MENU

Sú voľné radikály iba škodlivé ?

medicc
Vedci prichádzajú stále s novými poznatkami o úlohe voľných radikálov pri oxidačnom strese u živých organizmov. Radikály pôsobia na mnohé biologické  zlúčeniny, hlavne však na lipidy, nukleové kyseliny a bielkoviny. Spôsobujú zmeny v ich štruktúre a tiež modifikujú ich funkcie.

Ako sa bunky menia

Iniciované radikály vedú k zmenám v štruktúre buniek. Takýmto spôsobom spôsobujú poškodzovanie celých orgánov a funkcií organizmu.

O voľných radikáloch sme už na www.medicc.eu písali napríklad tu, tu a tu. Nezaškodí si však informácie o nich pripomenúť. Voľné radikály sú častice, ktorých atómy alebo molekuly obsahujú aspoň jeden orbitál s nespáreným elektrónom. Patria tu najmä reaktívne kyslíkové radikály (ROS – reactiveoxygenspecies) a dusíkaté radikály (RNS – reactivenitrogenspecies)

Voľné radikály spôsobujú opotrebovanie tkanivových buniek, predovšetkým zlou životosprávou a pohybom v znečistenom prostredí. Niektoré sú bežnou súčasťou zdravého metabolizmu, iné sa objavujú alebo sa zvyšuje ich počet pri chorobe alebo pri psychickej či fyzickej záťaži

marathon-rotterdam-1-1553224-1920x1440 

Voľné radikály vznikajú aj pri dýchaní

 

Voľné radikály z molekúl vznikajú tromi spôsobmi:

  1. Stratou jedného elektrónu (oxidácia)
  2. Homolytickým štiepením kovalentnej chemickej väzby, čo spôsobuje získavanie jedného nespáreného elektrónu pre každý fragment
  3. Pridávaním normálnej molekule jeden elektrón (redukcia)

 

Reaktívnou formou kyslíka je napríklad superoxid, ktorý vzniká prijatím jedného elektrónu kyslíka. Ak by kyslík prijal ďalší elektrón, nastane redukcia kyslíka na peroxid vodíka. Keď peroxid vodíka príjme ďalší elektrón rozpadne sa na vodu a hydroxylový radikál, ktorý opäť reaguje s elektrónom a vznikne hydroxidový anión. Táto redukcia molekulárneho kyslíka prebieha v mitochondriách pri dýchacom reťazci.

Hydroxylový radikál nie je vo väzbe s enzýmom škodlivý. Keď peroxid vodíka reaguje s dvojmocným železom vznikne vysoko toxický hydroxylový radikál. Tento radikál sa správa ako veľmi silné oxidovadlo a reaguje s okolitými molekulami, z ktorých vytrhuje elektrón napríklad z nenasýtených mastných kyselín alebo atakuje bázu nukleových kyselín, čo už môže byť vážnym problémom.

 

Prečo vlastne voľné radikály vznikajú?

 

Veľké množstvo voľných radikálov vzniká počas metabolizmu, ale niektoré sa do organizmu dostávajú z okolitého prostredia. Na základe čoho môžeme rozlíšiť exogénne a endogénne príčiny vzniku voľných radikálov.

 

Exogénne príčiny :

škodliviny obsiahnuté vo vzduchu (doprava, priemysel, elektrárne),

fajčenie,

intoxikácia,

potrava,

UV svetlo, modré svetlo.

 

Endogénne príčiny :

Hyperglykémia,

vznik kyseliny močovej,

zánik fagocytov a mikrofágov,

metabolizmus estrogénu.

 

Priaznivé účinky voľných radikálov

 

Voľné radikály poškodzujú ktorékoľvek molekuly v organizme a spôsobujú jej oxidačné poškodenie. U nukleových kyselín nastáva porucha v bunkových membránach fosfolipidov (mutagenéza, karcinogenéza). Môžu však mať voľné radikály aj priaznivé účinky?

 

Áno, môžu. Voľné radikály sa prejavujú v organizme nielen škodlivo, ale majú aj rad pozitívnych funkcií.

Leukocytom a makrofágom umožňujú obranu proti respiračnému vzplanutiu, teda proti infekciám. Fyziologická funkcia voľných radikálov je tiež zneškodnenie patogénov fagocytov. Enzým NADPH – oxidáza, ktorý zabezpečuje premenu molekulárneho kyslíka na superoxid jednoelektrónovou redukciou sa nachádza v membráne fagocytov. Superoxid je premieňaný na ROS, ktorý je účinnejší, z nich najvýznamnejšia je kyselina chlórna, ktorá ničí patogén

Oxygen

Ďaľšie využitie voľných radikálov

 

Voľné radikály sa uplatňujú aj pri reakciách, pri ktorých sa vytvárajú dôležité látky napríklad biosyntéza cholesterolu a žlčových kyselín, pri detoxikácii xenobiotik a mnohých iných liekoch. Pri jodácii aromatických jadier tyronínu v štítnej žľaze je nevyhnutný peroxid vodíka, ktorý oxiduje jodid na elementárny jód. Zaujímavým je poznatok o využívaní superoxidu a peroxidu vodíka pri oplodňovaní vajíčka spermiami.

 Kým superoxid umožňuje postup spermií do vajíčka, tak že narušuje jeho membránu, peroxid vodíka za pomoci molekúl tyronínu, zabraňuje ich ďalšiemu prenikaniu do vajíčka. Ďalším významným voľným radikálom je oxid dusnatý, ktorý vykazuje vazodilatačný účinok, uplatňuje sa tiež pri regulácii imunitných pochodov, pri erekcii a ako neurotransmiter.

  • Zdroj informácií: DARLEY-USMAR,V., HALLIWELL, B. 1996. Blood radicals. Reactive nitrogen species, reactive oxygen species, transition metal ions and vascular system. Pharm. Res., 1996, RACEK, J. 2003. Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění, nakl. GALÉN, 2003 ŠTÍPEK, S. et al. 2000. Antioxidanty a volné radikály ve zdraví a nemoci, Praha: Grada Publishing, 2000 TOMAŠTÍKOVá, A.: Antioxidanty vo vybraných druhoch zeleniny, Ružomberok, 2014
Sú voľné radikály iba škodlivé ? - 5.0 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.