MENU

Protoonkogény a onkogény pri rakovine prsníka

medicc
Protoonkogény a onkogény sú gény, ktoré po svojej aktivácii môţu prispieť k tvorbe zhubných nádorov. Pri svojej normálnej funkcii, kedy sú nazývané protoonkogény, je ich činnosťou podporovanie rastu buniek a bunkového delenia.

Aktivácia protoonkogénu môţe vznikať viacerými spôsobmi. Buď je to génová amplifikácia, kedy je k dispozícii zmnožený protoonkogén (overexpresia proteínu), čím sa zvýši jeho funkcia. Iný spôsob predstavuje bodová mutácia, ktorá zvyšuje funkciu onkoproteínu. Príkladom je napríklad mutácia ras onkogénu v kodónoch 12, 13 a 61, ktorá spôsobuje rakovinu pľúc, kolorekta a pankreasu, nie však rakovinu prsníka.

 

K aktivácii môţe prísť aj prostredníctvom chromozómovej translokácie, kedy nové zloženie translokovaného génu je prepisované do proteínuktorý ma zvýšenú funkciu. Posledný dôležitý mechanizmus, pomocou ktorého sa protoonkogén aktivuje, je inzerčná vírusová mutagenéza. V tomto prípade je základ premeny protoonkogénu na onkogén v štruktúrnych zmenách, ktoré sa postupne uskutočňujú v procese vírusovej transformácie.

 

Aktivácia protoonkogénov

 

Výsledkom aktivácie protoonkogénov môžu byť rôzne bunkové zmeny. Napr. nadmerná tvorba rastových faktorov, neustály rast buniek v dôsledku vysokého množstva transkripčných faktorov, neschopnosť receptorov rastových faktorov vytvárať väzby a taktiež nadmerné množstvo rastových signálov. Veľké množsto onkogénov bolo lokalizovaných v ľudských zhubných nádorov, ale relatívne malé množstvo je zodpovedné za vznik mamárnej karcinogénezy. Amplifikácia a overexpresia onkogénov a onkogénových proteínov predstavujú hlavné mechanizmy, prostredníctvom ktorých sa táto skupina génov zúčastňuje na tvorbe tumoru.

detection-5638

 

Human epithelial receptor 2

 

Human epithelial receptor 2  nazývaný HER-2 onkogén alebo HER-2/neu onkogén je lokalizovaný na 17. chromozóme (dlhé ramienko) a kóduje proteín, ktorý plní funkciu transmembránového receptora s tyrozín kinázovou aktivitou a patrí do skupiny receptorov rastových faktorov. Aktivácia HER-2 onkogénu spôsobuje proliferáciu, nádorovú angiogenézu, zmenu bunkovej interakciemetastázy a taktiež rezistenciu voči apoptóze.

 

Najčastejšie je HER-2 onkogén zosilnený/amplifikovaný v 20 - 30% prípadov invazívneho typu rakoviny prsníka, pričom najväčší podiel z týchto prípadov tvorí typ DCIS. Z novších štúdií vyplýva, že amplifikácia HER-2 onkogénu alebo nadmerná expresia HER-2 proteínu je zistená približne v 10 - 34% invazívnych typov mliečnej žľazy. Zvýšená expresia HER-2 proteínu býva častokrát spájaná so skorým vznikom tumoru, vysokým stupňom malignity, s veľkým rozsahom nádoru a taktiež je charakteristická prítomnosť väčšieho počtu axilárnych lymfatických uzlín, ktoré sú postihnuté.

 

C-myc onkogén

 

C-myc onkogén sa nachádza na 8. chromozóme. Jeho produktom je nukleárny fosfoproteín, ktorý funguje ako transkripčný faktor, ktorého hlavnou činnosťou je regulácia bunkovej proliferácie, diferenciácie a bunkovej apoptózy. Reguluje taktiež expresiu približne 15 % všetkých génov.

 dna-150007

V 15 - 20% prípadov karcinómu prsníka býva prítomná amplifikácia c-myc onkogénu alebo nadmerná expresia c-myc proteínu. Vo viacerých prípadoch je jeho výskyt spájaný so zhoršenou prognózou a ťažším priebehom ochorenia. Ak dôjde k situácii, kedy TSG gén BRCA-1 stratí svoju funkciu, a tým spomaľuje transkripčnú aktivitu c-myc onkogénu, dochádza k rozvoju karcinómu prsníka.

 

RAS onkogén

 

Ďalšiu skupinu vytvára skupina RAS onkogénov. Sú lokalizované na troch rôznych chromozómoch. Prvý z nich je lokalizovaný na 11. chromozóme a kóduje HRAS kinázu (H-ras onkogén). Nasledujúcim génom je K- ras nachádzajúci sa na 12. chromozóme a posledným onkogénnom je N- ras (1. chromozóm). Medzi kódované produkty RAS onkogénov patria RAS proteíny. Sú to monoméry, ktoré nazývane GTPázy

 

Nachádzajú sa v plazmatickej membráne na jej cytoplazmatickej strane a ich funkciou je prenášanie signálu cez ňuAktivovaný proteín RAS neskôr vstupuje do procesu fosforilácie spolu so sekundárnymi poslami „messangers“, ktorí sú zapojení do rôznych bunkových signálnych dráh. Tieto fungujú v procesoch proliferácie, diferenciácie a apoptózy.

oil-in-water-1438

Analýza karcinómov mliečnej žľazy poukazuje na fakt, že RAS onkogény sú s týmito prípadmi spájané iba približne v 5 %. Pravdepodobné je aj zistenie, že v karcinómoch prsníka sa onkogénny nenachádzajú mutované. Ide skôr o nadmernú aktivitu RAS onkogénu v dôsledku zvýšenej expresie EGF alebo HER-2.

