MENU

Protinádorová imunita

medicc
Predstava, že imunitný systém, ktorý dokáže efektívne chrániť organizmus pred mikróbmi a inými patogénmi, dokáže rozpoznať a zničiť aj nádorové bunky, bola prvýkrát vyslovená pred viac ako sto rokmi.

Odvtedy boli funkcie imunitného systému detailnejšie skúmané. Protinádorová imunita je založená na aktivácii T-lymfocytov a následnom rozpoznávaní nádorových antigénov. Napriek tomu, nádorové bunky dokážu obísť imunitný systém, a to stratou expresie povrchových antigénov, ktoré sú cieľom imunitného útoku, stratou MHC molekúl alebo produkciou imunosupresívnych cytokínov. Imunitný systémtri dôležité úlohy v prevencii nádorov:

 

  • Imunitný systém dokáže chrániť hostiteľský organizmus pred nádormiindukovanýmivírusmi prostredníctvom eliminácie a supresie vírusovejinfekcie.
  • Včasná eliminácia patogénov a skorá detekcia zápalu.
  • Imunitný systém dokáže špecificky identifikovať a eliminovať nádorové bunky na základe ich expresie tumor-špecifických antigénov - TSA alebo molekúl produkovaných bunkovým stresom. Tretí proces je taktiež označovaný ako imunitný dohľad, ktorým imunitný systém dokáže identifikovať rakovinové a/alebo prekancerózne bunky a eliminovať ich ešte predtým, než dokážu spôsobiť škodu.

 molecules-1511909 1920

 

Protinádorová imunita a bunky imunitného systému

 

V protinádorovej imunite zohrávajú veľmi dôležité úlohy rôzne bunky imunitného systému. Medzi najdôležitejšie protirakovinové bunky patria NK-bunky a NKT-bunky. Tieto bunky imunitného systému predstavujú subtypy lymfocytov, ktoré majú určité fenotypové a funkčné podobnosti.

 

Obidve typy buniek dokážu rýchlo reagovať na prítomnosť nádorových buniek a participujú v protinádorovej imunitnej odpovedi. To vyvoláva veľký záujem o rozvoj inovatívnych liečebných protirakovinových terapií založených na manipulácii práve s týmito bunkami. NK-bunky secernujú cytokíny, ako napríklad interferón-γ (IFNγ ), ktorý participuje na modulácii adaptívnej imuninitnej odpovede. Dôležitou črtou týchto buniek je schopnosť rozlíšiť „stresované, namáhané“ bunky (nádorové bunky, infekčné alebo inak pozmenené bunky, chemickými, resp. fyzikálnymi poraneniami) od normálnych zdravých buniek.

 

Lymfocyty TH17 a rakovina

 

Lymfocyty TH17 (T„helper“17) sa zúčastňujú zápalových reakcií a autoimunitných ochorení. Nedávne dôkazy naznačujú, že táto podskupina efektorových T-buniek je tiež zapojená do nádorovej imunológie, a tak môže byť cieľom pre rakovinovú terapiu. Ľudské TH17, aj tie nádorové, neexprimujú ani granzým B ani perforín a nemajú priame účinky na primárnu bunkovú proliferáciu a apoptózu (rakoviny vaječníkov). Tieto pomocné T lymfocyty nemusia teda sprostredkovať priamu cytotoxickú aktivitu proti nádorovým bunkám, ale pôsobia nepriamo, ovplyvňujú príchod iných efektorových buniek do nádoru.

kinetic-71763

 

Pomocné T-lymfocyty indukujú produkciu rôznych molekúl (chemokínov), ktoré podporujú migráciu a zadržanie buniek (NK-buniek a T-buniek) v nádorovom mikroprostredí. Taktiež IL-17 bol asociovaný s IFNγ+ efektorovými T-bunkami, ktoré taktiež nachádzame v nádorovom prostredí. Protinádorová aktivita TH17 môže byť spájaná aj s migráciou dendritových buniek do nádoru, resp. nádorovými bunkami napadnutých lymfatických uzlín.

 

Dendritové bunky tu zohrávajú dôležitú úlohu v aktivovaní CD8+ T lymfocytov, ktoré zabezpečia následnú imunitnú odpoveď na nádorové bunky. Okrem iného TH17 produkujú vysoké množstvá cytokínov (aj u ľudí, aj u myší) zahŕňajúc IL-2, IFNγ, TNF-α a GM-CSF, ktoré zabezpečia prestup neutrofilov na dané miesto.

