MENU

Rakovina močového mechúra a možné príčiny jej vzniku

medicc
Močový mechúr Močový mechúr
Riziko vzniku karcinómu močového mechúra je 2,1 krát vyššia u žien, ktoré používajú farby na vlasy pravidelne jedenkrát do mesiaca a 3,3 krát vyššie ak to robia viac ako 15 rokov. Profesionálne kaderníčky alebo holiči majú 5 krát vyššie riziko ochorenia ako neexponované populácie Fajčenie cigariet je primárny rizikový faktor pre vznik karcinómu močového mechúra, riziko jeho vzniku je u fajčiarov 5 krát vyššia ako u nefajčiarov. Vyššie riziko ochorenia karcinómom močového mechúra sprevádza aj niektoré iné zamestnania.

Karcinóm močového mechúra častejšie postihuje mužov. Incidencia medzi ženami je stúpajúca. Pomer postihnutých je muži: ženy u invazívneho karcinómu 4:1. Pomer postihnutia neinvazívnym karcinómom je 2,7:1. U oboch pohlaví je fajčenie veľmi dôležitým faktorom pre vznik tohto nádorového ochorenia.

Vysoko rizikovou skupinou sú fajčiari

Fajčenie cigariet je primárny rizikový faktor pre vznik karcinómu močového mechúra, riziko jeho vzniku je u fajčiarov 5 krát vyššia ako u nefajčiarov. Takmer polovica (47%) mužov a 37% žien ktorí podľahli karcinómu močového mechúra v Spojených štátoch boli fajčiari. Cigaretový dym obsahuje široké spektrum chemických karcinogénov, zahŕňajúcich polycyklické aromatické uhľovodíky, aromatické amíny a N-nitrózo zlúčeniny, ktoré po metabolickej transformácii katalyzovanej špecifickými enzýmami môžu vytvárať reaktívne metabolity schopné naviazať sa na DNA uroteliálních buniek, a tak vyvolať jej mutagénne zmeny.

Vyššie riziko ochorením karcinómom močového mechúra sprevádza aj niektoré zamestnania: výrobcovia farieb, spracovatelia hliníka, pracovníci v kožiarskom a gumárenskom priemysle, maliari, vodiči kamiónov a nákladných vozidiel.

Pozor na farby na vlasy

Aromatické amíny vo farbách na vlasy sú mutagénne in vitro a karcinogénny u zvierat. Sú absorbované kožu pri rutinnom používaní. Niektoré epidemiologické štúdie našli vyššie riziko rakoviny močového mechúra u žien, ktoré si často a po mnoho rokov farbia vlasy. Jedna z najpresvedčivejšie je štúdia z Los Angeles: riziko vzniku karcinómu močového mechúra je 2,1 krát vyššia u žien, ktoré používajú farby na vlasy pravidelne jedenkrát do mesiaca a 3,3 krát vyššie ak to robia viac ako 15 rokov. Profesionálne kaderníčky alebo holiči majú 5 krát vyššie riziko ochorenia rakovinou močového mechúra ako neexponované populácie.

Ďalšie výskumy rizikových faktorov

Istý efekt na vznik karcinómu močového mechúra má aj predchádzajúce ožarovanie panvy - najmä u žien po rádioterapii pri karcinóme krčka maternice. Z cytostatík je to podávanie cyklofosfamidu (jeho nežiaducim účinkom je hemoragická cystitída), z ďalších liekov predovšetkým analgetiká obsahujúce fenacetín. Bol dokázaný vzťah medzi častejšími infekciami urinárního traktu a karcinómom. Úloha ľudského papilloma vírusu, ktorý sa uplatňuje u karcinómu cervixu u žien, ale preukázaná nebola. Preukázaná je súvislosť medzi infekciou spôsobenou Schistosoma hematobium a skvamocelulárnym karcinómom močového mechúra. V Egypte, kde je prevalencia Schistosomóza značne vysoká, je až 70% karcinómov močového mechúra spinocelulárneho typu s výskytom v podstatne mladšom veku.

Súvislosť medzi pitím kávy a karcinómom močového mechúra nie je jednoznačná. Tie práce, ktoré tento predpoklad potvrdili, poukazujú na možnosť vplyvu kofeínu v súvislosti s ďalšími chemickými látkami a pracovným prostredím, v ktorom sa chorý nachádza. Vzťah medzi pitím kávy a karcinómom močového mechúra je približne dvakrát vyššia u žien (5,2) ako u mužov (2,6).

Pôvodne bola i fluorizácia vody považovaná za jeden z rizikových faktorov, ale 50 štúdií za posledných 40 rokov ukázalo, že táto úprava vody nemá vplyv na vznik karcinómu močového mechúra u ľudí.

