medicc logo

MENU

Zásadnú úlohu, ktorú zohrávajú sfingolipidy v regulácii bunkového osudu v kombinácii s genetickými zmenami metabolických dráh sfingolipidov pozorovaných vo vzorkách rakoviny a v rezistentných bunkách viedli k dohadom, ako využiť signalizáciu sfingolipidov pre protinádorovú terapiu.

Protinádorová terapia a sfingolipidy (odborný článok) - 5.0 out of 5 based on 1 review

Konzumácia flavonoidov je úzko spätá so znížením rizika srdcovocievnych ochorení. Výskyt „francúzskeho paradoxu“ bol inšpiráciou pre štúdium týchto ochranných účinkov.

Najtypickejším príznakom nádoru semenníka je zväčšenie obsahu skróta. Bolesť sa objaví len čiastočne, avšak pri neseminomatóznych nádoroch je bolesť sprievodným príznakom.

Diagnostika rakoviny semenníkov - 5.0 out of 5 based on 1 review

Základné charakteristiky malígnej bunky sú zrýchlenie bunkového cyklu, zmeny v jej genóme, invazívny rast, zvýšená mobilita bunky, chemotaxia, zmeny na povrchu bunkovej membrány a sekrécia lytických faktorov.

Patologická štruktúra malígnej bunky a tkaniva - 5.0 out of 5 based on 2 reviews

Resveratrol ako antioxidant môže oddialiť a/alebo zabrániť vzniku oxidačného stresu, vyvolaného bunkovým poškodením či rôznymi ochoreniam.

Resveratrol je prirodzene sa vyskytujúci fytoalexín, ktorý sa vyznačuje širokou škálou biologických účinkov, prospešných pre ľudské telo.

Resveratrol a rakovina - 5.0 out of 5 based on 1 review

 Nádor testis sa prejavuje lokálnymi príznakmi, zriedkavejšie príznakmi vyvolávanými metastázami a endokrinnou aktivitou nádoru.  

Klinické príznaky rakoviny semenníkov - 3.0 out of 5 based on 2 reviews

Protoonkogény a onkogény sú gény, ktoré po svojej aktivácii môţu prispieť k tvorbe zhubných nádorov. Pri svojej normálnej funkcii, kedy sú nazývané protoonkogény, je ich činnosťou podporovanie rastu buniek a bunkového delenia.

Protoonkogény a onkogény pri rakovine prsníka - 5.0 out of 5 based on 2 reviews

To, ako bude chorý zvládať svoje ochorenie, je podmienené celkovou životnou situáciou, v ktorej ho diagnóza zastihla. Zlé vzťahy v rodine, závažné osobné i pracovné problémy a tiež absencia emočnej podpory výrazne negatívne ovplyvňujú prežívanie ochorenia.

Bunková smrť sprostredkovaná ceramidom, vrátane apoptózy a autofagie, je známym mechanizmom pre chemoterapiu rakoviny.

Dráhy bunkovej smrti pri rakovine (odborný článok) - 5.0 out of 5 based on 1 review

V dnešnom článku sa dozviete viac o rizikových faktoroch pri vzniku rakoviny semenníkov, ako sú infekcia vírusom HIV a inými vírusmi, parotitická orchitída, ingvinálna hernia a horomonálne faktory.

Prečo a z akého dôvodu vznikajú nádory semenníkov nie je zatiaľ dostatočne známe. Ochorenie charakterizuje veková, rasová a geografická špecificita. Postihovaní sú Ázijci a predovšetkým Európania.

Voľné radikály prestavujú atómy alebo skupinu atómov s nepárnym počtom elektrónov. Sú to nestabilné molekuly obsahujúce atóm vodíka, molekuly kyslíka alebo molekulu oxidu dusnatého.

Flavonoidy ako antioxidanty a ich účinky - 5.0 out of 5 based on 3 reviews

Flavonoidy majú antioxidačné vlastnosti a cytostatické účinky na nádory. Majú schopnosť inhibovať široké spektrum enzýmov ako napríklad proteínkinázy C, tyrozínproteínkinázy, topoizomerázy II.

Významné funkcie flavonoidov - 5.0 out of 5 based on 1 review

Karcinóm krčka maternice sa nachádza na 2. mieste vo výskyte zhubných nádorov u žien v rozvojových krajinách. Tvorí približne 10% všetkých malígnych ochorení u žien. Najčastejší výskyt je medzi 35. a 45. rokom života, ale teraz nie sú výnimkou ani mladšie ženy. Vývoj tohto ochorenia trvá vo väčšine prípadov niekoľko rokov.

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.