická rezonancia.
Rakovina prsníka je radená do skupiny civilizačných chorôb. Priemerne je diagnostikovaný každej deviatej žene a jedna z 30-tich na toto ochorenie zomrie. Ženy sú ohrozené 135x viacej ako muži. Je najčastejším zhubným nádorom u žien a má stále vzrastajúcu incidenciu. Stále je rešpektovaný názor, že príčina vzniku karcinómu prsníka je multifaktorálna. Najvyššia incidencia je u žien okolo veku 65 rokov.

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.