MENU

Rakovina prsníka

O mamografii, sonografii a magnetickej rezonancii sme si povedali v minulom článku "Rakovina prsnika a klinicke priznaky". Dnes si bližšie povieme o scintigrafii skeletu, pozitrónovej emisnej tomografii, duktografii, počítačovej tomografii, o histologickom vyšetrení a tumorových markeroch.
15.10.2012
Veľkým problémom v prevencii rakoviny prsníka je podceňovanie rizika vzniku ochorenia zo strany zdravých žien alebo strach z pozitívneho nálezu. Pacientky väčšinou nie sú dostatočne informované a nepoznajú riziká neskorej diagnózy. Veľkým problémom je tiež akási hanba pacientok z vyšetrení, či už ide o náboženské alebo etické dôvody.
4.10.2012
Nadváha a obezita zodpovedá za približne 14 - 25% všetkej mortality súvisiacej s nádorovými ochoreniami. Veľký význam v prevencii rakoviny prsníka majú aj opatrenia zamerané na zníženie konzumácie alkoholických nápojov. Mäso a údeniny taktiež obsahujú množstvo zložiek, ktoré môžu riziko vzniku rakoviny zvyšovať. Zvýšenie výskytu nádoru rakoviny prsníka u fajčiarok sa pohybuje približne medzi 23-30% v porovnaní s nefajčiarkami.
29.9.2012
Ak dochádza k nálezu hrčky v prsníku alebo iného neobvyklého nálezu, je nutné vykonať súbor vyšetrení. K zisteniu, či ide o zhubný alebo nezhubný nádor slúži rad vyšetrovacích metód. Hlavnú úlohu v diagnostike rakoviny prsníka má diagnostická mamografia. V prípade neprehľadnosti sa zaraďuje medzi doplňujúce zobrazovacie metódy sonografia. Ďalšou zobrazovacou metódou je magnetická rezonancia.
26.9.2012
Rakovina prsníka je radená do skupiny civilizačných chorôb. Priemerne je diagnostikovaný každej deviatej žene a jedna z 30-tich na toto ochorenie zomrie. Ženy sú ohrozené 135x viacej ako muži. Je najčastejším zhubným nádorom u žien a má stále vzrastajúcu incidenciu. Stále je rešpektovaný názor, že príčina vzniku karcinómu prsníka je multifaktorálna. Najvyššia incidencia je u žien okolo veku 65 rokov.
23.9.2012

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.