medicc logo

MENU

Rakovina pľúc a fajčenie - základné informácie

medicc
Rakovina pľúc je choroba, ktorá je s fajčením spájaná najčastejšie. Zabíja viac ľudí než akýkoľvek iný druh rakoviny a najmenej 80% týchto úmrtí je spôsobených fajčením.

Riziko rakoviny pľúc sa podobne, ako riziko všetkých rakovín, výrazne zvyšuje s rastúcim vekom. V posledných 20 rokoch výskyt rakoviny pľúc u mužov vo veku do 65 rokov trvalo klesá. Pľúcne tumory, ktoré sa tradične najviac vyskytujú u mužov, sú prevažne epitelového pôvodu.

 

Rýchlym tempom však pokračuje vzostup úmrtnosti na rakovinu pľúc u žien, pretože sa u nich rapídne zvýšil konzum cigariet v priebehu posledných 30 rokov. Dlhotrvajúce fajčenie vedie k transformácii respiračného epitelu na epitel vrstevnatý dlaždicový, čo je prvým stupňom jeho prípadnej premeny na nádorové tkanivo.

 

Zvýšená úmrtnosť je v priamej súvislosti so zvyšujúcim sa konzumom cigariet a s inhaláciou tabakového dymu. Potvrdená bola aj pochybnosť prudko zníženej mortality (úmrtnosti) na pľúcnu rakovinu u britských lekárov, ktorí sú vo veľkej väčšine nefajčiari alebo prestali fajčiť. Znížené je tiež riziko ochorenia a úmrtnosti na rakovinu pľúc u fajčiarov, ktorí konzumujú cigarety s filtrom a s relatívne nízkym obsahom dechtu.

cigarette-110849


Keď fajčiari prestanú fajčiť, ich riziko ochorenia na rakovinu pľúc sa začne znižovať, takže po 10 až 15 rokoch je riziko bývalého fajčiara iba mierne vyššie než riziko osoby, ktorá nikdy nefajčila.

 

Rakovina pľúc a fajčenie

 

Rakovinu pľúc môžu spôsobiť tiež ďalšie faktory, ktoré sú však menej významné ako fajčenie. Jedná sa o určité látky priemyselného pôvodu, predovšetkým o azbest, nikel, kadmium. Predpokladá sa, že tieto látky spôsobujú menej než 3 % všetkých úmrtí na rakovinu pľúcRakovina pľúc spôsobená fajčením sa týka aj pasívnych fajčiarov.

 

 Riziko vzniku rakoviny pľúc u nefajčiarov, ktorí sú vystavení účinkom pasívneho fajčenia, sa zvyšuje o 20 až 30 %.

 

Existuje iba niekoľko štúdií, ktoré dokazujú súvislosť medzi pasívnym fajčením a príznakmi súvisiacimi s problémami s dýchaním. Presvedčivé dôkazy o účinkoch pasívneho fajčenia na chronické choroby dýchacích ciest však neexistujú. Neexistuje žiadna epidemiologická štúdia, ktorá by dokázala vplyv ETS na zhoršovanie astmatického priebehu u dospelých ľudí. Na druhej strane však existuje vzťah medzi pasívnym fajčením a výskytom chorôb dolných dýchacích ciest u detí a detí matiek, ktoré počas tehotenstva fajčili. Na základe vedeckých štúdií bol preukázaný vzťah medzi fajčením rodičov a častejším výskytom problémov u detí s dýchaním v podobe rovnakých príznakov, ako je kašeľ a chrípka.

Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.