medicc logo

MENU

Rizikové faktory leukémie (rakoviny krvi)

medicc
Príčiny vzniku leukémie nie sú presne známe. Avšak výskumy ukazujú, že niektoré rizikové faktory zvyšujú pravdepodobnosť, že človek dostane tento typ rakoviny. Radiačná terapia môže zvýšiť riziko leukémie. Fajčenie cigariet zvyšuje riziko akútnej myeloidnej leukémie. Expozícia benzénu na pracovisku môže spôsobiť akútnu myeloidú leukémiu.

Keď sa dozviete, že máte rakovinu, je prirodzené spýtať sa, čo mohlo spôsobiť toto ochorenie. Nikto presne nevie, aké sú príčiny vzniku leukémie. Lekári len veľmi zriedka vedia, prečo jeden človek dostane leukémiu a druhý nie. Avšak výskumy ukazujú, že niektoré rizikové faktory zvyšujú pravdepodobnosť, že človek dostane tento typ rakoviny.

Rizikové faktory môžu byť rôzne pre rôzne typy leukémie

Radiácia

Ľudia vystavení veľmi vysokým úrovniam žiarenia oveľa pravdepodobnejšie dostanú akútnu myeloidnú leukémiu, chronickú myeloidnú leukémiu, alebo akútnu lymfocytárnu leukémiu ako ľudia, ktorí neboli vystavení takýmto vysokým dávkam žiarenia.

Veľmi vysoká úroveň radiácie bola spôsobená atómovými výbuchmi bômb (ako v Japonsku počas druhej svetovej vojny). Ľudia, najmä deti, ktorí prežijú atómové výbuchy bômb sú vystavení zvýšenému riziku leukémie.

Radiačná terapia

Ďalším zdrojom vystavenia vysokým úrovniam žiarenia je liečba samotnej rakoviny a ďalších ochorení. Radiačná terapia môže zvýšiť riziko leukémie.

Diagnostické x-lúče

Zubné x-lúče a iné diagnostické x-lúče (napr. CT) vystavujú ľudí oveľa nižším úrovniam žiarenia. Zatiaľ nie je známe, či aj táto nízka úroveň radiácie je u detí alebo u dospelých spojená s leukémiou. Vedci študujú, či podstúpenie mnoho vyšetrení vyžadujúcich si práve x-lúče môže zvýšiť riziko leukémie. Taktiež skúmajú, či CT počas detstva je spojené so zvýšeným rizikom vzniku leukémie.

Fajčenie

Fajčenie cigariet zvyšuje riziko akútnej myeloidnej leukémie.

Benzén

Expozícia benzénu na pracovisku môže spôsobiť akútnu myeloidnú leukémiu. Taktiež môže spôsobiť chronickú myeloidnú leukémiu alebo akútnu lymfocytárnu leukémiu. Benzén je vysoko používanou látkou v chemickom priemysle. Tiež sa nachádza v cigaretovom dyme a benzíne.

Chemoterapia

Pacienti s nádorovým ochorením, liečení pomocou niektorých typov liekov určených na boj proti rakovine, neskôr niekedy dostanú akútnu myeloidnú leukémiu alebo akútnu lymfocytárnu leukémiu. Napríklad liečenie liekmi známymi ako alkylačné činidlá alebo inhibítory topoizomerázy je spojené s malou šancou neskoršieho rozvoja akútnej leukémie.

Downov syndróm a niektoré ďalšie dedičné choroby

Downov syndróm a niektoré ďalšie dedičné ochorenia zvyšujú riziko vzniku akútnej leukémie.

Myelodysplastický syndróm a niektoré poruchy zrážanlivosti krvi

Ľudia s určitými krvnými poruchami sú vystavení zvýšenému riziku akútnej myeloidnej leukémie.

HTLV-I

Ľudia s HTLV-I infekciu sú vystavení zvýšenému riziku výskytu vzácneho typu leukémie.

Rodinná anamnéza leukémie

Je to vzácne, ak viac ako jedna osoba v rodine má leukémiu. Keď sa to stane, ide s najväčšou pravdepodobnosťou o chronickú lymfocytárnu leukémiu. Avšak len málo ľudí s chronickou lymfatickou leukémiou má otca, matku, brata, sestru, alebo dieťa, ktoré má tiež túto chorobu.

Ak človek má jeden alebo viac rizikových faktorov, neznamená to, že dostane leukémiu. U väčšiny ľudí, ktorí sú vystavení rizikovým faktorom sa táto choroba nikdy nerozvinie.

Rizikové faktory leukémie (rakoviny krvi) - 4.8 out of 5 based on 4 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.