medicc logo

MENU

Onkologická cytológia

medicc
Je hlavnou skríningovou metódou, ktorá hodnotí kvalitu buniek z povrchu krčka maternice v nátere. Odhaľuje nepravidelnosť buniek, ktorá ukazuje na prednádorovú alebo nádorovú transformáciu. Cytologický ster hodnotí cytológ v mikroskopickom zväčšení podľa prísnych pravidiel. Snaha o presnejšie interpretácii viedla k prijatiu takzvaného Bethesda systému z roku 2001.

Priebeh onkologickej cytológie

Je hlavnou skríningovou metódou, ktorá hodnotí kvalitu buniek z povrchu krčka maternice v nátere. Odhaľuje nepravidelnosť buniek, ktorá ukazuje na prednádorovú alebo nádorovú transformáciu. Bunky odoberáme z povrchu krčka maternice (exocervix) až kanálika krčka maternice (endocervixu). Cytológia sa odoberá vatovou tyčinkou, kefkou alebo metličkou.

Materiál sa rozotrie na sklíčko a fixuje sa alkoholom, aby nedošlo k vzniku umelo vzniknutých bunkových zmien. Ster sa v laboratóriu farbí, lekár cytológ vytvorí záver podľa platnej klasifikácie Bethesda systému. Abnormálny nález je indikácia ku kolposkopii (Kolposkopia sa vykonáva podobne ako odber steru z krčka maternice, rozdiel je v tom, že vyšetrenie sa robí pomocou špeciálneho mikroskopu). Správnosť výsledku je závislá od mnohých faktorov, napríklad správny odber a fixácia, presná anamnéza, správne vyhodnotenie a presná interpretácia výsledkov.

Výsledky onkologickej cytológie

Cytologický ster hodnotí cytológ v mikroskopickom zväčšení podľa prísnych pravidiel. Je to jedna z najťažších cytologických metód, pretože na cervix pôsobia vplyvy hormonálne, mikrobiálne a podobne. Podmienkou stanovenia správneho cytologického záveru je odobratie steru z zodpovedajúceho miesta, v dostatočnom množstve a správne nanesených na sklíčko. 50% mylne negatívnych výsledkov má na svedomí zlý odber. Opatrnosť je potrebná aj u mylne pozitívnych sterov. Neohrozujú síce život ženy, ale vedú k psychickému stresu a k zbytočným operačným výkonom.

Od roku 1954 sa pre hodnotenie gynekologickej onkologickej cytológie používala stupnica podľa Papanicolaoua (PAP test). Toto rozdelenie bolo zamietnuté ako nedostatočné. Preto sa už vo svete používa iba málo.

Od roku 1968 sa používala popisná klasifikácie, od roku 1978 klasifikácia CIN (cervikálne intraepiteliárna neoplázia).

CIN delíme na tri stupne:

  • CIN I - ľahká dysplázia, ochorenie krčka maternice s nízkym rizikom pre vznik rakoviny krčka maternice, ľahké prednádorové zmeny.
  • CIN II-III stredne ťažká, ťažká dysplázia, ochorenie krčka maternice s vyšším rizikom pre vznik rakoviny krčka maternice, ťažké prednádorové změny.

Snaha o presnejšie interpretácii a vytvorenie jednotného formátu pre cytopatologické správy viedla k prijatiu takzvaného Bethesda systému z roku 2001. Cieľom je vyjadriť informácie štandardizovanú terminológiou. Bethesda systém hodnotí bunkové zmeny dlaždicového a žľazového epitelu, hodnotí kvalitu náteru, popisuje infekcii a hormonálnej stav.

  • ASC-US - je atypia povrchových buniek (často zápal).
  • ASC-H, AGC-NEO - atypia, ale nemožno vylúčiť ťažké ochorenie krčka maternice, nutné podrobné vyšetrenie.
  • LG-SIL - nižší stupeň bunkových zmien (CIN I).
  • HG-SIL - vyšší stupeň bunkových zmien povrchovej sliznice (CIN I, II).
  • CIS - carcinoma in situ - abnormálne zmeny buniek vysokého stupňa.
  • AGC-NOS - atypia žľazových buniek, bez podozrenia.
  • AIS - adenokrcinom in situ - rakovina buniek v kanáli krčka maternice.
  • Adenokarcinóm - karcinóm žľazových buniek.
Onkologická cytológia - 4.5 out of 5 based on 4 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.