medicc logo

MENU

Rakovina krčka maternice a eliminácia rizikových faktorov

medicc
Zhubným nádorom vo väčšine prípadov predísť nevieme, ale môžeme znižovať riziko ich vzniku. Okolo 40% invazívnych nádorov krčka maternice je zachytené v prvom štádiu. Viac ako polovica žien prichádza neskoro, keď je už podozrenie šírenia za hranice krčka maternice. Primárna onkologická prevencia sa stará, aby nádor nevznikol. Sekundárna prevencia sa zaoberá skorým zistením a riešením už vzniknutého nádoru. Terciárna prevencia zistením šírenia už vzniknutého nádoru.

Zhubným nádorom vo väčšine prípadov predísť nevieme, ale môžeme znižovať riziko ich vzniku. Väčšina nádorov vzniká ako kombinácia rizikových faktorov. Je ťažké určiť príčiny, ktoré sa na vzniku nádoru podieľajú. S vekom sa nepriaznivé faktory sčítavajú, preto riziko vzniku nádorov s vekom narastá. U rakoviny krčka maternice existujú tri základné rizikové faktory, ktoré nás môžu upozorniť na zvýšenú pravdepodobnosť vzniku. Je to štýl pohlavného života, fajčenie a infekcie HPV.

U žien, ktoré začali pohlavný život veľmi skoro (pred 17. rokom), alebo často menia svojich partnerov alebo súčasne pohlavne žijú s niekoľkými partnermi, vzrastá výskyt tohto ochorenia. S tým úzko súvisí prítomnosť infekcie papilomavírusom. Vplyv fajčenia na vznik zhubného nádoru krčka maternice bol v štúdiách potvrdený. Karcinogénne látky, ktoré sú obsiahnuté v tabakovom dyme, sa vylučujú do cervikálneho hlienu a tým sa dostávajú do blízkeho kontaktu so sliznicou maternice.

Psychické faktory

Doteraz nevieme, ako významná je účasť psychických faktorov na vzniku nádorov. Štatistické vyšetrovanie na túto tému je ťažké, nakoľko je neľahká definícia vážnej psychickej záťaže. Čo jeden človek prežíva ako nadmernú psychickú záťaž, je pre iného bežný stav. Psychika každého človeka je jedinečná. Súvislosť medzi chronickým stresom a vznikom nádoru je možno kaskádou hormonálnych stresových reakcií, čo vedie k aktivácii nadobličiek a zvýšenému vyplavovaniu glukokortikoidných hormónov. Tie tlmia imunitné reakcie. Ak imunitný systém likviduje nádorové bunky v ich zárodku, pri jeho chronickom tlmení toho nie je schopný.

Je tiež možné, že pri chronickej psychickej záťaži sa uvoľňujú cytokíny (tie regulujú efektorové mechanizmy prirodzenej imunity) , ktoré môžu ovplyvňovať zápalové reakcie aj nadmerné delenie buniek. Tento stav môže zvýšiť uplatnenie génových mutácií a zhubného zvrhnutia niektorých buniek.

Štádia eliminácie

Ak teda nemožno nádorom s istotou predísť, je dôležité väčšinu z nich zachytiť vo včasnom a vyliečiteľnom štádiu. Primárna onkologická prevencia sa stará, aby nádor nevznikol. Sekundárna prevencia sa zaoberá skorým zistením a riešením už vzniknutého nádoru. Terciárna prevencia sa zaoberá zistením šírenia už vzniknutého nádoru a odhaľuje návrat ochorenia po predchádzajúcej liečbe, aby tento návrat ochorenia alebo jeho šírenie, mohol byť úspešne liečený. Kvartérna prevencia predchádza ťažkostiam vo zvyšku života, predísť smrti už nemožno. Často ide o týždne, mesiace aj roky, je potrebné predvídať komplikácie a predchádzať im. Ide o bolesti, sociálne podmienky, potrebnú pomoc, emočné zázemie, psychickú podporu.

Preventívne vyšetrenia

Pravdepodobne najdôležitejším faktorom pri prevencii rakoviny krčka maternice sú pravidelné preventívne gynekologické vyšetrenia. Na krčku maternice vieme skríningovým vyšetreniam zachytiť prednádorové zmeny, ktorým hovoríme cervikálne dysplázie. Teoreticky je možné všetky nádory krčka maternice zachytiť včas, ak by všetky ženy absolvovali pravidelne gynekologické preventívne vyšetrenia. Prínos preventívnych prehliadok je značný, nielen v znížení nákladov na liečbu pokročilých nádorov, ale najmä v záchrane mnohých životov.

Preventívne gynekologické vyšetrenie by mala absolvovať každá žena vo veku 20 - 65 rokov. Toto vyšetrenie má obsahovať cytologické vyšetrenie krčka maternice, kolposkopické vyšetrenie, palpačné vyšetrenie malej panvy a prsníkov. Začiatok gynekologických prehliadok je predmetom diskusií. Ak dochádza k normálnemu vývoju sekundárnych pohlavných znakov, stačila by gynekologická prehliadka 1 rok po začatí pohlavného života, ale z pohľadu poučenie o antikoncepcii a prevencii pohlavne prenosných chorôb a možnosti očkovania je taký prvý kontakt neskorý. Vhodná doba na začatie gynekologických kontrol je 13. až 15. rok života.

Za ženy s vysokým rizikom sú považované pacientky s imunosupresiou po orgánových transplantáciách alebo po chemoterapii. Vysoké riziko vzniku rakoviny krčka maternice je u žien s liečbou kortikosteroidmi a HIV pozitívnych. Tieto ženy by mali byť vyšetrované dvakrát počas prvého roka od zistenia diagnózy, ďalej raz ročne.

Okolo 40% invazívnych nádorov krčka maternice je zachytené v prvom štádiu. Viac ako polovica žien prichádza neskoro, keď je už podozrenie alebo istota šírenie nádoru za hranice krčka maternice. To je príčina relatívne horších liečebných výsledkov u nás v porovnaní s vyspelými krajinami. Príčiny nie sú v umení operatérov, ani dostupnosti moderných prístrojov či liekov, ale v organizácii preventívnych prehliadok a nedostatočnej informovanosti žien.

Rakovina krčka maternice a eliminácia rizikových faktorov - 4.8 out of 5 based on 4 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.