MENU

Oxidačný stres

medicc
Oxidačný stres je príčinou mnohých ochorení. Oxidačný stres je relatívna prevaha reaktívnych foriem kyslíka a dusíka nad antioxidačnou kapacitou. Voľné radikály môžu modifikovať časť DNA, ktorá reguluje aktivitu génov.

Oxidačný stres u obezity, starnutia, chronických infekcií alebo u fajčenia zvyšuje riziko nádorov. Naopak prítomnosť antioxidantov ako antioxidačných enzýmov, vitamínov, selénu, melatonínu a podobne, v mnohých prípadoch rizika nádorového bujnenia znižujú. O priaznivomvplyve antioxidantov na prevenciu nádorov nie je pochýb. O ich význame a vplyve sme písali napríklad aj v týchto článkoch: 1, 2, 3, 4

Sú zaujímavé prípady, keď sa u rozvinutého zhubného nádoru používajú voľné radikály pri terapii na ničenie nádorových buniek. V týchto prípadoch by podávanie antioxidantov mohlo chrániť nádorové bunky a interferovať s terapiou. Aj napriek tomu je podávanie antioxidantov u nádorovej progresie odporučený.

ovocie89

Antioxidanty síce môžu chrániť (aj) nádorové bunky, ale následkom terapie vzniká množstvo voľných radikálov pri metabolickom spracovaní mŕtvych buniek, ktoré spôsobujú poškodenie tkanív a možno aj limitujú veľkosť chemoterapie.

 

Stanovenie oxidačného stresu

Primárne stanovenie radikálov sa robí pomocou elektrónovej paramagnetickej rezonancii. Túto metódu však nemožno vzhľadom k cene prístroja a ťažkostiam v preanalytickej fáze používať pre rutinné vyšetrenia, teda slúži ako referenčná metóda.

Častejšie sú preto používané metódy nepriame, ktoré sledujú následky účinku voľných radikálov. Oxidačný stres sa v dnešnej dobe dá stanoviť napríklad metódami FORT( stanovuje voľné radikály ) a FORD ( stanovuje antioxidačnú kapacitu).

 

Výživa, výživa, výživa

Výživa ako súčasť životného štýlu sa podieľa na karcinogenéze 40 - 60 %. Diétne faktory, ktoré sa môžu podieľať na kancerogenézelipidy s vysokým obsahom saturovaných tukov, bielkoviny mäsa a jeho nevhodná tepelná úprava, kuchynská soľ, dusíkaté zlúčeniny tvoriace nitrozaoamíny, mykotoxíny a ďalšie látky kontaminujúce potraviny a napokon alkohol.

Alkohol45

Diétne faktory, u ktorých sa predpokladá antikarcinogénny efekt sú: ovocie a zelenina, polysacharidy, vláknina a škrob, vitamíny A a karotenoidy, vitamíny C, E, D, selén a vápnik. Osobitný dôraz sa kladie na príjem ovocia a zeleniny. Nízky konzumácia prirodzene vyprodukovanej zeleniny a ovocia sa spája s vyššou frekvenciou všetkých nádorových ochorení.

Ovocie a zelenina obsahujú všetky potrebné a antikarcinogénne látky, ako flavonoidy, síru obsahujúce zlúčeniny, foláty – látky, ktoré môžu redukovať riziko karcinómu.

Vysoký obsah vlákniny vplýva na prevenciu obezity a osobitne na výskyt kolorektálneho karcinómu.

Voľné radikály sa zúčastňujú na celom rade ďalších systémových a organových poškodeniach. Pri intoxikáciách alkoholom, pri niektorých neurodegeneratívnych ochoreniach, ako je Parkinsonová, či Alzheimerová choroba. 

 

Oxidačný stres 

Oxidačný stres produkuje množstvo škodlivých metabolitov. Ide o kancerogénne aldehydy, ktoré sa viažu aj na bielkoviny a tak vytvárajú vysoko imunogénne látky. Proti nim sa vytvárajú patologické protilátky, čo môže spôsobiť vznik rôznych ochorení, ako diabetes mellitus, reumatická artritída aj ROS (reactive oxygen species, tj. voľné radikály a podobne účinkujúce látky).

Nastáva podpora bunkovej proliferácie, prežívanie, bunková migrácia, poškodenie DNA, ktoré vedie k vzniku nádoru. Ale na druhej strane ROS môže spôsobiť i starnutie buniek a ich smrť, čo má naopak protinádorový účinok. _Mnoho nádorov je na oxidačný stres rezistentné. Vysoké hladiny ROS predstavujú riziko rakoviny a iných degeneratívnych ochorení. No na druhej strane veľmi nízka hladina ROS predstavuje nebezpečenstvo nedostatočnej ochrany pred karcinómom, ale i pred baktériami.

  • Zdroj informácií: Brunayová, Tatiana. 2015 Antioxidanty v prevencii civilizačných ochorení. Halliwel, Barry. 2005 Free Radicals and Other Reactive Species in Disease. National University of Singapore, Singapore 2005 Holeček, V., Rokyta, R. 2005 Volně radikálová teorie stárnutí. Čes. Ger. Rev., 2005, 3, 1,. Holeček, V., Liška, J. 2005. Volné radikály, antioxidanty a další látky u obezity. Vox Pediatrie, 2005, 5, 9, Mojžiš, J., Mojžišová, G. 2007. Polyfenolové zlúčeniny a ich vzťah ku kardiovaskulárnym a nádorovým ochoreniam. Vita Crystal Slovakia, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-969663-7-0..
Oxidačný stres - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.