MENU

Liečba rakoviny hrubého čreva

medicc
Liečba rakoviny hrubého čreva má často pozitívne výsledky, nesie so sebou však aj nežiaduce účinky, ktoré môžu ovplyvniť poňatie osoby chorého, jeho psychický a fyzický stav a početnosť a kvalitu kontaktu s okolitým prostredím. Chirurgická operácia je základnou metódou liečby zhubného nádoru hrubého čreva a súčasne najstaršou formou liečby rakoviny. Liečba žiarením (rádioterapia) sa uplatňuje hlavne u nádorov konečníka. Často sa kombinuje s chemoterapiou.

Liečba rakoviny sa všeobecne delí do štyroch hlavných kategórií: operácie, ožarovanie, chemoterapia a biologická liečba. Väčšina typov rakoviny sa lieči kombináciou týchto postupov. Malé lokálne nádory, u ktorých je vylúčená možnosť metastázovania možno liečiť aj pomocou jediného prístupu. Príkladom takéhoto nádoru môže byť nádor hrubého čreva v počiatočnom štádiu. Liečba prináša často pozitívne výsledky, nesie so sebou však aj nežiaduce účinky, ktoré môžu ovplyvniť poňatie osoby chorého, jeho psychický a fyzický stav a početnosť a kvalitu kontaktu s okolitým prostredím. Presná diagnóza a zistenie celkového zdravotného stavu sú predpokladom pre účinné liečenie a stanovenie intenzity protinádorovej liečby.

Liečba operáciou

Chirurgická operácia je základnou metódou liečby zhubného nádoru hrubého čreva a súčasne najstaršou formou liečby rakoviny. Vznikajúci nádor obmedzený na črevnú stenu, ktorý doteraz nestačil vytvoriť metastázy, je pomerne spoľahlivo vyliečiteľný bežnou operáciou. Horák a Skřička upozorňujú nielen na alarmujúcu situáciu vysokého počtu výskytu nádoru hrubého čreva a konečníka, ale aj na fakt, že v čase, kedy sa chorý dostáva do rúk chirurga, je radikálne odstrániteľných necelých 60% nádorov. To znamená, že viac ako 40% chorých prichádza s chirurgicky neodstrániteľným ochorením so vzdialenými metastázami.

Hlavným cieľom operácie je odstrániť primárny nádor. Operácia sa však používa aj na to, aby podporila ostatné spôsoby liečby ako je chemoterapia a ožarovanie. Chirurgovia zavádzajú rôzne prostriedky do tela pacienta a pomocou nich je mu podávaná chemoterapia či ožarovacie implantáty. Pooperačné komplikácie nie sú časté. Niekedy sa po resekcii väčšej časti čreva môžu objaviť častejšie stolice a menšie hnačky. V niektorých prípadoch je nutné vykonať kolostómiu.

Kolostómia je chirurgicky vytvorený otvor na hrubom čreve. Črevo je vyvedené cez brušnú stenu a prišité ku koži. Kolostómiu je možné umiestniť na takmer akejkoľvek časti hrubého čreva, aj keď najbežnejšími sú esovitá kľučka hrubého čreva (sigmoideostomia) a priečny tračník hrubého čreva (transverzostomie). Presná pozícia súvisí s dôvodom operácie. Kolostómia odvádza stolicu. Výstup, objem a konzistencia sa líši v individuálních prípadoch a v závislosti na umiestnení stómie na čreve. Stómia je červená a vlhká, nie sú tu nervové zakončenia a preto nie je stómia citlivá. Uzavreté vrecko, označované ako kolostomické, zachytáva stolicu.

Liečba žiarením

Liečba žiarením (rádioterapia) sa uplatňuje hlavne u nádorov konečníka. Často sa kombinuje s chemoterapiou. V terapii zhubných nádorov hrubého čreva sa liečba ionizujúcim žiarením neuplatňuje, pretože účinná dávka žiarenia na nádorové ochorenie prevyšuje tolerantné dávky čriev, v malom meradle sa vykonáva zvyčajne z paliatívneho hľadiska.

Samotné ožiarenie je krátky, nezaťažujúce proces, ktorý trvá rádovo niekoľko minút. Rakovinové bunky umierajú v dôsledku ničivých účinkov, ktoré má radiácia na molekuly bunkovej DNA. Ožarovanie však usmrcuje aj normálne bunky, čo vyvoláva nežiaduce vedľajšie účinky. Na rozdiel od chemoterapie sú účinky ožarovania kumulatívne, to znamená, že výraznejšie vedľajšie účinky sa objavujú po prvých šiestich mesiacoch liečby. Ide predovšetkým o nevoľnosť, vracanie, hnačku.

Najbežnejším príznakom je únava. Vedľajšie účinky rádioterapie vyplývajú z podráždenie a poškodenia sliznice čreva a močového mechúra. To sa prejavuje častým nepríjemným až bolestivým nutkaním na stolicu. Ďalšími komplikáciami môžu byť lokálne kožné reakcie - koža môže byť začervenaná, suchá, šupinatá, môže nastať zmena pigmentácie. U mladších žien dochádza k menopauze následkom ožiarenia vaječníkov, u mužov môže dôjsť k sterilite.

