medicc logo

MENU

Rakovina krčka maternice a jej prevencia

medicc
Veľký význam majú pravidelné preventívne prehliadky u praktických lekárov pre deti a dorast, pri nich je treba zdôrazňovať dôležitosť zdravého spôsobu života a upozorniť na veľké riziká nevhodných návykov, ako je zlá skladba stravy, fajčenie, užívanie drog, alebo alkoholu. 

Primárna prevencia rakoviny krčka maternice spočíva v eliminácii škodlivých vplyvov, ktoré sa môžu podieľať na vzniku ochorenia. Môžeme sem zaradiť hlavne fajčenie, striedanie sexuálnych partnerov či nedostatočnú osobnú hygienu.

 

Sexuálny život

 

Dôležitým preventívnym opatrením je partnerská stálosť alebo aspoň dôsledné používanie prezervatívu, pretože rakovinu krčka maternice spôsobuje v 99% prípadoch ľudský papilomavírus (HPV), ktorý sa prenáša pohlavným stykom. Konkrétne môže dôjsť k prenosu HPV vaginálnym nechráneným stykom, análnym nechráneným stykom a dokonca i orálnym sexom. Je jasné, že muži sú väčšinou prenášači HPV, ale oni sami len zriedka podliehajú nádorovým zmenám.

meet-168322

Sekundárna prevencia rakoviny krčka maternice

 

Účelom sekundárnej prevencie je včasná detekcia choroby a zabránenie ďalšiemu rozvoju. Toho je možné dosiahnuť pravidelnými prehliadkami jednotlivca u lekára alebo tiež preventívnymi programami zameriavajúcimi sa na celé skupiny osôb.

 

Pravidelné gynekologické prehliadky

 

Rakovine krčka maternice je možné predchádzať pravidelnými gynekologickými vyšetreniami. Pravidelné gynekologické vyšetrenia dokážu odhaliť i prednádorové stavy (prekancerózy), ktoré je možno zachytiť v počiatočných fázach, a liečba, ktorá bude na ne aplikovaná, môže byť úspešnejšia, ako v pokročilejších štádiách.

 

Každá žena má právo na preventívnu kontrolu raz ročne zadarmo. Robí sa počínajúc pätnástym rokom života dievčaťa, spravidla po uplynutí 11 mesiacov po vykonaní poslednej preventívnej prehliadky. Obsahom preventívneho gynekologického vyšetrenia je zistenie a aktualizácia anamnézy, teda potrebných osobných, rodinných i pracovných údajov, a potom vlastné vyšetrenie, ktoré je vždy prispôsobené veku a tomu či je žena sexuálne aktívna. Vyšetrenie sa robí hmatom a pohľadom v zrkadlách. Súčasťou preventívnej prehliadky je v rámci screeningu (plošné vyšetrenie) karcinómu krčka maternice odber vzoriek z krčka maternice k cytologickému vyšetreniu. U preventívnej prehliadky by nemalo tiež chýbať poučenie o správnych hygienických návykoch.

microscope-385

V rámci gynekologickej prehliadky by žene mala byť spravená prehliadka krčka maternice kolposkopom, čo je optický prístroj umožňujúci kontrolu povrchu krčka maternice pod veľkým zväčšením. Ďalším dôležitým úkonom pri preventívnej gynekologickej prehliadke je odber buniek krčka maternice a cytológia.


Problémom zostáva nedostatočná účasť žien na preventívnych prehliadkach. Mnoho žien preventívne prehliadky zanedbáva z rôznych dôvodov.

 

Screening - plošné vyšetrenie 

 

Screening je plošné vyšetrenie populácie za účelom detekcie liečiteľného nádorového ochorenia v jeho včasných štádiách, kedy pacienti ešte nemajú problémy a príznaky. Cieľom screeningu je znížiť chorobnosť i úmrtnosť v populácii na sledované ochorenia. Na screeningové programy sú vhodné nádory, ktoré majú relatívne vysokú úmrtnosť, existuje účinná liečba včasných štádií a pre detekciu je k dispozícii dostupný a lacný test. Hlavným prínosom screeningových testov je zlepšenie prognózy ochorenia, možnosť menej radikálnej ale účinnejšej liečby.

 

Vakcinácia proti HPV 

 

Infekcie ľudskými papilomavírusmi (humanpapillomavirus - HPV) patria medzi najčastejšie pohlavne prenosné infekcie vírusového pôvodu (sexually transmitted infection - STI). 

HPV je hlavným pôvodcom karcinómu krčka maternice.

 

Proti nádorovým ochoreniam zatiaľ liek neexistuje, proti HPV dnes už existujú očkovacie vakcíny. Vakcíny majú 100 % účinnosť u chlapcov a dievčat, ktorí ešte nezačali sexuálny život. Dajú sa samozrejme očkovať aj chlapci. Túto informáciu väčšina ľudí ani nevie, pretože mediálna kampaň je zameraná len na dievčatá a ženy.

flu-shot-171933

Očkovanie proti HPV má význam i vtedy, keď už je žena pohlavne aktívna. I keď už bola žena HPV vystavená, pravdepodobne sa nestretla so všetkými typmi vírusov, pred ktorými táto vakcína chráni. U žien, ktoré už začali pohlavný život, je nutné gynekologické vyšetrenie pred podaním vakcíny. Pri normálnom gynekologickom náleze sa udáva účinnosť vakcíny okolo 70-80%. Podať vakcínu u detí môže pediater, u pohlavne aktívnych žien gynekológ.

Rakovina krčka maternice a jej prevencia - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.