MENU

Rakovina a únava

medicc
Rakovina a únava Pocit úvany je častým sprievodným javom onkologických ochorení
Únava sa radí medzi najčastejšie symptómy onkologického ochorenia. Chronickou únavou až vyčerpanosťou trpí 75 - 96% pacientov s nádorovým ochorením a približne u 60% chorých ovplyvňuje ťažká únava kvalitu života viac ako nepríjemná nevoľnosť a bolesť. Pacienti s nádorovým ochorením uvádzajú, že už "nemajú žiadnu energiu". Preukázalo sa, že únava má oveľa väčší vplyv na ich psychiku ako u zdravých ľudí, čo podčiarkuje skutočnosť, že z hľadiska únavy rakovina predstavuje veľkú emocionálnu a psychickú záťaž.

Chronickou únavou až vyčerpanosťou trpí 75 - 96% pacientov s nádorovým ochorením a približne u 60% chorých ovplyvňuje ťažká únava kvalitu života viac ako nepríjemná nevoľnosť a bolesť. K postupnému znižovaniu kvality života a zvyšovaniu nepríjemných účinkov symptómov, najmä únavy, dochádza nielen ako následok zväčšovanie nádoru , ale aj ako dôsledok liečby. Až 80% pacientov s rakovinou uvádza stredne ťažkú až ťažkú únavu v priebehu liečby.

Rovnako ako bolesť je aj tento dôsledok choroby a s ňou spojené liečenie je veľmi subjektívne a preto je ťažké nájsť pre ňu vhodnú definíciu. Bežná únava môže byť definovaná ako obranný a ochranný mechanizmus človeka, ktorý s jej pomocou udržuje fyziologickú rovnováhu. Tento druh únavy je prirodzený a po odpočinku zmizne. Chronická únava (fatigue) sprevádzajúca nádorové ochorenia je subjektívny stav nadmerného, trvalého vyčerpania a zníženej schopnosti k fyzickej a duševnej práci.

Táto abnormálna únava celého tela nezodpovedá vynaloženému úsiliu alebo námahe. Hoci je únava zreteľná na prvý pohľad predovšetkým v zmenách vo fyzickej zdatnosti, jedná sa o komplexný jav, ktorý sa prejaví aj v emocionálnej a sociálnej stránke človeka.

Môžeme povedať, že únava zahŕňa niektoré alebo všetky z týchto ukazovateľov:

  • Fyzické symptómy: únava, slabosť, celková ochabnutosť, nedostatok energie, letargia, ospalosť, vyčerpanie, pobolievanie po celom tele, strata schopnosti vykonávať telesné aktivity, neschopnosť dokončiť úlohy, pokles sily, tachykardia pri námahe a anémii, dýchavičnosť.
  • Psychické symptómy: nedostatok motivácie a energie, depresie, smútok a úzkosť, znudenosť. Pacienti trpiaci rakovinou majú často pocit, že im chýba vôľa a "bojovný duch" a že vnútorná sila, ktorá ich držala pri živote je vyčerpaná. Pacienti s nádorovým ochorením uvádzajú, že už "nemajú žiadnu energiu". Preukázalo sa, že únava má oveľa väčší vplyv na ich psychiku ako u zdravých ľudí, čo podčiarkuje skutočnosť, že z hľadiska únavy rakovina predstavuje veľkú emocionálnu a psychickú záťaž.
  • Kognitívne symptómy: znížená schopnosť sústrediť sa a udržať pozornosť, uvažovať o problémoch pri rozhodovaní, problémy s krátkodobou pamäťou.

Vysvetlenie, že chronická únava bežne sprevádza zhubné (malígne) nádorové ochorenie - rakovinu a ich liečbu, môže znížiť u pacienta psychický stres z tejto komplikácie. Pochopenie rodiny vedie k vytvoreniu bezpečného zázemia a pocitu bezpečia pre onkologického pacienta. Pre pacienta je veľmi dôležité dôsledky liečby objasniť hneď na začiatku intervencie, aby mohol porozumieť, prečo je únava súčasťou choroby a ako ju v určitých situáciách zvládať.

Na prevenciu a liečbu únavy je ideálna aktivita a cielené cvičenie, vykonávané predovšetkým v rámci liečebnej rehabilitácie. Pohyb bezprostredne ovplyvňuje našu socializáciu, vývoj, samostatnosť, fyzické i psychické zdravie, schopnosť prežívať a žiť spolu, združovaťsa, komunikovať a vyvíjať cielenú, zmysluplnú aktivitu.

Vyrovnanie sa s únavou a jej následkami vyžaduje znalosť vzorca únavy a zdôrazňuje potrebu dôkladného posúdenia pacientovho stavu a aj toho, ako on sám svoju situáciu chápe.

Medzi užitočné stratégie patrí:

  • Vedenie denníka, ktorý umožní spoznať vzorec únavy a plánovať aktivity na dobu, kedy má pacient najviac energie.
  • Stanovenie priorít a cieľov - niekedy je lepšie nájsť kompromis a vykonávať činnosť po kratšiu dobu, než ju nevykonávať vôbec.
  • Šetrenie energie pre obľúbené a potrebné aktivity.
  • Zníženie času a frekvencie ošetrovateľských intervencií, napr. zabezpečiť potrebné pomôcky.
  • Plánovanie návštev lekára.
  • Predvídanie toho, že nevoľnosť alebo úzkosť, ktoré súvisia s liečbou alebo návštevou, môžu zhoršiť pocit únavy.
  • Zdroj informácií: NOVOSAD, L., NOVOSADOVÁ, M. Ucelená rehabilitace lidí se zdravotním, zejména somatickým postižením, BRYCHTA, M. Arcus onko centrum : Únava a anémie u onkologických pacientů, O´CONNOR, M., ARANDA, S. Paliativní péče pro sestry všech oborů, http://www.mou.cz/cz/jak-dal-po-lecbe-rakoviny/article.html?id=50, http://www.onko.cz/onko-okno/
Rakovina a únava - 4.8 out of 5 based on 4 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.