medicc logo

MENU

Syntetické antioxidanty

medicc
O antioxidantoch a o tom, ako bojujú proti vzniku rakoviny vás informujeme pravidelne. Dnes sa však pozrieme na zvláštny typ antioxidantov, ktorým sme sa ešte nevenovali a sú to syntetické antioxidanty.

Antioxidačný účinok rôznej intenzity majú aj niektoré lieky. V takomto prípade možno hovoriť o syntetických antioxidantoch. Sú to napríklad statíny, ktoré sa používajú na redukciu vysokej hladiny cholesterolu v krvi, zabraňujú upchatiu cievy krvnou zrazeninou a súčasne vedú k zníženiu oxidačnému stresu.

 

Medzi syntetické antioxidanty patria aj prirodzené látky, ktoré sú chemicky modifikované, čím získavajú požadované vlastnosti. Napríklad pozmenením vznikne z vitamínu C látka rozpustná v tukoch, ktorá lepšie preniká bunkovou membránou.

 

Medzi syntetické antioxidanty patria látky napríklad butylhydroxyanisol (BHA), butylhydroxytoluén (BHT), propylgallát (PG), oktylgallát, dodecylgallát, tert-butylhydrochinon (TBHQ), chlorid cínatý, kyselina askorbová, citrónová, erythorbová a jej sodná soľ, oxid siričitý, soli kyseliny siričitej a iné.

citron 3

Antioxidačné enzýmy

 

Pri vzniku a vzájomných premenách reaktívnych foriem kyslíka sa veľmi významne uplatňujú enzýmy, ktoré sú v mnohých prípadoch dôležité pre správnu funkciu organizmu, napr. tvorba voľných radikálov v neutrofilných granulocytoch a iných fagocytujúcich bunkách, ktorými zabíjajú fagocytované mikroorganizmy. V extracelulárnom priestore majú zanedbateľný význam, ale v intracelulárnom priestore majú veľký význam a významné zastúpenie .

 

Superoxiddismutáza (SOD)

 

Superoxiddismutáza patrí do triedy oxidoreduktáz a katalyzuje dismutáciu superoxidového aniónového radikálu na molekulový kyslík a peroxid vodíka. SOD tvorí niekoľko izoforiem, ktoré sa líšia obsahom atómu kovu v aktívnom centre, aminokyselinovým zložením, počtom podjednotiek a inými vlastnosťami. Rozoznávame niekoľko typov – Cu2+/Zn2+-SOD, Mn-SOD a Fe-SOD.

 

Cu2+/Zn2+-SOD (SOD 1)

Skladá sa z dvoch podjednotiek s rovnakou molekulovou hmotnosťou 16 000 pričom v každej je jeden atóm medi a jeden atóm zinku. Enzým je veľmi stabilný, katalyzuje pri pH 4,5-9,5. Nachádza sa v cytosole a v medzimembránovom priestore mitochondrií. Prenos elektrónu z jednej molekuly na druhú má na starosti atóm medi. Cu2+ sa redukuje na Cu1+ a potom oxiduje. Zn2+ má funkciu stabilizačnú a katalýzy sa neúčastní. Gén pre SOD 1 sa nachádza na 21. chromozóme.

 

Mn-SOD (SOD2) a Fe-SOD

Oba enzýmy sa vyskytujú u prokaryot ako diméry. Mn-SOD je enzýmom mitochondriálnej matrix. Fe-SOD sa vyskytuje u baktérií. Podjednotky enzýmov majú molekulovú hmotnosť 20 000. Sú menej stabilné ako Cu2+/Zn2+-SOD.

 

Superoxid sa pri reakcii so SOD mení na neradikálové molekuly kyslíka a peroxidu vodíka priamou reakciou s iónom medi.

breaker-11

Glutatiónperixodáza (GPx)

Glutatiónperixodáza sa nachádza v živočíšnych bunkách, ale nevyskytuje sa všeobecne v rastlinách ani baktériách. Existujú dve formy tohto enzýmu: selén - nezávislá a selén závislá GPx, ktoré sa líšia počtom podjednotiek, väzbou selénu v aktívnom centre s katalytickým mechanizmom. U ľudí sa dokázali štyri gény pre štyri rozdielne závislé glutatiónperoxidázy: cytoplazmová GPx (GPx), plazmová GPx (GPx-P), GPx prítomná v tráviacom trakte (Gpx-GI) a fosfolipidhydroperoxidglutatiónperoxidáza (PHGPx).

