medicc logo

MENU

Rakovina a jej vplyv na sexuálne funkcie

medicc
Sexuálna dysfunkcia môže byť multifaktoriálna, fyzické aj psychické faktory prispievajú k jej rozvoju. Fyzikálne faktory zahŕňanú sekundárne funkčné poškodenie kvôli liečbe rakoviny, únavu a bolesť. Lieky používané na liečbu bolesti, depresie a ďalších príznakov môžu prispieť k sexuálnej dysfunkcii.

Sexuálna dysfunkcia môže byť multifaktoriálna, fyzické aj psychické faktory prispievajú k jej rozvoju. Fyzikálne faktory zahŕňanú sekundárne funkčné poškodenie kvôli liečbe rakoviny, únavu a bolesť. Okrem toho, jednotlivé postupy pri liečbe rakoviny, ako je napríklad chirurgia, chemoterapia, rádioterapia, a transplantácia kostnej drene môžú mať priamy fyziologický vplyv na sexuálne funkcie. Lieky používané na liečbu bolesti, depresie a ďalších príznakov môžu prispieť k sexuálnej dysfunkcii.

Medzi psychologické faktory patrí nesprávne predstava (časté seba obviňovanie) o pôvode rakoviny, pocitu viny vo vzťahu k tejto predstave, koexistujúce depresie, zmeny v rozložení telesného obrazu po operácii a stres v osobných vzťahoch. Zvýšenie veku je často spájané so zníženou sexuálnou túžbou a výkonom, avšak v jednej štúdii, starší muži tvrdili, že sex je stále dôležitý pre kvalitu ich života. Takýto postoj môžu mať muži až do 70tich až 80tich rokov ich života. To znamená že aj pre mužov v tomto veku je akákoľvek nežiadúca zmena sexuálnej funkcie (v tomto prípade súvisiaca s rakovinou) stresujúca.

Faktory spojené s liečbou pri chirurgii

Množstvo liečebných procedúr, ktoré pacient podstúpi pri liečení rakoviny má priamy fyziologický vplyv na sexuálne funkcie. Ako sa úspešnosť liečby pri niektorých prípadoch zlepšuje, boli podniknuté pokusy vylepšiť liečbu kvôli zníženiu následných sexuálnych problémov u pacienta. Niekoľko prediktorov týkajúcich sa pooperačnej sexuálnej funkcie zahŕňajú vek pacienta, stav a fungovanie močového mechúra pred objavením sa choroby, umiestnenie nádoru, veľkosť nádoru, a rozsah chirurgickej resekcie

Rakovina prsníka (pri liečbe chirurgiou)

Sexuálne funkcie po lokalizovanej liečbe rakoviny prsníka boli predmetom značného množstva výskumov. Niekoľko štúdií sa zhoduje v tom, že zachovanie prsníka alebo jeho obnova (rekonštrukcia) majú len malý vplyv na zachovanie sexuálnej funkcie v porovnaní s mastektómiou.

Ženy, ktoré majú prsia zachované, majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú aj naďalej využívať prsia pri sexuálnej aktivite. Výskum u žien vo veku 50 rokov alebo mladších s rakovinou prsníka preukázal že mastektómia je spojená s väčšími problémami pri záujme o sex. Chemoterapia bola spojená s väčšou sexuálnou dysfunkciou.

Ďalšie štúdie potvrdzujú, že sexuálna kvalita života je narušená viac u pacientiek, ktoré:

  • dostávali chemoterapiu
  • prešli celkovou mastektómiou
  • ktorých nádory boli nájdené v neskorších fázach

Veľký prieskum žien s rakovinou prsníka, ktoré boli liečené buď adjuvantne Tamoxifénom alebo adjuvantnej Exemestanom (inhibítor aromatázy) bol vykonaný za účelom vyhodnotiť rozdiely v menopauzálnych symptómov spojených s týmito dvoma látkami. Po 1 roku užívania, bol Exemestan spájaný s menším počtom návalov horúčavy a menšiemu výtoku z pošvy ako Tamoxifén, ale taktiež bol spájaný s väčšou vaginálnou suchosťou, bolesťami kostí a poruchami spánku.

Len málo štúdií bolo uskutočnených za cieľom hodnotenia sexuality u žien s karcinómom prsníka, ktorý sa vracal. Jedna štúdia porovnávala ženy, ktorým bol v nedávnej dobe diagnostikovaný vracajúci sa nádor prsníka so ženami, ktoré boli bez známok ochorenia. Skupina žien s opakujúcou sa rakovinou prsníka mala menej častý styk, aj keď neboli zistené žiadne rozdiely v spokojnosti sexuálnej alebo vzťahovej.

Rakovina a jej vplyv na sexuálne funkcie - 4.7 out of 5 based on 6 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.