MENU

Diagnostika a liečba zhubných nádorov močového mechúra

medicc
Snímok intravenóznej urografie Snímok intravenóznej urografie
V diagnostike nádorov močového mechúra sa používa uretrocystoskopia, intravenózna urografia, CT vyšetrenie panvy, ultrasonografia brucha, scintigrafia skeletu, základné laboratórne vyšetrenia, cytologické vyšetrenie moču. V prípade potvrdenia prítomnosti nádoru mikroskopickým vyšetrením, nasledujú ďalšie vyšetrenia slúžiace na stanovenie miestnej pokročilosti ochorenia. Najčastejším symptómom rakoviny močového mechúra je hematúria.

V diagnostike nádorov močového mechúra sa používa uretrocystoskopia (uretrocystoskopia slúži na optické vyšetrenie dolných močových ciest (močovej rúry, zvierača, prostaty, krčku močového mechúra, močového mechúra). Je invazívnym vyšetrením a robí sa v lokálnej alebo celkovej anestéze. K ďaším vyšetreniam patrí intravenózna urografia, CT vyšetrenie panvy, ultrasonografia brucha, scintigrafia skeletu, základné laboratórne vyšetrenia, cytologické vyšetrenie moču a exfoliatívnej cytológie, a tiež stanovenie markerov a prognostické testy.

V prípade potvrdenia prítomnosti nádoru mikroskopickým vyšetrením, nasledujú ďalšie vyšetrenia slúžiace na stanovenie miestnej pokročilosti ochorenia (do akej hĺbky nádor poškodzuje stenu mechúra prípadne okolité orgány a v akom rozsahu), eventuálne postihnutia lymfatických uzlín a iných vzdialených orgánov. Tento vyšetrovací proces sa nazýva "staging" a po jeho skončení je možné ponúknuť chorému optimálny spôsob liečby v závislosti na štádia nádoru.

Ďalším ukazovateľom, ktorý zohráva významnú úlohu pri stanovení liečebného postupu je tzv "grade". Grade vyjadruje mieru agresivity a aktivity nádorového tkaniva. Určuje teda ako rýchlo nádor porastie, v prípade ak sa nebude liečiť. Nádor s nízkym "grade-om" bude ničiť močový mechúr ďaleko pomalšie ako nádor s vysokým "grade-om". U nádoru s nízkym “grade-om“ je navyše pravdepodobnosť druhotného poškodenia ďalších orgánov veľmi nízka.

Symptómy

Najčastejším symptómom rakoviny močového mechúra je hematúria (prítomnosť krvi v moči), s ktorou prichádza k lekárovi viac ako 75% chorých. Dysurické problémy, najmä pollakiuria (časté nutkanie močiť) a stranguria (bolesť pri močení) , sú prvým príznakom približne u jednej tretiny chorých. Bolesti v oblasti močového mechúra sú príznakom neskorým, rovnako ako opuchy dolných končatín z lymfatickej blokády kvôli metastázam. Systémové príznaky sú zriedkavé, ale napríklad horúčka sa môže objaviť asi u 20% chorých. Nechutenstvo, chudnutie a anémia sa pozorujú až pri značne pokročilých štádiách.

Liečba

V liečbe sa uplatňujú všetky základné spôsoby protinádorovej liečby ako je chirurgická terapia, rádioterapia, chemoterapia, imunoterapia a ďalšie terapie.

Chirurgická terapia

Operačná liečba je u nádorov močového mechúra požívaná najčastejšie. Povrchové postihnutie (nezasahujúce do hlbších vrstiev), býva ošetrené transuretálnou resekciou - TUR. Pre rozsiahle povrchové nádory a nádory prenikajúce do hlbších vrstiev steny mechúra, zvlášť potom, ak majú vysoké "grade", je vyhradený otvorený chirurgický výkon nazývaný "cystektomia". Ide o odstránenie celého močového mechúra s patriacimi lymfatickými uzlinami a okolitými orgánmi (prostata a semenné vačky u mužov, maternica, vaječníky a časť pošvy u žien). Za určitých okolností – keď je nízky grade a nádor je obmedzený na jedno ložisko a navyše v dobrej lokalizácii, môže byť odstránená len časť steny močového mechúra postihnutá nádorom

Rádioterapia

Liečba žiarením využíva ionizujúceho žiarenia s vysokou energiou k zničeniu rakovinových buniek. Ide o miestnu liečbu, pôsobiacu len v okrsku ožarovania. Rádioterapia môže byť použitá pred alebo po operačnej liečbe, niekedy v súbehu s ​​chemoterapiou.

Chemoterapia

Chemoterapia sa u rakoviny močového mechúra podáva v rôznej forme. Liečba prebieha v intervaloch. Ich rozostupy a dĺžka sa líši podľa zvoleného typu liečiva alebo kombináciou liečív. Chemoterapia býva niekedy použitá samostatne, častejšie v kombinácii s chirurgickými zákrokmi, alebo rádioterapiou. Je možné ju podstúpiť ambulantne, niekedy vyžaduje krátkodobý opakovaný pobyt v nemocnici.

Imunoterapia

Táto liečba využíva prirodzené schopnosti organizmu bojovať s nádorovými bunkami. V prípade nádorov močového mechúra je používaná u ich povrchového typu a to najčastejšie po transuretrálnej resekcie. Jej význam spočíva v znížení alebo zabránení návratnosti.

Ďalšie terapie

Jedna z ďalších možností liečby je aj tzv fotodynamická terapia, ktorá využíva interakciu svetla určitej vlnovej dĺžky s fotosenzitivními substanciami nahromadenými v nádorovom tkanive. Symptomatická terapia (je terapia zameraná na potlačenie príznakov choroby) je nevyhnutným doplnkom protinádorovej liečby. V samých počiatkoch sa nachádza génová terapia a dôležité miesto v komplexnej liečbe má tlmenie bolesti a terapia komplikujúcich infekcií močových ciest.

  • Zdroj informácií: Urosanté.: Urologie. Nádory močového měchýře, MOÚ : Nádory močového měchýře, Klener, P. Klinická onkologie
Diagnostika a liečba zhubných nádorov močového mechúra - 4.5 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.