MENU

Rakovina prsníka

medicc
Rakovina prsníka je radená do skupiny civilizačných chorôb. Priemerne je diagnostikovaný každej deviatej žene a jedna z 30-tich na toto ochorenie zomrie. Ženy sú ohrozené 135x viacej ako muži. Je najčastejším zhubným nádorom u žien a má stále vzrastajúcu incidenciu. Stále je rešpektovaný názor, že príčina vzniku karcinómu prsníka je multifaktorálna. Najvyššia incidencia je u žien okolo veku 65 rokov.

Karcinómu prsníka patrí medzi inými zhubnými ochoreniami značná pozornosť a to z dvoch dôvodov. Je najčastejším zhubným nádorom u žien a má stále vzrastajúcu incidenciu (Incidencia - štatistický číselný termín, ktorý udáva výskyt určitého javu na 100, 1000, 10 000 atď. ľudí v určitom čase, najčastejšie rok). Druhý dôvod sa týka jeho heterogenity a multifokálnej etiológie (tvorenie viacerých ložísk v jednom prsníku) , čo je príčinou jeho nevyspytateľného biologického správania. Na rozdiel od iných nádorov má schopnosť vracať sa aj po dlhoročnom období oslabenia symptómov.

Vysoká incidencia nádorového ochorenia prsníka je pozorovaná vo všetkých vyspelých krajín sveta, predovšetkým v severnej a západnej Európe a v severnej Amerike. Priemerne je diagnostikovaný každej deviatej žene a jedna z 30-tich na toto ochorenie zomrie. Rakovina prsníka je radená do skupiny civilizačných chorôb.

História výskytu karcinómu prsníka

Karcinóm prsníka ako by si mohli mnohí myslieť, nepatrí medzi ochorenia modernej doby. Prvé zmienky o karcinóme prsníka pochádzajú približne z roku 1600 pred Kristom z Egypta. Galén taktiež v starovekom Ríme popisoval u pokročilého karcinómu prsníka rozšírené lymfatické a krvné cievy, ktoré prirovnal ku krabím nohám. Z tej doby pochádza názov "Cancer" - rakovina. Halsted v roku 1894 referoval o svojich výsledkoch s radikálnou mastektómiou ako metódou liečby karcinómu prsníka. Od tridsiatych rokov sa datujú práce, ktoré popierajú teóriu karcinómu prsníka ako lokálnej choroby, šíriace sa lymfatickou cestou. Rakovina prsníka začína byť chápaná ako systémový problém a postihnutie lymfatických uzlín nie je vždy nevyhnutné. Virchow v roku 1940 vyslovil teóriu o vzniku nádoru z epitelových buniek prsníka. V šesťdesiatych rokoch prebiehalo mnoho porovnávacích štúdií, ktoré potvrdili hypotézu karcinómu prsníka ako systémového ochorenia.

Z epidemiologického hľadiska je v dnešnej dobe uznávaný celý rad faktorov podieľajúcich sa na vzniku karcinómu prsníka. Poznanie týchto faktorov malo veľký význam pre prevenciu a prognózu. Napriek poznaniu týchto faktorov nemožno niektorý z týchto faktorov označiť za príčinu nádorového ochorenia. Stále je rešpektovaný názor, že príčina vzniku karcinómu prsníka je multifaktorálna.

Rizikové faktory karcinomu prsníka

Ak hovoríme o rizikových faktorov vzniku rakoviny prsníka máme na mysli pomerne veľmi rôznorodý súbor vplyvov z vnútorného i vonkajšieho prostredia, ktoré rôznymi mechanizmami zvyšujú riziko karcinómu prsníka. Napriek tomu až 60 - 70% žien s diagnostikovaným karcinómom prsníka nemá v anamnéze žiadny z rizikových faktorov. Rizikovými faktormi sú myslené údaje zo života ženy, ktoré môžu zvyšovať alebo naopak znižovať pravdepodobnosť rozvoja ochorenia v priebehu života. Štúdium rizikových faktorov umožňuje formuláciu všeobecných zásad prevencie, jej dodržiavania a taktiež znižuje riziko vzniku ochorenia a ponúka racionálnu možnosť starostlivosti o vlastné zdravie. Poznatky o rizikových faktoroch taktiež umožňujú identifikáciu skupín žien so zvýšeným rizikom, u ktorých je možné vhodnou úpravou zdravotnej starostlivosti zaistiť včasnú diagnostiku ochorenia ako základného predpokladu úspešnej liečby.

Ženy sú ohrozené 135x viacej ako muži. Najvyššia incidencia je u žien okolo veku 65 rokov. V rodinách s familiárnym výskytom sa veková hranica vzniku karcinómu prsníka znižuje až okolo 30. roku veku.

Výskyt nádoru v rodine

Vyššie riziko karcinómu prsníka majú ženy, ktorých pokrvné príbuzné touto chorobou už ochoreli. Ide o príbuzných z matkinej, ale aj z otcovej strany. Ak sa vyskytlo ochorenie u priamej príbuznej, zvyšuje sa riziko 2 - 3 násobne. Podľa epidemiologickej štúdie majú nepatrne vyššie riziko prítomnosti karcinómu prsníka taktiež aj ženy, u ktorých nepriamych príbuzných sa vyskytlo toto ochorenie. Uvádzaná hodnota relatívneho rizika je 1,5. Ak sa karcinóm vyskytol u jedného alebo viacerých príbuzných, či už v prvej alebo druhej línii, ide o familiárny karcinóm prsníka. Vyskytuje sa v rozmedzí 10 - 15%. Pravdepodobne najdôležitejšou prevenciu v oblasti rakoviny prsníka ostávajú pravidelné lekárske prehliadky ako aj samo prehliadky prsníkov.

  • Zdroj informácií: ABRAHÁMOVÁ, J. 2004. Prevence karcinomu prsu. Postgraduální medicína, ABRAHÁMOVÁ, J. Karcinom prsu. Postgraduální medicína, DVOŘÁK, K. 2003. Prevence v mamologii. Praktická gynekologie, CHOVANEC, J., DOSTÁLOVÁ, Z., NAVRÁTILOVÁ, J. 2008. Karcinom prsu – aktuální problém. Interní medicína pro praxi, VALLOVÁ, Jana.: Stručný přehled informácí o karcinomu prsu, epidemiologii, rizikových faktorech, prevenci, diagnostice a mortalietě tohto onemocnění, LITVINOVÁ, A., SCHMIDTOVÁ, Z. 2011. Znalosti nelékarských zdravotnických pracovnikov – sestier o rizikových fakroroch karcinóna prsníka, MIŠKOVSKÁ, Z. 2006. Včasný záchyt a management onemocnění prsu –doporučený postup pro praktické lékaře. Medicína pro praxi
Rakovina prsníka - 4.8 out of 5 based on 4 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.