MENU

Ako vznikajú nádory

medicc
Všeobecný názov pre skupinu chorôb, ktoré vznikajú nekontrolovaným delením nádorových buniek v telových orgánoch a tkanivách, označujeme pojmom rakovina.

Zhubné (malígne) bunky majú invazívny charakter. Získali schopnosť prenikať do vzdialených tkanív, kde tvoria metastázy. Proces, pri ktorom vznikajú bunky s takýmito vlastnosťami, označujeme nádorové choroby, ktoré ohrozujú život. Nádorovou bunkou môže byť aj taká bunka, ktorá nemusí mať schopnosti invázie a tvorby metastáz, ale je schopná vyvolávať nádory.

 

Vlastnosti normálnej a nádorovej bunky

 

Rast buniek a tkanív v organizme je prísne regulovaný proces, ktorý je podriadený potrebám organizmu. Obzvlášť v embryonálnom štádiu delenie buniek ďaleko prevyšuje ich prirodzenú naprogramovanú smrťapoptózu. V dospelosti proces vzniku a zániku buniek je zväčša v rovnováhe. Rýchlosť bunkovej obnovy môže byť veľmi rozdielna. Existujú bunky, ktoré sa delia nepretržite v závislosti na potrebe
organizmu, napr. kožné bunky, ktoré sa postupne obnovujú.

 

V organizme sú aj také bunky, ktoré vzniknú pri vnútromaternicovom vývoji a ďalej sa už nesyntetizujú – neuróny. No existujú aj bunky, ktoré sa správajú ako neuróny, ale v prípade poškodenia organizmu sa funkcia ich delenia obnoví – pečeňové bunky. Napr. v prípade poškodenia pečene môže nastať jej regenerácia. Rast normálnych buniek aj za takýchto okolností je prísne regulovaný. Ak sa ich stav doplní na počiatočný, nastane zastavenie delenia buniek.

human-cell-chromo

Ak bunka napriek prísnym regulačným mechanizmom pokračuje v delení, môže sa zmeniť na nádorovú bunku. Postupným skracovaním teloméry sa skracuje aj životnosť bunky. Je to akési vnútorné časovanie.

 

Nádorové bunky vs. DNA

 

Pri každom bunkovom delení sa pri replikácii DNA stráca malé množstvo DNA z koncov chromozómu. Na koncoch chromozómov sa nachádzajú opakujúce sa nukleotidové sekvencie, ktoré tvoria teloméry. Tieto sekvencie zabezpečujú proces delenia, aby nedochádzalo k strate genetického materiálu. Pri normálnych bunkách sa v priebehu starnutia postupne skracuje teloméra a dochádza k zániku bunky. Nádorové bunky si na rozdiel od normálnych udržujú konštantnú dĺžku teloméry, stávajú sa nesmrteľné.

 

Zárodočné bunky tvoria výnimku, pretože sa u nich udržuje konštantná dĺžka teloméry v dôsledku prítomnej aktívnej telomerázy. Ak nastane krízový bod, znamená to, že normálna bunka prirodzene odumiera a na jej miesto príde nová bunka. Pri zvýšenej aktivite enzýmu telomerázy sa stáva bunka nesmrteľnou, ak sa tento istý dej udeje aj v ďalších okolitých bunkách, stáva sa z bunky, prípadne tkaniva nádor.

  • Zdroj informácií: ALTANER, Č., (2009): Bunková a molekulárna biológia rakoviny, Liga proti rakovine SR, Bratislava, ISBN 978-80-89201-40-2, s. 12 – 15, KOJS, M., (2013): Epidemiológia zhubných nádorov semenníkov. Bratislava, 51 s.
Ako vznikajú nádory - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.