MENU

Rakovina krčka maternice a chirurgická liečba

medicc
Stupeň pokročilosti ochorenia je rozhodujúci pre stratégiu liečby rakoviny krčka maternice. Liečba je určená s ohľadom na vek, fertilitu (plodnosť) pacientky, celkový stav a súhlasom pacientky s navrhovanou terapiou. Konizácia - Je výkon v celkovej anestézii, trvá 5-10 minút. Tkanivo, ktorá sa odstraňuje z krčka maternice, pripomína kónus. Ďalším spôsobom liečby je hysterektómia.

Konizácia

Konizacia - Je výkon v celkovej anestézii, trvá 5-10 minút. Tkanivo, ktoré sa odstraňuje z krčka maternice, pripomína kónus, odtiaľ je názov konizácia. Odstraňuje sa 1,5 x 1cm a línia rezu sa vedie tak, aby sa odstránili všetky viditeľné zmeny.

Často sa spoločne s konizáciou odstraňujú bunky z kanála krčka maternice. K zástave krvácania sa použije elektrokoagulácia. Po konizácii žena dodržiava sexuálnu zdržanlivosť 4-6 týždňov, vyvaruje sa fyzickej záťaže, nepoužíva tampóny a nekúpe sa v rybníkoch a bazénoch. Po zákroku je žena sledovaná v pravidelných intervaloch 4-6 mesiacov, u CIN I po dobu jedného roka, u CIN II-III po dobu 2 rokov.

Existujú rôzne druhy konizácie:

  • Klasická konizácia skalpelom, nožnicami.
  • Excízia vysokofrekvenčnou elektrickou sľučkou (LEEP - loop electro Excision procedure). Je to najčastejšie vykonávaný výkon. Veľkosť sľučky sa volí podľa veľkosti lézie.
  • Ihlová konizácia (needle cone) vykonáva sa s použitím vysokofrekvenčnej rigidnej ihly.
  • Kryoterapia, ktorá využíva chladu (tekutý dusík). Nevýhodou je zdĺhavé hojenie a nie je možné určiť hĺbku deštrukcie tkaniva.
  • Laserová vaporizácia sa vykonáva pomocou CO2 laserového lúča. Tkanivo sa odparí do potrebnej hĺbky.

Hysterektómia

Ďalším spôsobom liečby je hysterektómia. Je to operácia, pri ktorej odstránime celú maternicu, jej hrdlo a telo. Existujú rôzne druhy hysterektómie:

Jednoduchá (obyčajná) hysterektómia. Operuje sa čo najbližšie maternice a možno pripojiť niektorú z operácií na adnexi.

Rozšírená hysterektómia (panhysterektomia, Wertheimova, Meigsova alebo iná modifikácia). Vyberá sa maternica, parametria, 1/3 pošvy a lymfatické uzliny v malej panve. V súčasnosti je trend vykonávať peroperačné vyšetrenia sentinelovej uzliny (prvá uzlina ktorá tvorí filter lymfy z určitej časti tela).

Po aplikácii patentovej modrej alebo radiokoloidu prvku technécia do okolia nádoru je uzlina identifikovaná, vykonaná biopsia a je peroperačne histologicky vyšetrená. Ak táto uzlina nie je postihnutá, predpokladá sa, že nie sú postihnuté ani ďalšie regionálne uzliny. Tým sa individuálne znižuje radikálnosťou výkonu s cieľom minimalizovať poškodenie panvového nervového plexu.

  • Zdroj informácií: ŠLAMPA, P., SOUMAROVÁ, R., KOCÁKOVÁ, I., aj., Konkomitantní chemoradioterapie solidních nádorů, ROUŠOVÁ, E., Průvodce ženy při onemocnění děložního čípku, ROB, L., MARTAN, A., CITTERBART, K., Gynekologie, KOBILKOVÁ, J., aj., Technika gynekologických abdominálních operací, SLEZÁKOVÁ, L., aj., Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví, ZÁPAŘKOVÁ, L.: Informovanosť matek o rakovině děložního čípku a prevenci tohto onemocnění
Rakovina krčka maternice a chirurgická liečba - 4.5 out of 5 based on 6 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.