 

Glutatióntransferáza (GST)

GST je veľká skupina enzýmov, do ktorej patrí aj glutatión-S-transferáza. GST katalyzuje konjugačnú reakciu, pri ktorej je sulfhydrilová skupina GSH naviazaná na elektofilnú organickú látku. Takto sú detoxikované xenobiotiká. GST má dôležitú úlohu v ochrane pred následkami peroxidácie lipidov.

 

 

Glutatiónreduktáza (GR)

Aktivita glutatiónreduktázy závisí od koncentrácie glutatiónu, preto jej fyziologická aktivita vyžaduje dostatočnú koncentráciu glutatiónu.

 

Kataláza (CAT)

Katalázu obsahuje väčšina aeróbnych organizmov, až na niektoré baktérie a riasy, Kataláza sa viaže v bunkách živočíchov a rastlín na intracelulárne štruktúry, peroxizómy. Má molekulovú hmotnosť 240 000 a štyri podjednotky, ktoré obsahujú v aktívnom centre hem s koordinovaným atómom Fe (III). Katalázu inhibujú všeobecné inhibítory enzýmov, ako kyanid a azid.

tube

 

Antioxidanty a výživa


Antioxidanty bojujú proti vzniku rakoviny.  Antioxidanty sa nachádzajú vo väčšine bežne dostupných potravín prirodzene a to aj v nápojoch a doplnkoch stravy. Líšia sa však v obsahu antioxidantov, v množstve, tak aj v druhu.

 

Množstvo antioxidantov v organizme človeka môže byť určujúcim faktorom pre odolnosť jedinca voči ochoreniam, ktoré majú súvislosť s pribúdajúcim vekom. Výsledky všetkých výskumov naznačujú, že zvýšený príjem antioxidantov je pre náš organizmus veľmi prínosný, doporučuje ho aj Svetová zdravotnícka organizácia a ďalšie orgány, ktoré sa zaoberajú zdravím verejnosti.

 

Dá sa to dosiahnuť pravidelnou konzumáciou ovocia a zeleniny v množstve päť porcií denne (500 gramov) a obohatiť jedálniček o niektoré potraviny, nápoje či doplnky stravy.

fruits-11

 

Starí ľudia a antioxidanty

Je tiež veľmi dôležité udržovať u starších ľudí koncentráciu antioxidantov v plazme minimálne na spodnej hranici. Lekári by mali podporovať starších ľudí v užívaní multivitamínov a vitamínu E a C vo vyšších dávkach ako sú doporučené denné dávky.

 

Existujúce dôkazy silne podporujú zvýšený príjem stravy bohatej na antioxidanty a doplnenie stravy o metabolické antioxidanty ako napríklad kyselinu lipoovú a koenzým Q10, rastlinné fenoly, karotény a vitamín C a E.Na vitamíny a minerály sa väčšinou pozerá ako na základné zložky potravy, ktorémajú za úlohu po celý život ochraňovať organizmus pred napadnutím chronickými ochoreniami.

 

Tento pohľad je však veľmi obmedzený, pretože okrem príslušných živín v zelenine, v ovocí a obilninách existuje celá rada ďalších antioxidantov, ktoré nie sú ani vitamíny, ani minerály. Vzniká otázka, či sú len antioxidanty skutočne tak podstatné pre zachovanie zdravia a predchádzajú chorobám. Preto je treba zdôrazniť, že samotné prípravky doplnkovej výživy, ktoré obsahujú antioxidanty, nemôžu nahradiť vyváženú stravu.

 

Je nutné sa tiež zbaviť škodlivých návykov (napr. fajčenie) a dopriať telu pravidelný pohyb. Doplnky výživy sú vhodné predovšetkým pre osoby, ktorých hladina antioxidantov v krvi je veľmi nízka.

Syntetické antioxidanty - 5.0 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.