medicc logo

MENU

Rakovina a antioxidanty

medicc
Antioxidanty chránia bunky pred poškodením spôsobeným nestabilnými molekulami známymi ako voľné radikály. Antioxidanty sa vyskytujú v zdravej výžive, ktorá obsahuje rôzne druhy ovocia a zeleniny. Laboratórne výskumy ukázali, že antioxidanty pomáhajú zabrániť voľným radikálom spôsobiť poškodenie ktoré je spojené s rakovinou.

Čo sú antioxidanty

Antioxidanty sú látky, ktoré môžu chrániť bunky pred poškodením spôsobeným nestabilnými molekulami známymi ako voľné radikály. Poškodenie voľnými radikálmi môžu viesť k vzniku rakoviny. Antioxidanty pôsobia na voľné radikály a stabilizujú ich. To môže zabrániť niektorým z radikálov aby spôsobili poškodenia, ku ktorým by inak mohlo dôjsť. Ako príklady antioxidantov sú beta-karotén, lykopén, vitamíny C, E, A a iné látky.

Môžu antioxidanty zabrániť vzniku rakoviny?

Významné dôkazy pochádzajúce z laboratória z bunkový chemických štúdií a zo štúdií na zvieratách naznačujú, že antioxidanty môžu spomaliť, alebo prípadne zabrániť vzniku rakoviny. Avšak, informácie z posledných klinických štúdií sú menej jasné – nie sú jednoznačné. V posledných rokoch klinické štúdie publikujú nekonzistentné závery.

Publikácie klinických štúdií

Päť veľkých klinických štúdií publikovaných v roku 1990-1999 dosiahlo rôzne závery o vplyve antioxidantov na rakovinu. Štúdie skúmali účinok beta-karoténu a ďalších antioxidantov na rakovinu u rôznych skupín pacientov. Zdá sa, že beta-karotén má rôzne účinky na rôzne skupiny populácii pacientov. Závery jednotlivých štúdií sú zhrnuté nižšie.

Prvá rozsiahla klinická štúdia týkajúca sa antioxidantov a rizika vzniku rakoviny bola „Chinese Cancer Prevention Study“ publikovaná v roku 1993. Táto štúdia skúmala účinok kombinácie beta-karoténu, vitamínu E a selénu na rakovinu u zdravých čínskych mužov a žien s vysokým rizikom karcinómu žalúdka. Štúdia ukázala, že kombinácia beta-karoténu, vitamínu E a selén významne znížila výskyt aj rakoviny žalúdka a aj celkovej rakoviny.

V roku 1994 bola publikovaná štúdia týkajúc sa prevencie rakoviny s názvom „The Alpha-Tocopherol (vitamin E)/ Beta-Carotene Cancer Prevention Study (ATBC). Tá preukázala, že výskyt miery rakoviny pľúc sa u fínskych fajčiarov výrazne zvýšil s beta-karoténom a rakovina nebola ovplyvnená vitamínom E.

Ďalšie štúdia z roku 1994 s názvom „The Beta-Carotene and Retinol (vitamin A) Efficacy Trial (CARET)“ tiež preukázala možné zvýšenie rizika rakoviny pľúc spojeného s antioxidantmi.

V roku 1996 publikovaná štúdia s názvom „The Physicians’ Health Study I (PHS)“ nenašla žiadne zmeny vo výskyte nádorových ochorení spojených s užívaním beta-karoténu a kyseliny acetylsalicylovej.

V roku 1999 bola publikovaná štúdia s názvom „The Women's Health Study (WHS)“ ktorá testovala účinky vitamínu E a beta-karoténu za účelom prevencii rakoviny a kardiovaskulárnych ochorení u žien vo veku 45 rokov alebo starší. Medzi zdanlivo zdravými ženami neboli žiadne prínosy alebo ujma z beta-karoténovej suplementácie. Výskum účinku vitamínu E stále prebieha.

Závery štúdií sa zdajú nejednoznačné a protichodné, no chystáme ďalšie články, ktoré Vám priblížia túto tému.

Rakovina a antioxidanty - 4.8 out of 5 based on 6 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.