medicc logo

MENU

Obehová sústava - Medicc.eu

Myelofibróza je chronická choroba krvotvorby. Charakterizuje ju zmnoženie väziva v kostnej dreni a postupne zanikajúci priestor pre zdravú krvotvorbu. Príčinou myelofibrózy je poškodenie kmeňovej krvotvornej bunky. Pre pacientov s týmto ochorením je od roku 2012 k dispozícii cielená liečba.
Významný úspech liečby s inhibítormi tyrozínkinázy (TKI) u chorých s Philadelphia chromozóm (Ph) pozitívnou chronickou myelocytovou leukémiou (CML) dramaticky zmenil prognózu tohto ochorenia. Aj napriek tomu, že prvolíniová liečba CML použitím imatinibu znamená významný benefit pre väčšinu chorých, ukazuje sa, že 25 - 35 % pacientov potrebuje v priebehu 5 rokov zmenu liečby z dôvodu rezistencie alebo zlyhania liečby.
Po prvýkrát bola identifikovaná genetická súvislosť špecifická pre riziko vzniku leukémie v detstve. Podarilo sa to tímu vedcov z Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, St. Jude St. Jude Children's Research Hospital, University of Washington. Objav bol uverejnený online v časopise Nature Genetics.
Vedci z Mayo Clinic na Floride objavili, že liek používaný na liečbu rakoviny krvi môže tiež zastaviť šírenie invazívneho karcinómu prsníka. Ich štúdie, publikovaná v on-line v Breast Cancer Research, zistil, že v laboratóriu na zvieratách, liek s názvom Decitabine (Dacogen) zapne gén kódujúci proteín kinázy D1(PRKD1), ktorý zastavuje schopnosť rakovinových buniek oddeliť sa od nádoru a šíriť sa do vzdialených orgánov.
Biologická liečba leukémie (rakoviny krvi) je liečba, ktorá zlepšuje prirodzenú obranyschopnosť proti chorobe. Monoklonálna protilátka sa viaže na leukemické bunky. Jeden druh monoklonálnej protilátky nesie toxín, ktorý zabíja leukemické bunky. Iný druh pomáha imunitnému systému zničiť leukemické bunky. Cielená terapia používa lieky, ktoré blokujú rast leukemických buniek. Cielená terapia môže napríklad blokovať účinok abnormálnych bielkovín, ktoré podporujú rast leukemických buniek.
Vedľajšie účinky rádioterapie závisia predovšetkým od dávky žiarenia a od časti tela, ktorá sa lieči. Napríklad žiarenie v oblasti brucha môže spôsobiť nevoľnosť, zvracanie a hnačku. Transplantácia kmeňových buniek umožňuje pacientom, aby boli liečení vysokými dávkami liekov, žiarenia, alebo oboch súčasne. Nové krvné bunky nahradia tie, ktoré boli zničené počas liečby.
Mnoho pacientov s leukémiou je liečených chemoterapiou. Chemoterapia používa lieky na zničenie leukemických buniek. Pacient môže dostať chemoterapiu niekoľkými spôsobmi. Ľudia s chronickou lymfocytovou leukémiou (CLL), ktorí nemajú príznaky môžu byť schopní odložiť liečbu rakoviny. Posunutím liečby sa môžu vyhnúť vedľajším účinkom liečby, až pokým sa u nich neprejavia príznaky rakoviny.
Ľudia s leukémiou majú veľa možností liečby. Možnosti sú bdelé čakanie, chemoterapia, cielená liečba, biologická liečba, rádioterapia a transplantácie kmeňových buniek. Ak má pacient zväčšenú slezinu, môže lekár navrhnúť chirurgické odstránenie. Niekedy je u pacienta použitá kombinácia týchto liečebných postupov. Spolupráca pacienta a lekára je dôležitou súčasťou pri vybraní liečebného postupu.
Príčiny vzniku leukémie nie sú presne známe. Avšak výskumy ukazujú, že niektoré rizikové faktory zvyšujú pravdepodobnosť, že človek dostane tento typ rakoviny. Radiačná terapia môže zvýšiť riziko leukémie. Fajčenie cigariet zvyšuje riziko akútnej myeloidnej leukémie. Expozícia benzénu na pracovisku môže spôsobiť akútnu myeloidú leukémiu.
Symptómy leukémie závisia od počtu leukemických buniek a od miesta, kde sa tieto bunky zhromažďujú v tele. Lekár môže zistiť ochorenie na rakovinu v priebehu rutinného vyšetrenia krvi. Bežné príznaky chronickej alebo akútnej leukémie môže zahŕňať: zdurenie lymfatických uzlín, horúčky alebo nočné potenie, časté infekcie, pocit slabosti alebo únavy, krvácanie a ľahké tvorenie modrín, opuch a iné.

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.