 

Mastocyty v nádorovom mikroprostredí 

 

Akumulácia mastocytov v nádorovom mikroprostredí je asociovaná so zlou prognózou pri agresívnych formách rakoviny. Vysoká hustota vnútronádorových T efektorových buniek je naopak spojená s priaznivou prognózou. Pôsobenie mastocytov v nádoroch je stále nejasné. Najnovšie dôkazy však podporujú názor, že mastocyty ovplyvňujú nádorovú angiogenézu, inváziu a podieľajú sa na imunosupresii nádorového mikroprostredia.

 


V nádorovom mikroprostredí bolo doposiaľ analyzovaných až 28 typov buniek. Medzi nimi makrofágy, T- a B-lymfocyty ako aj mnoho ďalších. V neposlednom rade, v boji proti rakovine, sa zúčastňujú aj protilátky, hlavne ako výpomoc tzv. K-bunkám v procese cytotoxickej reakcie závislej od protilátok (ADCC - Antibody-Dependent Cell-Mediated Cytolysis). Do skupiny K-buniek patria neutrofily, eozinofily, makrofágy a najmä NK-bunky. Protilátky zohrávajú dôležitú úlohu aj v procese metastázovania, kedy dokážu zabrániť šíreniu cirkulujúcich nádorových buniek. V protinádorovej imunite nie je zapojený len jeden typ buniek, alebo iba jeden typ obranného mechanizmu, ale viacero a vo vzájomnej spolupráci.

  • Zdroj informácií: ABBAS, A.K. and LICHTMAN, A.H. 2010. Basic immunology updated edition : functions and disorders of the immune system. 3. ed. Philadelphia : Elsevier Health Sciences, 2010, p.312. ISBN 978-1-4160-5569-3. BUC, M. 2012. Základná a klinická imunológia.1. vyd.Bratislava: VEDA , 2012. 831 s. ISBN 978-80-224-1235-3. DALTON, D.K. and NOELLE, R.J. 2012. The roles of mast cells in anticancer immunity. In Cancer Immunology Immunotherapy. ISSN 1432-0851, 2012, vol. 61, no.9, p. 1511-1520. GALON, J. et al. 2006. Type, density, and location of immune cells within human colorectal tumours predict clinical outcome. In Science. ISSN 1095-9203, 2006, vol.313, no.1, p.1960-1964. HINRICHS, C.S. et al. 2009. Type 17 CD8+ T cells display enhanced anti-tumour immunity. In Blood. ISSN 1528-0020,2009, vol.114, no.1, p.596–599. KRYCZEK, I. et al. 2009. Phenotype, distribution, generation, and functional and clinical relevance of Th17 cells in the human tumor environments. In Blood. ISSN 1528-0020, 2009, vol.114, no.6, p.1141-9. MURANSKI, P. et al. 2008. Tumour-specific Th17-polarized cells eradicate large established melanoma. In Blood. ISSN 1528-0020,2008, vol.112, no.1, p.362–373. SWANN,J.B. and SMYTH, M.J. 2007. Immune surveillance of tumors. In Journal of Clinical Investigation. ISSN 0021-9738, 2007, vol.117, no.5, p.1137-1146. SATO, E. et al. 2005. Intraepithelial CD8+ tumour-infiltrating lymphocytes and a high CD8+/regulatory T cell ratio are associated with favourable prognosis in ovarian cancer. In The Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. ISSN 0027-8424, 2005, vol.102, no.1, p.18538–18543. VIVIER, E. et al. 2012. Targeting natural killer cells and natural killer T cells in cancer. In Nature reviews immunology. ISSN 1474-1733, 2012, vol.12, no.4, p.239-252. ŠTIBRANÁ. S. 2015. Činnosť imunitného systému v procese karcinogenézy (alebo rakoviny versus IS). Košice. 50 s. ZHANG L, et al. 2003. Intratumoral T cells, recurrence, and survival in epithelial ovarian cancer. In The New England journal of medicine.ISSN 0028-4793,2003, vol.348, no.1, p.203–213. ZOU,W. and RESTIFO, N.P. 2010. T(H)17 cells in tumour immunity and immunotherapy. In Nature reviews immunology. ISSN 1474-1733, 2010, vol.10, no.4, p.248-56. Sato et al., 2005;
Protinádorová imunita - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.