MENU

Centrá pomoci - Slovensko

Jeden z hlavných dôvodov, prečo v roku 1998 Klub Detskej Nádeje vznikol je, aby sme úsmev z našich tvári preniesli na tváre detí, ktoré veľakrát dôvod na úsmev nemajú. Chceme to byť my, kto im aspoň na malú chvíľu ten dôvod dá. Spríjemňuje život dlhodobo hospitalizovaným deťom s onkologickými a kardiologickými ochoreniami.

Dobrí ľudia stále existujú. Dôkazom je aj občianske združenie Dobrovoľnícka skupina Vŕba, ktoré svojou činnosťou pomáha pacientom v Onkologickom ústave svätej Alžbety v BA. Prečitajte si krátky prehľad toho, akým aktivitám sa venujú a čo je ich poslaním.

Z Ústavu klinickej onkológie v Bratislave (po začlenením bývalého Štátneho ústavu národného zdravia) vznikol 30. mája 1990 zmenou názvu Národný onkologický ústav so sídlom v Bratislave.  Zámerom bolo predovšetkým zvýšiť doterajší už nepostačujúci počet lôžok pre pacientov s rakovinovým ochorením. Napriek mnohým zmenám, spojeniam a deleniam, zostáva cieľom ústavu v prvom rade starostlivosť o pacientov s nádorovou chorobou.

Dňa 16.2.1996 založili zdravotnícki pracovnici oddelenia detskej onkológie v Košiciach Nadáciu detskej onkológie. Cieľom Nadácie bolo pomôcť deťom s nádorovými ochoreniami a ich rodičom.

Klinika hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ vznikla 1. septembra 1989 ako Oddelenie klinickej hematológie  spolu s hematologickým laboratóriom, od roku 1996 je klinikou so súčasným názvom.

Detská onkologická klinika vznikla v roku 2004 z Detského onkologického oddelenia DFNsP. Od svojho vzniku v r. 1991 sa zameriava na komplexnú diagnostiku a liečbu malígnych chorôb v spolupráci s inými klinikami a oddeleniami DFNsP, Národným onkologickým ústavom a inými pracoviskami. V septembri 2009 sa pôsobnosť kliniky rozšírila a vznikla Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP.

Onkologický ústav svätej Alžbety, s.r.o. patrí po 265 rokoch, ktoré zhruba uplynuli od založenia rovnomennej nemocnice, podľa viacerých ukazovateľov, ale tiež hodnotení pacientov a poisťovní, nielen medzi vedúce špičkové onkologické, ale tiež preventívne, stomatologické, všeobecné i fakultné (pripravujúce lekárov) zdravotnícke zariadenia na Slovensku.

Poslaním Východoslovenského onkologického ústavu je predovšetkým poskytovať komplexnú ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť pacientom s rakovinovým ochorením – diagnostika, liečba a dispenzárna starostlivosť o onkologických pacientov.

Liga proti rakovine otvorila, financuje a prevádzkuje tri centrá pomoci – v Bratislave, Martine a Košiciach. Centrá pomoci sú určené pre onkologických pacientov, ich blízkych, ale aj pre zdravú populáciu, ktorá má záujem dozvedieť sa viac o prevencii a zdravom životnom štýle.

Liga proti rakovine otvorila, financuje a prevádzkuje tri centrá pomoci – v Bratislave, Martine a Košiciach. Centrá pomoci sú určené pre onkologických pacientov, ich blízkych, ale aj pre zdravú populáciu, ktorá má záujem dozvedieť sa viac o prevencii a zdravom životnom štýle.

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.