Umelým sladidlám bola tiež venovaná istá pozornosť. Jedna z pôvodne používaných látok, cyclamate (30-50x sladší ako cukor), spôsobovala u laboratórnych zvierat nádorové ochorenia močového mechúra, preto bola US Food and Drug Administration v roku 1969 zakázaná.

Ku koncu 70. rokov 20. storočia bola pod záštitou Nationale Cancer Institute a FDA vykonaná štúdia, ktorá skúmala karcinogenitu sacharínu, tá ale zvýšené riziko sacharínu na vznik karcinómu močového mechúra u ľudí nepreukázala. Vyššia frekvencia nádorov močového mechúra nenašla ani štúdie sledujúce populáciu diabetikov.

Náprava je možná

Ak fajčiari prestanú fajčiť, riziko karcinómu močového mechúra klesá už počas 2 až 4 rokov. Pokles miery rizika máva exponenciálny priebeh, po 10 -15 rokoch nefajčenia je relatívne riziko u bývalých fajčiarov už len o málo vyššia ako u ľudí, ktorí nikdy nefajčili.

Tak jednoduché opatrenia v prevencii, ako je pitie väčšieho množstva tekutín (najmä vody), má skutočný vplyv na zníženie incidencie karcinómu močového mechúra Konzumácia alkoholu zrejme riziko toho nádorového ochorenia nezvyšuje. Ojedinelé staršie štúdie našli mierne zvýšené riziko u silných pijanov piva, eventuálne robotníkov v pivovaroch: za možné karcinogény boli pokladané zlúčeniny arzénu uvoľňované zo špeciálne konzervovaných drevených pivných sudov.

Niektoré epidemiologické štúdie našli konzumácii veľmi tučných jedál, bravčového a hovädzieho mäsa ako ďalší z možných rizikových faktorov. Štúdia s diétnymi opatreniami sú vo svojich záveroch limitované, pretože pohľad na nutríciu je vždy multifaktoriálny. V jedle bežnej populácie sú aj zložky, ktoré na jednej strane majú vplyv na zmenšenie rizika nádorového ochorenia a na druhú stranu zase môžu túto incidenciu zvyšovať. Napríklad zdrojom vitamínu A je ako zelenina a aj mäso. Pretože živočíšny tuk je potenciálny karcinogén, je jeho efekt, ak ho čerpáme viac z živočíšnych zdrojov, na protekciu znížený. Vitamíny sú intenzívne študované v rade štúdií u rôznych typov nádorových ochorení.

Vitamíny

U karcinómu močového mechúra je dôkaz o chemoprevencii vitamínu A. Na začiatku sú odporúčané dávky 32,000 IU / deň vitamínu A, s menšou dávkou (24,000 IU) pre osoby s váhou menej ako 50 kg. Vzhľadom k možnej hepatotoxicite pri dlhom užívaní majú byť dávky po 3 rokoch redukované na 16,000 IU. Tiež vitamín B6 v monoterapii preukázal účinnosť na zníženie rizika karcinómu močového mechúra. Vitamíny C a E sú potenciálne antioxidanty. Vitamín C a tiež E stimulujú imunitný systém. Práca publikovaná v roku 2002 v American Journal of Epidemiology podporila hypotézu, že dlhodobé užívanie vitamínu E (viac ako 10 rokov) redukuje riziko úmrtia na karcinóm močového mechúra.
Ako prevencia môžu byť odporučené aj sójové bôby, cesnak a zelený čaj.

Stále je ale potrebná rada ďalších prospektívnych štúdií s veľkým počtom sledovaných, dlhou dobou sledovanie a rozšírením sledovaných faktorov pre objasnenie vzťahu medzi výživou a ochranou proti nádorovému ochoreniu.

  • Zdroj informácií: Clavel, J. – Corodier, S. – Boccon-Gibod, Hemon, D.: Tobacco and bladder cancer in males; incresed risk for inhalers and smokers of black tabacco, Bladder cancer: Current diagnosis and treatment Totowa Humana Press, Čágo-dominguez, m., castelao, e., Yuan, J-m. et al: Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk, Zeegers mP, tan feS, goldbohm Ra, van den brandt Pa: Are coffee and tea consuption associated with urinary tract cancer risk: a systematic review and meta-analysis, KATOLÍCKA, Jana.: Rakovina močového měchýře: etiologie, intevence a léčba – hodnocení efektu, Jacobs Je, henion ak et al: Vitamin C and Vitamin E supplement use and bladder cancer mortality in a large cohort of US men and women
Rakovina močového mechúra a možné príčiny jej vzniku - 4.8 out of 5 based on 6 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.