 

Pre tvorenie metastáz môže mať rozhodujúcu úlohu H- ras onkogén. Naopak je to pri iných typoch nádorov, ktoré sú spôsobené RAS onkogénmi. Celkové množstvo mutácií protoonkogénov RAS predstavuje 20 %-25 % prípadov ostatných ľudských nádorov.

  • Zdroj informácií: DOWNWARD, J. 2003. Targeting RAS signalling pathways in cancer therapy. In Natural Reviewes Cancer. online. 2003, vol. 3, no. 1, p.11-22. Dostupné na internete: http://neurobio.drexelmed.edu/GalloWeb/Downward%202003%20Ras%20rev.pdf. ISSN 1474-1768. ECKERT, LB., REPASKY, GA., ÜLKU, AS. et al. 2004. Involvement of Ras activation in human breast cancer cell signaling, invasion, and anoikis. In Cancer Res.2004, no. 64, p. 4585–92. GEARHART, J., PASHOS, E. E., PRASAD, M. K. 2007. Pluripotency Redeux - advances in stem-cell research. In The New England Journal of Medicine. online. 2007, vol. 357, no. 15, p. 1469-1472. Dostupné na internete: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp078126#t=article. ISSN 0028-4793. GIEHL, K. 2005. Oncogenic Ras in tumor progression and metastasis. In Biol Chem.2005, no. 386, p. 193–205. KAUŠITZ, J. et ALTANER, Č. 2003. Onkológia. 1.vyd. Bratislava: VEDA, 2003. 712 s. ISBN 80–224–0711–9. NAEEM, M., NASIR, A., AMAN, Z. et al. 2008. Frequency of HER-2/neu receptor positivity and its association with other features of breast cancer. In Journal of Ayub Medical College. online. vol. 20, no. 3, p. 23-26. Dostupné na internete: http://www.ayubmed.edu.pk/JAMC/PAST/20-3/Naeem.pdf. ISSN 1819-2718. NASS, SJ. et DICKSON, RB. 1997. Defining a role for c-myc in breast tumorigenesis. In Breast Cancer Res Treat. 1997, vol. 44, p. 1-22. NAVOLANIC, P. M., STEELMAN, L. S., MCCUBREY, J. A. 2003. EGFR family signaling and its association with breast cancer development and resistance to chemotherapy. In International Journal of Oncology. online. 2003, vol. 22, no. 2, p. 237-252. Dostupné na internete: http://www.spandidospublications. com/ijo/22/2/237. ISSN 1791-2423. OSBORNE, C., WILSON, P.,TRIPATHY, D. 2004. Oncogenes and Tumor Suppressor Genes in Breast Cancer: Potential Diagnostic and Therapeutic Applications. In The Oncologist. online. 2004, vol. 9, no. 4, p. 361-377. Dostupné na internete: http://theoncologist.alphamedpress.org/cgi/content/full/9/4/361#R59. ISSN 1083-7159. OVED, S. et YARDEN, Y. 2002. Signaltransduction: molecular ticket to enter cells. In Nature. 2002, no. 416, p. 133-136. SHIN, I., KIM, S., SONG, H. et al. H-Ras-specific activation of Rac-MKK3/6-p38 pathway: its critical role in invasion and migration of breast epithelial cells. In J Biol Chem. 2005, no. 280, p. 14675–14683. SCHULZ, WA. 2006. Molecular biology of human cancers an advanced student’s textbook . Dordrecht: Springer; 2006. SLAMON, DJ., CLARK, GM., WONG, SG. et al. Human breast cancer: correlation of relapse and survival with amplification ofthe HER-2/neu oncogene. In Sciencen. 1987, no. 235, p. 177-182. STEVENSON, LE., RAVICHANDRAN, KS., FRACKELTON, AR. 1999. Jr Shc dominant negative disrupts cell cycle progression in both G0-G1 and G2-M of ErbB2- positive breast cancer cells. In Cell Growth Differ. 1999, no. 10, p. 61–71. TARABĆÁKOVÁ, Z. Experimentálna Mamárna Karcinogenéza. 2013. Ružomberok. 67 s. VARLEY, JM., SWALLOW, JE., BRAMMER, WJ. et al. Alternations to either c-erbB2(neu) or c-myc proto.oncogenes in breast carcinomas correlate with poor shortterm prognosis. In Oncogene. 1987, no. 1, p. 423-430. XU, J., CHEN, Y., OLOPADE, O. I. 2010. MYC and Breast Cancer. In Genes & Cancer. online. 2 August 2010, vol. 1, no. 6, p. 629-640. . Dostupné na internete: http://gan.sagepub.com/content/1/6/629.full.pdf+html. ISSN 1947-6027. YARDEN, Y., SLIWKOWSKI, MX. 2001. Untagling the ErbB signaling network. In Nat Rev Mol Cell Biol. 2001, vol. 2, p. 127-137.
Protoonkogény a onkogény pri rakovine prsníka - 5.0 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.