MENU

Pankreas a rakovina II. (nádorové ochorenia)

medicc
Pankreas postihujú viaceré druhy nádorov. Vychádzajú buď z exokrinnej časti pankreasu (95%) alebo z endokrinnej (5%). Môžu byť benígne alebo malígne.

Nádory endokrinnej časti sú zriedkavé a tiež ozančované ako nádory neuroendokrinné, alebo tiež ostrovčekové, pretože vychádzajú väčšinou z buniek Langerhansových ostrovčekov. Môžu byť nefunkčné (nesecernujú žiadne pepitdy alebo produkujú peptidy bez špecifických klinických prejavov) a funkčné, ktoré vyvolávajú typické klinické príznaky, podľa toho o aký hormón sa jedná.


K funkčným neuroendokrinným nádorom ostrovčekov patria: inzulinómglukagonóm, gastrinóm, vipóm, somatostatinómBenígne nádory exokrinného pankreasu sú veľmi zriedkavé a môžu mať epitelový alebo mezenchýmový pôvod. Patria k nim adenómy, cystadenómy, fibrómy, myxómyhemangiómy, chondrómy a neurinómy. Malígne nádory sú podstatne častejšie ako benígne. Najčastejším malígnym nádorom podžalúdkovej žľazy je adenokarcinóm.

 

Karcinóm pankreasu  - Epidemiológia 

 

Najčastejšou formou rakoviny pankreasu je duktálny adenokarcinóm, ktorý má najnepriaznivejší pomer vzhľadom k diagnóze ochorenia a mortality, spomedzi všetkých nádorov pankreasu. Adenokarcinóm vývodných kanálikov pankreasu je zodpovedný za viac ako 90% všetkých exokrinných nádorov. Približne 65% týchto tumorov je lokalizovaných v hlave pankreasu, 15% v tele a 10% v chvoste, pričom zvyšných 10% je multifokálnych. Ďalšie rôzne morfologické variácie zahŕňajúce karcinóm acinárnych buniek majú všetky podobnú alebo ešte horšiu prognózu ako duktálny adenokarcinóm.

313904194-highlights1601-human-biology-pancreas-gastrointestinal-tract

 

Duktálny adenokarcinóm

 

Duktálny adenokarcinóm je veľmi agresívny nádor s vysokou incidenciou perineurálneho, vaskulárneho a lymfatického poškodenia so zlou prognózou pri všetkých spomenutých. Rýchlo rozvíjajúce sa metastázy lymfatických uzlín sú bežné už aj v tumoroch o priemere menšom ako 2 cm. Viac ako dve tretiny tumorov sú v čase operácie početne nodálne metastázované. Nodálne-pozitívne tumory majú veľmi slabú prognózu, napriek predchádzajúcej resekcii pankreasu. Prežívanie pacientov s taktouto diagnózou je zriedkavo viac ako 5 rokov, pričom vačšina pacientov umiera už v prvom roku


Zodpovedným za to je najmä rezistencia nádoru na chemoterapiu a rádioterapiu, schopnosť nádorových buniek rýchlo metastázovať, nedostatok včasných symptómov spôsobujúce pokročilé rozvinutie nádora v čase diagnózy

V skorých štádiách ochorenia vznikajú aj ďalšie metastázy mimo lymfatického systému, najčastejšie lokalizovnaé v pečeni, pľúcach a peritoneálnej dutineNajvačšia šanca na vyliečenie existuje vtedy, keď je nádor lokalizovaný len v pankrease. Toto štádium choroby je však zachytené u menej ako 20% prípadov. U nádorov menších ako 2 cm bez metastáz do lymfatických uzlín a bez prerastania cez púzdro pankreasu predstavuje prežitie 5 rokov u 20 % pacientov.

  • Zdroj informácií: CAMERON I C - THOMAS W E G: Pancreatic Cancer. Surgery (Oxford). online. 2003, vol 21, pp 122-124. Dostupné na internete: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263931906703313 LABAŠ, J. Farmaceutické a terapeutické využitie zamatu amurského (Phellodendron amurense Rupr.) pri liečbe karcinómu pankreasu. 2016. Košice. 69 s. JAFFEE M E et al: Focus on pancreatic cancer. Cancer cell. online. 2002, vol 2, , pp 25-28 . Dostupné na internete: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12150822 SPALDING D - WILLIAMSON R C N: Pancreatic cancer. Medicine. online. 2011, vol 39,pp 274-278 ISSN. Dostupné na internete: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135730391100048X OETTLE H: Progress in the knowledge and treatment of advanced pancreatic cancer: from benchside to bedside. Cancer treatment reviews. 2014, vol 40, no 9, pp 1039-1047. Dostupné na internete: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030573721400125X THOMASSET S C - LOBO D N: Pancreatic cancer. Surgery. 2010, vol 28, no 5, pp 198-204. Dostupné na internete: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472029906001366?np=y VOCHYÁNOVÁ ANDREZÁLOVÁ I - ŠÁLEK T: Systémová liečba karcinómu pankreasu. Onkológia. online. 2012, roč 7, str. 173- 176. Dostupné na internete: http://www.solen.sk/pdf/92f22d1c66310911b31317001beb29d7.pdf
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.