medicc logo

MENU

Rádioterapia - Medicc.eu

Všeobecne platí, že detské nádory patria väčšinou medzi tie rýchlo rastúce a súčasne aj viac citlivé na chemoterapiu aj rádioterapiu v porovnaní s nádormi dospelého človeka. Biologických odlišností medzi nádormi detského a dospelého veku je viacero. Absolútne nemožno skúsenosti z liečby dospelých nádorov jednoducho prenášať na deti.
Hlavným cieľom rádioterapie je zničenie nádoru pri súčasnom zachovaní okolitého zdravého tkaniva ožiareného spolu s nádorom. Pre rádioterapiu sú preto vhodné predovšetkým nádory veľmi a stredne citlivé na žiarenie.
Približne 50–60% zhubných nádorov vyžaduje rádioterapiu. Rádioterapia je samostatný medicínsky odbor, ktorý na liečebné účely využíva ionizujúce žiarenie. Čo je to rádioterapia a aké druhy žiarenia využíva sa dozviete v tomto článku. 
Poznáte ju určite aj vy. Má veľa príčin a prejavuje sa rôzny­mi formami. Je veľmi častým sprievodným javom nádorových chorôb a je známe, že až 80 % onkologických pacientov ňou trpí v priebehu choroby, jej liečby i po nej. Únava.
Zhubný nádor prsníka je najčastejším zhubným nádorovým ochorením žien v Slovenskej republike. Výskyt zhubných nádorov prsníka v Slovenskej republike neustále stúpa, znižuje sa však mortalita (počet zomrelých). Dnes si povieme o hormonálnej liečbe, ktorá sa aplikuje pri tomto type rakoviny.
Pri karcinóme prsníka sa nezriedka hovorí o tom, že skorá liečba šance pacientok zvyšuje. Aké možnosti liečby a s akou efektivitou majú pacientky s pokročilejšími štádiami karcinómu? Odpovedá onkologička z Národného onkologického ústavu v Bratislave, MUDr. Eva Oravcová, PhD.
Zatiaľ nebol vynájdený liek alebo liečebný postup na rakovinu, ktorý by pôsobil len na tkanivo nádoru. Každá liečebná metóda v rôznej miere postihuje aj zdravé tkanivo. Preto je hranica liečebných možností daná znášanlivosťou terapie práve týmito zdravými tkanivami. Každá liečebná metóda používaná v onkológii je teda sprevádzaná väčšími či menšími vedľajšími účinkami, ktoré je potrebné poznať a byť na ne pripravený.
Pri liečbe zhubných nádorov sa často objavuje, ako vedľajší účinok liečby a prejav zníženia obranyschopnosti organizmu, toxické postihnutie slizníc tráviaceho traktu. Okrem ústnej dutiny sa jedná o postihnutie pažeráka, žalúdka, tenkého a hrubého čreva. Tieto postihnutia slizníc sú sprevádzané celkovými stavmi spojenými s nechutenstvom, hnačky, bolesťami až kŕčmi brucha. Lokálnymi príznakmi sú pálenie, citlivosť na dotyk prípadne bolesti.
Vedľajšie účinky rádioterapie závisia predovšetkým od dávky žiarenia a od časti tela, ktorá sa lieči. Napríklad žiarenie v oblasti brucha môže spôsobiť nevoľnosť, zvracanie a hnačku. Transplantácia kmeňových buniek umožňuje pacientom, aby boli liečení vysokými dávkami liekov, žiarenia, alebo oboch súčasne. Nové krvné bunky nahradia tie, ktoré boli zničené počas liečby.
Ľudia, ktorí mali rakovinu kostí, najmä detí a dospievajúci, majú zvýšenú pravdepodobnosť vzniku iného typu rakoviny, ako je napríklad leukémia. Pravidelná následná starostlivosti zabezpečuje, že zmeny v zdraví vyliečeného pacienta sú sledované a že problémy sú riešené čo možno najrýchlejšie. Účasť v klinických štúdiách je dôležitou možnosťou liečby pre mnoho ľudí s rakovinou kostí.

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.