medicc logo

MENU

Významné funkcie flavonoidov

medicc
Flavonoidy majú antioxidačné vlastnosti a cytostatické účinky na nádory. Majú schopnosť inhibovať široké spektrum enzýmov ako napríklad proteínkinázy C, tyrozínproteínkinázy, topoizomerázy II.

Tieto funkcie flavonoidov podnietilo vedcov k tvrdeniu, že flavonoidy ochraňujú organizmus pred karcinómami a pred kardiovaskulárnymi ochoreniami. Táto myšlienka prispela k dramatickému zvýšeniu spotreby a užívania doplnkov bohatých na rastlinné flavonoidy.

 grapes-165

Potencionálne zdravotné dopady nadmerného príjmu flavonoidov

 

Cez zdanlivo prospešné zdravotné účinky flavonoidov niektoré štúdiá ukazujú ich mutagenitu a genotoxicitu, keďže flavonoidy môžu pôsobiť ako prooxidanty. Tieto látky sa skladajú hlavne z tzv. voľných radikálov, ktoré negatívne ovplyvňujú naše tkanivá v tele, a tak sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou vzniku chorôb. Podieľajú sa na poškodzovaní DNA a inhibícii DNA- príslušných enzýmov ako sú topoizomerázy.

 

Neopravené oxidatívne poškodenie DNA môže viesť k tvorbe fragmentov DNAmutácií, a to môže zapríčiniť tvorbu nezvratných preneoplastických lézií. Ich škodlivé účinky môžu pôsobiť aj na lieky, metabolizmus aminokyselín a enzýmov a pôsobia aj na tvorbu genotoxínov. Aj keď je preukázaný pozitívny účinok flavonoidov na ľudské zdravie, otázna zostáva úroveň ich príjmu, ktorá by nepredstavovala potencionálne zdravotné riziko.

 

Rad epidemiologických štúdií naznačuje, že za zníženie rizika srdcových ochorení a rakoviny prsníka, prostaty, pľúc, hrubého čreva, a žalúdka zodpovedá aj zvýšená spotreba ovocia, zeleniny a sójových produktov. Populácia s najnižším rizikom týchto ochorení sú Aziati a vegetariáni.

 

Na základe priemerného denného príjmu flavonolov (68 mg) a izoflavónov (20-240 mg) sú v ázijských krajinách menej pravdepodobné nepriaznivé účinky takéhoto množstva prijatých flavonoidov. Avšak dlhodobá konzumácia výživových doplnkov, ktorých hladina flavonoidov je v rozmedzí okolo jedného gramu, môže viesť k toxicite a k vzniku rôznych ochorení. Odporúčaná dávka kvercetínu na deň je v rozmedzí od 500- 1000 mg, čo je 10 až 20- krát viac ako obsah flavonoidov v bežnej vegetariánskej strave. Preto neregulovaný príjem flavonoidov v podobe výživových doplnkov môže vážne ohroziť ľudské zdravie.

adult-18076

 

Metabolizmus flavonoidov

 

Rôzne vedecké štúdie zistili, že koncentrácia flavonoidov v ľudskej krvi býva v rozmedzí od 0,1 do 10 μmol.l-1. Toto rozmedzie je závislé od vlastnosti konkrétnej štruktúry a taktiež je závislé od potravinového zdroja, či veľkosti dávky i genetickej predispozície jednotlivca.

 

Prírodnou formou flavonoidovglykozidy. Charakter sacharidu naviazaného na flavonoid ovplyvňuje mieru ich vstrebávania. Prvým krokom degradácie flavonoidov je deglykozylácia sacharidovej časti. Deglykozyláciou sa zvyšuje hydrofobicita zlúčeniny, čo umožňuje molekule ľahšie prenikanie cez lipidovú dvojvrstvu bunkovej membrány enterocytov tenkého čreva. Na odstránení sacharidu sa podieľajú glykozidázy, ktoré sú prítomné v tenkom čreve.

 

Iba voľné flavonoidy, akými sú aglykóny, sú schopné prechádzať cez stenu čreva. Tento druh flavonoidov nepotrebuje na transport cez bunkové membrány deglykozyláciu, preto je ich prestup jednoduchší a rýchlejší. Avšak niektorí vedci pripisujú túto schopnosť glykozidom než aglykónom, pretože takto neštiepené glykozidy môžu prestúpiť do čreva pomocou rôznych druhov transportérov.

 

 

Najviac absorbovateľné sú izoflavóny, priemerne sa vstrebávajú flavanoly, flavanóny a glykozidy flavanolov. Najťažšie sa absorbujú antokyaníny. Aglykóny pred vstupom do krvného obehu prechádzajú postupnými reakciami akými sú glukuronidácia, sulfatácia a O-metylácia. Neskôr sa v krvnom riečisku viažu na albumín, ktorý zabezpečuje rýchly transport metabolitov i zvyšných nemetabolizovaných aglykónov do pečene, kde prechádzajú cez ďalšie konjugačné reakcie.

ap

Experimentálne sa preukázalo, že napriek tomu, že flavonoidy sú vstrebávané v tenkom čreve, tak veľký obsah flavonoidov prestupuje z tenkého do hrubého čreva. V hrubom čreve, kde sa nachádza črevná mikroflóra, sa odštiepujú konjugované časti a aglykóny sú degradované na fenolové kyseliny. 

 

Významné funkcie flavonoidov

 

Bioflavonoidy majú významné blahodarné účinky na ľudský organizmus. Prijímanie týchto látok by malo ľudstvo využiť ako prevenciu proti mnohým chorobám. Sú to chemické zlúčeniny, ktoré sú široko distribuované v rastlinách. Konzumáciou a pitím nápojov z rastlín obsahujúcich tieto liečebné látky môžeme výrazne ovplyvniť kvalitu nášho života.

 

Medzi popredné funkcie flavonoidov v ľudskom organizme patria :

 

 • protizápalové účinky
 • protirakovinové účinky
 • antioxidačné účinky
 • antimikrobiálne účinky
 • antifungicídne účinky
 • ochrana pred kardiovaskulárnymi a neurodegeneratívnymi ochoreniami


V rastlinách plnia tieto funkcie:

 

 • pigmentácia kvetov a plodov
 • filtrácia UV žiarenia
 • lákanie koristi, opeľovačov
 • ochrana pred rastlinnými ochoreniami
 • prenos látok a energie
 • zúčastňujú sa pohlavného dimorfizmu
 • regulácia a rast rastlín
 • súčasť dôležitých bunkových procesov ako napr. dýchanie, fotosyntéza
 • fixácia dusíka a symbióza so strukovinovými rastlinami

O jednotlivých významných funkciách flavonoidov sa dozvietie viac v našom ďalšom článku.

Významné funkcie flavonoidov - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.