Liečba chemoterapiou

Chemoterapia znižuje pravdepodobnosť znovuobjavenie nádoru, je to takzvaná adjuvantná liečba. Chemoterapia tiež dokáže zmenšiť nádor pred chirurgickým výkonom alebo pred rádioterapiou, umožní alebo uľahčí operovateľnosť. Chemoterapii s týmto cieľom sa hovorí neoadjuvantna.

Chemoterapia využíva látky nazývané ako cytostatiká. Sú to látky získané buď z prírodných zdrojov alebo pripravené umelo, ktoré rušivo zasahujú do niektorej etapy alebo aj do viacerých etáp rozmnožovania buniek - do bunkového cyklu. Liečba chemoterapeutikami je chorému podávaná spravidla niekoľko mesiacov. Nádor hrubého čreva a konečníka najčastejšie metastázuje do pečene. Odstránenie týchto metastáz prináša veľkú nádej na úplné vyliečenie chorého alebo dlhodobé zlepšenie kvality života.

Chemoterapia účinkuje tak, že rôznymi spôsobmi mení životné procesy a funkcie rakovinotvorných buniek, pôsobí však aj na normálne, zdravé bunky. Medzi závažné vedľajšie účinky chemoterapie patrí porucha krvotvorby spôsobenej zníženým počtom bielych krviniek a krvných doštičiek. Ďalšie nepríjemné účinky zahŕňajúce stratu vlasov, nevoľnosť, zvracanie, hnačky. Celkovo je chemoterapia práve u kolorektálneho karcinómu veľmi dobre prijatá.

Liečba biologickou terapiou

Ďalším druhom liečby je biologická terapia, ktorá blokuje molekuly zapojené do riadiacich mechanizmov bunky. Sústredí sa najmä na molekuly životne dôležité pre nádorovú bunku, ktoré však v bunkách zdravých tkanív majú len obmedzený význam. To je tiež dôvodom, prečo majú biologické lieky v porovnaní so štandardnou chemoterapiou menej závažné nežiaduce účinky.

Chorým s nádormi hrubého čreva a konečníka pomáha biologická liečba výrazne predĺžiť život. U pacientov s metastázami do pečene môže pri liečbe dôjsť k výraznému zmenšeniu ložísk, čo umožní ich chirurgické odstránenie s nádejou na úplné uzdravenie pacienta. Budúce postavenie biologickej liečby v liečbe kolorektálneho karcinómu však nie je len v paliatívnej liečbe. Prebiehajúce štúdie ukazujú na jej efekt aj v predných líniách liečby s kuratívnym zámerom.

V odbornej literatúre sa na liečbu kolorektálneho karcinómu pomocou alternatívnych metód pozerajú skepticky a skôr upozorňujú na vyloženú škodlivosť niektorých metód. Alternatívne terapie sa definujú ako "diagnostické a terapeutické postupy, ktoré sú chápané ako nekonvenčné". Po roku 1989 sa v Českej a Slovenskej republike začali obrovským tempom rozvíjať liečiteľstvá. Liga proti rakovine odporúča každému chorému s nádorovým procesom, ktorý sa zverí do inej ako lekárskej starostlivosti, aby požiadal o štatistiku liečebných výsledkov daného liečiteľa.

Paliatívna liečba

Ak je nádor v pokročilom stave a nie je možné ich súčasnými metódami vyliečiť, nastupuje paliatívna liečba. Paliatívna liečba je komplexná podporná liečba chorých s pokročilým ochorením v posledných fázach ich života. Zameriava sa predovšetkým na liečbu bolesti a ďalších symptómov a psychologickú, sociálnu a spirituálnu starostlivosť o chorých a ich rodiny. Cieľom paliatívnej liečby je zlepšenie kvality života.

  • Zdroj informácií: STAŠEK, V. Kolorektální karcinom, HORÁK, L., SKŘIČKA, T. Paliativní léčba rakoviny konečníku, DIENSTBIER, Z., SKALA, E. Co bychom měli vědět o rakovině, ADAM, Z., et al. Paliativní medicína, MACHÁŇOVÁ, M. Radioterapie nádorů konečníku, ŽALOUDÍK, J. Vyhněte se rakovině aneb prevence zhoubných nádorů pro každého, KŘUPÁLOVÁ, H.: Důsledky rakoviny tlustého střeva a konečníku aneb základní změny ve fyzické, psychické, sociální a spirituální stránce onkologicky nemocného člověka, NEZU, A., et al. Pomoc pacientům při zvládání rakoviny
Liečba rakoviny hrubého čreva - 4.5 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Komentáre  
0 # Lila Mišáková 2016-07-21 15:32
Prosím o zverejnenie informácií a metabolickej liečbe karcinomu hrubého čreva pomocou B 17 /Amygdalín/ + pomocnými látkami.
Veľmi by som bola povďačná za korektné a pravdivé informácie o tomto spôsobe liečby na Slovensku.
Srdečná vďaka
Odpovedať
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.