MENU

Rakoviny prsníka, homeopatia a alternatívna farmakoterapia

medicc
V predchádzajúcom článku sme si hovorili o rôznych alternatívnych metódach, ktoré sa používajú pri liečbe rakoviny prsníka. Dnes si povieme o posledných dvoch z nich a to o homeopatii a alternatívnej farmakoterapii.

Homeopatia

 

Táto metóda bola zavedená v minulom storočí Samuelom Hahnemannom a je základom alternatívnej medicíny. V mnohých štátoch je radená po boku vedeckej medicíny.

 

Hlavnou teóriou homeopatie je princíp podobnosti a princíp minimálnych dávok. Znamená to, že látka, ktorá u zdravého človeka vyvolá isté (negatívne) príznaky, môže tie isté príznaky u chorého liečiť, ak je podaná v patričnom riedení. Pri tejto metóde sa podávajú vysoko riedené roztoky, ktoré trepaním nadobúdajú na účinku vďaka duchovnej zložke v zmesi. Homeopatia má mnoho základných princípov ktoré spolu tvoriaca celostný systém.

 H2

K homeopatii sa pridružuje tiež tzv. clusterová medicína, ktorú vytvoril v 80. rokoch minulého storočia nemecký liečiteľ K.J. Heinze. Hlavnú úlohu v diagnostike i terapii hrá cluster (zhluk) pripravovaný zložitým postupom z biologického materiálu - z moču, stolice, krvi či iného sekrétu pacienta.

K diagnostike sa využíva táto vzorka, ktorá sa spaľuje v peci pri vysokých teplotách. Popol sa potom mieša s vodou, prefiltruje a nechá zaschnúť na podložnom sklíčku. Cluster potom predstavuje čitateľnú informáciu. Priaznivci tejto metódy jej účinnosť odôvodňujú prenosom liečivej informácie do tela pacienta, ktoré má naštartovať akýsi "spätný chod" organizmu a tým zrušiť všetky existujúce príčiny ochorenia.

 

Alternatívne farmakoterapia

 

Alternatívne farmakológia si získala najväčšiu popularitu zo všetkých dostupných metód v SR. Na slovenskom trhu je dostať pomerne veľa prípravkov rôznych farmaceutických firiem, ktoré uvádzajú, že sú protirakovinovými liekmi. Problémom stále zostáva fakt, že u rady týchto prípravkov nebola preukázaná ich účinnosť pri liečbe samotnej rakoviny a ani pri komplementárnej liečbe.

 

Doplnky stravy sú potraviny, ktoré sa od potravín pre bežnú spotrebu odlišujú vysokým obsahom vitamínov, minerálov či iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom. Boli vyrobené za účelom doplnenia bežnej stravy na úroveň priaznivo ovplyvňujúce zdravotný stav. Nie sú teda určené na liečbu alebo prevenciu ochorení.

 H1

Pred uvedením týchto prípravkov na trh posudzuje MZ SR iba ich zdravotná nezávadnosť, čo znamená, že dlhodobé užívanie by nemalo viesť k poškodeniu zdravia. Rad prípravkov, ktoré sú bežne dostupné a odporúčané pre liečbu onkologických ochorení, je registrovaná ako potravinové doplnky. Tieto prípravky nie sú zvyčajne zdraviu škodlivé. V každom prípade je nutné, aby pacientka o svojom zámere užívať akýkoľvek z týchto doplnkov informovala svojho lekára - onkológa, s ktorým konzultuje, či je daný prípravok prípustný v rámci doplnkovej liečby.

 

 

Propagačné letáky prípravkov obvykle vysvetľujú účinnosť svojich liekov prijateľnými argumenty, avšak problémom je, že ich skutočný účinok doteraz u niektorých preukázaný nebol. Spravidla sa jedná o prípravky, ktoré sú založené na báze rôznych prírodných extraktov (imela, horké mandle, slnečnicový olej, lipid získaný z modifikovaných kuracích tkanív, žraločie chrupavky). Sú to prípravky ako Ovosan, Iscador či Imuregen.

 

H3

Na tomto mieste je vhodné upozorniť na to, že niektoré farmakologické prípravky tejto povahy sú súčasťou komplementárne liečby, o ktorej sme už hovorili. Do tejto kategórie možno zahrnúť nielen niektoré metódy fytoterapie (napr. rôzne čaje), ale aj prípravky komerčné povahy. Najčastejšie sú to prípravky, ktoré predstavujú tzv. enzýmovú terapiu (napr. Wobenzym), ktoré sú doporučované lekármi v najrôznejších indikáciách, vrátane nádorového ochorenia. Samotný protinádorový účinok nebol dokázaný, avšak môžu poslúžiť v rámci doplnkovej liečby, napr. pri liečbe rezistentných opuchov po mastektómii.

 

Ďalšími rozšírenými prípravky sú extrakty z pšeničných klíčkov (napr. Avemar), ktoré v experimente inhibujú tvorbu metastáz. Jednoznačné protinádorové účinky opäť dokázané neboli, avšak tieto prípravky majú antioxidačné účinky, sú netoxické, a ak pacientka nezanedbá konvenčnú liečbu, môžu prospievať v rámci komplementárne liečby.

  • Zdroj informácií: HEŘT, Jiří. Alternativní medicína a léčitelství - Kritický pohled [online]. Chomutov: Český klub skeptiků Sisyfos, 2010. 265 s. © 2010 [cit. 2012-12-01]. Dostupné z: http://www.sysifos.cz/files/Alternativni_medicina_Hert.pdf KLENER, Pavel. Klinická onkologie. Praha: Karolinum, 2002. 686 s. ISBN 80-7262-151-3. Rozlišení doplňků stravy od léčivých přípravků. In: Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. ©2013 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/leciva/rozliseni-doplnku-stravy-od-lecivych-pripravku
Rakoviny prsníka, homeopatia a alternatívna farmakoterapia - 1.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.