medicc logo

MENU

Liečba leukémie a otázky na vašeho lekára

medicc
Ľudia s leukémiou majú veľa možností liečby. Možnosti sú bdelé čakanie, chemoterapia, cielená liečba, biologická liečba, rádioterapia a transplantácie kmeňových buniek. Ak má pacient zväčšenú slezinu, môže lekár navrhnúť chirurgické odstránenie. Niekedy je u pacienta použitá kombinácia týchto liečebných postupov. Spolupráca pacienta a lekára je dôležitou súčasťou pri vybraní liečebného postupu.

Od čoho závisí voľba liečby leukémie

 • Typu leukémie (akútna alebo chronická)
 • Veku pacienta
 • Či boli leukemické bunky nájdené v mozgovomiechovom moku.

Výber liečby tiež môže závisieť na niektorých vlastnostiach leukemických buniek. Lekár berie do úvahy všetky symptómy pacienta a aj jeho celkový zdravotný stav.

Ľudia s akútnou leukémiou musia byť liečení ihneď. Cieľom liečby je zničiť príznaky leukémie v tele a taktiež aj jej symptómi. Dosiahnutý zdravotný stav sa nazýva remisia (ústup ochorenia). Po tom, čo sa pacient ocitne v stave remisie, môže byť naordinovaný väčší rozsah liečby, aby sa zabránilo recidíve. Tento typ liečby sa nazýva “udržiavacia liečba“. Mnoho ľudí s akútnou leukémiou možno byť vyliečených.

Ak má pacient chronickú leukémiu bez príznakov, pravdepodobne nebude potrebovať liečbu rakoviny hneď. Lekár bude starostlivo sledovať jeho zdravotný stav tak, aby liečba mohla začať, keď pacient začne mať príznaky. Ak pacient nedostáva liečbu rakoviny hneď, ale je pozorovaný, nazýva sa to “bdelé čakanie“.

Pacient môžu byť liečený udržiavacou liečbou, ktorá pomôže udržať rakovinu v remisii. Chronická leukémia môže byť len zriedka liečená chemoterapiou. Transplantácia kmeňových buniek ponúka niektorým pacientom s chronickou leukémiou šancu na vyliečenie.

Lekár by mal pacientovi opísať jeho možnosti liečby, očakávané výsledky, a možné nežiaduce účinky. Pacient a lekár majú spoločne pracovať na vytvorení liečebného plánu, ktorý spĺňa pacientov zdravotné aj osobné potreby.

Lekár môže pacienta poslať k špecialistovi, alebo požiadať o jeho názor. Medzi špecialistov, ktorí liečia leukémiu patria hlavne hematológ, onkológ a radiačný onkológ. Detský onkológ a hematológ liečia detskú leukémiu.

Kedykoľvek je to možné, pacient by mali byť liečení v lekárskom centre, ktoré má lekára so skúsenosťami v liečbe leukémie. Ak to nie je možné, mal by lekár konzultovať liečebný plán s odborníkmi na liečbu leukémie.

Pred začatím liečby by mal pacient požiadať svojho lekára (zdravotnícky tím) aby mu vysvetlil prípadné nežiaduce účinky a ako liečba môže ovplyvniť jeho bežné činnosti. Vzhľadom k tomu, že liečba rakoviny často poškodzuje zdravé bunky a tkanivá, nežiaduce účinky sú časté. Nežiaduce účinky nemusia byť rovnaké pre každého človeka, a môžu sa meniť pri každom type liečby.

Čo sa spýtať lekára pred liečbou leukémie?

 • Aký typ leukémie mám? Ako môžem získať kópiu správy od patológa?
 • Aké sú moje možnosti liečby? Ktorú možnosť odporúčate pre mňa? Prečo?
 • Budem mať viac, ako jeden druh liečby? Ako sa bude moja liečba v priebehu času meniť?
 • Aké sú očakávané prínosy každého druhu liečby?
 • Aké sú riziká a možné nežiaduce účinky každej liečby?
 • Čo môžeme urobiť pre kontrolu vedľajších účinkov liečby?
 • Čo môžem urobiť, aby som sa pripravil na liečbu?
 • Budem musieť zostať v nemocnici? Ak áno, na ako dlho?
 • Koľko bude liečba pravdepodobne stáť? Budú všetky náklady kryté z môjho zdravotného poistenia?
 • Ako liečba ovplyvní moje bežné denné aktivity?
 • Ako často by som mal mať prehliadky?
Reklama
Liečba leukémie a otázky na vašeho lekára - 4.5 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.