medicc logo

MENU

Polynenasýtené mastné kyseliny (PUFAs) v mlieku

medicc
Mliečny tuk kravského aj materského mlieka obsahuje polynenasýtené mastné kyseliny, vrátane malých množstiev esenciálnych n-6 a n-3 druhov, kyseliny linolovej (LA, 18:2n-6) a kyseliny α-linolénovej (ALA, 18:3n-3).

Koncentrácie LA a ALA boli v kravskom mlieku zaznamenané v rozmedzí 1-3 a 0,5-2 hmotnostných percent, zatiaľ čo v materskom mlieku sa koncentrácie pohybovali v rozmedzí 10,75±4,22 a 0,35±0,05 hmotnostných percent.

 

Tieto mastné kyseliny si telo nevie samo syntetizovať, ale sú nevyhnutné pre život človeka aj iných cicavcov a preto musia byť prijímané z potravy. LA je najbežnejšou PUFA, ktorá je zložkou dynamických fosfolipidov , potrebných pre membránové štruktúry a lipoproteínov (najmä HDL), zapojených do transportu lipidov.

spilled-milk-132

LA a ALA môžu byť ďalej metabolizované D6-desaturáciou a predĺžené na formu kyseliny arachidónovej (ARA, 20:4n-6) a kyseliny eikozapenténovej (EPA, 20:5n-3), ktoré sú prekurzormi syntézy prostagladínov a leukotriénov. Tie riadia celú škálu bunkových aktivít, zodpovedných za zdravý životný štýl. EPA je potom ďalej metabolizovaná do formy kyseliny dokozahexénovej (DHA, 22:6n-3), ktorá je špecificky distribuovaná v tkanivách a fosfolipidoch a je extrémne dôležitá pri vývoji centrálnej nervovej sústavy.

 

Prínos pre zdravie

 

Zaujímavé je, že n-6 a najmä n-3 mastné kyseliny preukázali potenciálny prínos pre zdravie a to in vitro aj in vivo, vďaka tomu, že znižujú riziko kardiovaskulárnych ochorení (CVD), diabetesu druhého typu, hypertenzie, rakoviny a niektorých neurologických disfunkcií.


N-3 mastné kyseliny tiež vykazovali terapeutický potenciál pri liečbe zápalových ochorení, ako je reumatoidná artritída a zmiernení syndrómov duševných porúch, napríklad depresie, alebo demencie. N-3 mastná kyselina, DHA, sa tiež ukazuje ako sľúbené potenciálne liečivo Alzheimerovej choroby.

 

Konjugovaná kyselina linolová


U prežúvavcov sa v strave prijaté LA môžu previesť na CLA v dôsledku biohydrogenácie pomocou baktérií v bachore spolu s endogénnou syntézou pomocou vlastných tkanív zvierat, kde cis-9 a trans-11 izoméry predstavujú väčšinu (viac ako 90%) z celkových CLA v mliečnom tuku.

 

CLA je produkovaná keď sa LA zmení na kyselinu vakcénovú pomocou mikrobiálneho enzýmu – izomerázy kyseliny linolovej, procesom zvaným biohydrogenácia. Kyselina vakcénová sa potom prevedie na CLA v mliečnej žľaze prostredníctvom enzýmu D9-desaturázy a tak sa vylučuje do mlieka. CLA môže byť tiež generovaná aj priamo z LA v dôsledku mikrobiálnej biodehydrogenácie, kde vzniká ako medziprodukt pri výrobe kyseliny vakcénovej. Z počtu baktérií 1010 – 1011 KTJ, ktoré sídlia v bachore dojníc, len u niekoľkých druhov bolo preukázané, že sa podieľajú na vykonávaní týchto biodehydrogenačných procesov.

tablets-1572

Pozoruhodné je, že v porovnaní s mastnými kyselinami materského mlieka, izoméry CLA preukázali vynikajúce schopnosti v in vivo a in vitro zabraňovaní rôznym druhom rakoviny, hypertenzie, aterosklerózy a diabetu, rovnako ako aj schopnosť zlepšiť imunitné reakcie a stavbu tela. Hoci existuje 28 rôznych izomérov CLA, zdravotné prínosy sa pripisujú predovšetkým dvom, a to cis-9, trans-11 a trans-10, cis-12 CLA. Okrem toho, v mliečnom tuku bolo identifikované aj nepatrné množstvo medziproduktov biodehydrogenácie ALA (konjugovaná kyselina α-linolénová, CLNA).

 

Nedávne záznamy zdôraznili zdraviu prospešné vlastnosti tejto konjugovanej polynenasýtenej mastnej kyseliny. Patrí medzi ne C18:3 c9, t11, t13 CLNA, ktorá vykazuje protirakovinové účinky, c9, t11, c13 CLNA, ktorá má hypolipidemické účinky a c9, t11, c15 CLNA, u ktorej bolo preukázané, že inhibuje rast rakovinových buniek hruhého čreva SW480.

 

Polynenasýtené mastné kyseliny (PUFAs) v mlieku - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.