MENU

Prednášky III. Fóra onkologických pacientov

medicc
Nedávno sme vám priniesli informácie o konferencii realizovanej Ligou proti rakovine - III. Fórum onkologických pacientov. V početných diskusiách a prednáškach vystúpilo viacero odborníkov s aktuálnymi pálčivými témami. Pre bližšie priblíženie toho, aké témy konferencia riešila, vám ponúkame možnosť nahliadnuť do niekoľkých prezentácií od prednášajúch hostí.

Komunikacia medzi lekárom a pacientom

Prezentácia sa sústredí na vzťah medzi lekárom a onkologickým pacientom. Aká je rola a úholy zúčastnených strán, čo je nutné všímať si pri komunikácii. Komunikácie je základom dobrého vzťahu lekára a pacienta a v neposlednom rade aj úspešnosti liečby. Všíma si tiež problémy ktoré v danom procese nastávajú a ich riešenie. Nájdeme tu i odporúčania pre onkologických pacientov pre komunikáciu s lekárom.

Autor: PhDr. Križanová Andrea

Geriatrická onkológia - perspektíva budúcnosti alebo realita dneška?

Pojednáva o zvyšovaní priemerného dosiahnutého veku života a s ním narastajúcom výskyte pacientov s rakovinou v radoch starších ľudí. Definuje seniorský vek a geriatrickú onkológiu, priebeh choroby v pokročilom veku a prístupy k liečbe.

Autor: doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

Posilnenie práv pacienta

Venuje sa právnym prísptupom a etickým kódexom uplatniteľných pre pacientov, národným i medzinárodným dokumentom. Rozoberá vzťah zdravotníckych pracovníkov a pacientov s rakovinou. Pozornosť sa tiež sústredí na prístup a pohľad spoločnosti na rakovinu. Posledná časť je venovaná spoločenským dôsledkom a finančnej podpore.

Autor: Ing. arch. Radoslav Herda

Farmakoterapia bolesti - ovplyvnenie kvality života

Rozoberá bolesť spôsobenú nádorovým ochorením, nutnosť zlepšenia kvality života pacienta a diagnostiku bolesti. Prezentácia je tiež venovaná zásadám kontroly bolesti a prípravkom na to využívaným.

Autor: MUDr. Broďáni Dušan, PhD., MUDr. Broďániová Valéria

  • Zdroj informácií: Prezentácie poskytla Liga proti rakovine
Prednášky III. Fóra onkologických pacientov - 4.8 out of 5 based on 4 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.