MENU

Kapsaicín ako voľba onkologickej liečby

medicc
V polovici roka 2007 uverejnili vedci Nottinghamskej univerzity výsledky skúmania o pôsobení kapsaicínu na rakovinové bunky. Zistili, že kapsaicín priamo útočí na mitochondrie rakovinových buniek, čím doslova ničí ich zásobovanie energiou a navodzuje apoptózu rakovinovej bunky.

Zásadný rozdiel spočíva v štruktúre chorej a zdravej mitochondrie, vďaka čomu ostávajú zdravé bunky kapsaicínom nepoškodené.

Paprika bojuje proti rakovine

Paprika ročná (Capsicum annuum L.) má všestranné využitie aj na poli medicíny. Aktívnou súčasťou, ktorá pôsobí na mnoho chorôb, je kapsaicín. Táto substancia sa už v minulosti používala na uvoľnenie bolesti, zlepšenie cirkulácie krvi a na topickú liečbu psoriázy. Preparáty využívajúce sa externe redukujú citlivosť na bolesť. V klinických štúdiách má svoje miesto kapsaicínový krém, ktorý redukuje pooperačnú bolesť u onkologických pacientov. Použitie kapsaicínu pri artritíde prinieslo viaceré výsledky.

vegetables 57395

Kapsacín a jeho využitie

Intravenózne podanie môže indukovať diurézu, intranazálne je efektívny pri cefalalgiách a rinitíde. Pálivý charakter viedol k myšlienkam o karcinogénnom vplyve, opak je však pravdou – kapsaicín inhibuje rast karcinómu prostaty. Ďalej sa využíva na liečbu diabetickej neuropatie, diarey, migrén, herpes zoster, kŕčov, meteorizmu či bolesti zubov. Je silným nervovým stimulantom. Má aj antibakteriálne a antioxidačné účinky. Znižuje cholesterol a normalizuje hemostázu. Môžeme povedať, že má širokospektrálne využitie pre celé telo.

Mechanizmus účinku kapsacínu na bolesť

Mechanizmus účinku kapsaicínu na bolesť sa vysvetľuje nasledovne – kapsaicín spôsobuje depolarizáciu C vlákien polymodálnych nociceptorov a uvoľňuje substanciu P, čo je vlastne neurotransmitter, ktorý prenáša signály o bolesti do mozgu. Tento dej spôsobí v danom okamihu zvýšenie citlivosti na bolesť, no opakovanie podávania kapsaicínu vyvolá depléciu rezervy substancie P na aferentných neurónoch, čím dôjde k uvoľneniu bolesti

Dôležité je spomenúť, že kapsaicín má aj svoje vlastné receptory v tele, tzv. vaniloidné receptory (VR). Tie pri zaznamenaní bolesti, ktorá je charakteristická vyššou, poškodzujúcou teplotou zvýšia svoj počet. Nasleduje mechanizmus účinku podobný tomu na polymodálnych nociceptoroch – dochádza k znecitliveniu receptorov.

spices 5419

Kapsaicín ako voľba onkologickej liečby

Autorom štúdie je Dr. Timothy Bates. Všimol si, že ľudia v Mexiku alebo v Indiimenej ohrozovaní rakovinou a hľadal za tým podstatu. Zistil, že je za tým práve účinná látka Papriky ročnej – kapsaicín, a začal ho testovať na rôznych druhoch rakoviny. Pozitívne výsledky sa dosiahli pri terapii rakoviny pečene a prostaty, testuje sa na rakovine pľúc, ktorá sa považuje za tzv. „zlatý štandard“ pri skúmaní antikarcinogénnych látok.

Mechanizmus účinku je vysvetlený tým, že kapsaicín blokuje proteín NF-Kappa B, ktorý v bunkách antagonizuje programovanú smrť bunky. Tento dej sa spúšťa v bunkách, ktoré majú poškodenú DNA a tým bráni šíreniu poruchy. V karcinogénnych bunkách je tento mechanizmus narušený a bunky sa nekontrolovateľne množia. Blokovaním NF-Kappa B sa znova naštartuje apoptóza chorých buniek, čo vedie k redukcii až 80% rakovinových buniek. Terapeutická dávka sa nastavila na 400 mg kapsaicínu 3-krát do týždňa u približne 90 kg vážiaceho dospelého muža.

glass containers 12

Kontinuálne s mechanizmom proteínu NF-Kappa B pracuje aj blokáda androgénnych receptorov, ktoré sa nachádzajú na povrchu mnohých kancerogénnych buniek a podporujú rast bunky, keď sa dostanú do kontaktu s hormónmi podobnými testosterónu. Kapsaicín napadá regulačný mechanizmus a navodzuje stav, v ktorom sa bunky nedokážu deliť. Oba tieto mechanizmy majú synergický účinok na potlačenie rastu nádorových buniek, čím sa zvyšuje využitie kapsaicínu v terapii onkologických chorôb.

  • Zdroj informácií: CASSILETH, B. R. – YEUNG, K. S. – GUBILI, J. Herb-drug Interactions in Oncology, Shelton: PMPH-USA, 2010. 769 s. ISBN 13-978-1-60795-041-7. CZOBOR, V. Kapsaicínom proti rakovine, online. dostupné na internete: http://www.paprika-proti-rakovine.eu/page2.html. BBC NEWS, 2007, online, dostupné na internete: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6244715.stm CAPSICUM THERAPEUTIC POWERHOUSE AND HERBAL CATALYST, Woodland Publishing Inc., 1996, online. dostupné na internete: http://www.nutraceutical.com/educate/pdf/capsicum.pdf. HUSZÁROVÁ, O. Prírodné suroviny, domáci zdroj farmaceuticky cenných látok, výskum ich vlastností z hľadiska ich využitia vo farmaceutickom priemysle a ako zdroja surovín pre doplnkovú výživu. Košite, 2014. 78 s. VLČEK, J. – FIALOVÁ, D. a kol., Klinická farmacie I, Praha : Grada Publishing a.s., 2010. 368 s. ISBN 978-80-247-3169-8.
Kapsaicín ako voľba onkologickej liečby - 4.0 out of 5 based on 3 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.