MENU

V Lige proti rakovine už 28 rokov prostredníctvom našich projektov pomáhame onkologickým pacientom a ich rodinám. To by sme ale nedokázali bez pravidelnej podpory verejnosti či už počas finančnej zbierky Deň narcisov alebo venovaním 2% z daní. Práve vďaka vašim 2 % z daní budeme môcť pomáhať aj naďalej.

Nezabudnite, aj tento rok vaše 2% dokážu veľa - 5.0 out of 5 based on 1 review
5.3.2018

Rakovina prsníka je viac stupňový a viacfaktorový proces, zahŕňa súbor vzájomne pôsobiacich faktorov, medzi ktoré patria aj genetické zmeny v nádoroch. Najčastejšie genetické zmeny vyskytujúce sa v nádoroch prsníkov, sú spojené s mutáciami protoonkogénov a tumor-supresorových génov (antionkogénov).

Genetická podstata rakoviny prsníka - 5.0 out of 5 based on 1 review
25.2.2018

Výskyt malígneho melanómu má na celom svete vzostupnú tendenciu, zvlášť u ľudí bielej rasy. Najrozšírenejší je v Austrálií (incidencia 60/100 000 obyvateľov). Každým rokom narastá o 8 %, pričom za posledných 30 rokov stúpol jeho výskyt trojnásobne.

Rakovina kože a jej výskyt - 5.0 out of 5 based on 1 review
20.1.2018

Reaktívne formy kyslíka sú atómy, molekuly alebo ich fragmenty, ktoré majú vo svojom elektrónovom obale jeden alebo viac nespárených elektrónov a na krátky čas sú schopné samostatnej existencie.

Reaktívne formy kyslíka a oxidačný stres - 5.0 out of 5 based on 1 review
6.1.2018

Vitamín B4 sa častejšie nazýva aj ako kyselina listová, pretože bol prvýkrát izolovaný zo zelených listov špenátu v roku 1941. Vitamín B4 má zložitú štruktúru a v potravinách jeprítomný vo forme folátu.

Vitamín B4, vitamín B5, vitamín B6 a rakovina - 5.0 out of 5 based on 2 reviews
2.12.2017

Ultrasonografia je metódou voľby pri iniciálnom posudzovaní adnexálnej masy. Pri diagnostike adnexálnych más je vhodné pouţitie transabdominálnej, ako aj endovaginálnej  ultrasonografie.

Zobrazovacie metódy v diagnostike nádorov ovária - 5.0 out of 5 based on 1 review
24.11.2017

Genotypizácia nádorového tkaniva pri hľadaní somatických zmien je dôležitou súčasťou diagnostiky v onkológii. Tieto zmeny v sekvenciách sú vysoko informatívne, ale odber vzoriek tumorového tkaniva môže byť náročný a tiež nepresný v dôsledku nádorovej heterogenity.

Onkologické ochorenia (odborný článok) - 5.0 out of 5 based on 1 review
15.11.2017

Názov vitamíny spája dva výrazy vita – život a amín, čo je skupina látok biologického pôvodu, ktorá obsahuje aminoskupinu (-NH2), ktorá v sebe skrýva dusík.

Vitamíny - 5.0 out of 5 based on 1 review
8.11.2017

Cesnak kuchynský (Allium sativum L.) je jedným z najdôležitejších rastlinných liekov. Už celé tisícročia slúži v mnohých kultúrach nielen ako potrava, ale aj ako liek.

Cesnak a rakovina - 5.0 out of 5 based on 1 review
2.11.2017

Bohatým zdrojom vitamínov a minerálnych látok je práve bobuľové ovocie, tieţ obsahuje množstvo biologicky aktívnych látok, ktoré sa podieľajú na riadení procesov na bunkovej, tkaninovej i orgánovej úrovni ľudského tela a vplývajú tak na jeho celkový stav.

Bobuľové ovocie ako zdroj bioaktívnych látok - 5.0 out of 5 based on 2 reviews
24.10.2017

U väčšiny pacientok s karcinómom ovária je toto ochorenie diagnostikované v pokročilom štádiu ochorenia. Diagnostika včasného štádia je skôr náhodná. napr. ruptúra cysty.

Chirurgický staging karcinómu ovária - 5.0 out of 5 based on 1 review
22.10.2017

Názov celiakia pochádza z gréckeho slova koliakos a v preklade znamená črevné ťažkosti. Celiakálna sprue (celiakia, celiakálne ochorenie, gluténová enteropatia, Geetova-Herterova choroba) je geneticky podmienené celoživotné chronické autoimunitné ochorenie.

Celiakia - 5.0 out of 5 based on 1 review
9.10.2017

TNM systém pre klasifikáciu zhubných nádorov vypracoval Pierre Denoix (Francúzsko) v rokoch 1943 až 1952.Tento systém bol odvtedy viackrát prepracovaný rôznymi národnými spoločnosťami.

Klasifikačné systémy nádorov - 5.0 out of 5 based on 2 reviews
3.10.2017

Vitamín E má rádioprotektívny účinok, ktorým predchádza vzniku voľných radikálov a chráni pred nepriaznivým účinkom ionizujúceho žiarenia.. Objaviteľom vitamínu E bol Evans v roku 1926. Evans a Emerson ho v roku 1936 izolovali z oleja z pšeničných klíčkov ako alofanát. Odtiaľ pochádza druhý názov tokoferol.

24.9.2017

Nádorové ochorenia sú suborom mnohých podobných chorôb. V dnešnej dobe existuje asi 100 rôznych druhov nádorových ochorení a všetky sa vyznačujú abnormálnym správaním určitých buniek.

Antioxidanty ako prevencia nádorových ochorení - Brusnica obyčajná - 5.0 out of 5 based on 1 review
18.9.2017

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.