medicc logo

MENU

Centrum pomoci Ligy proti rakovine Martin

Liga proti rakovine otvorila, financuje a prevádzkuje tri centrá pomoci – v Bratislave, Martine a Košiciach. Centrá pomoci sú určené pre onkologických pacientov, ich blízkych, ale aj pre zdravú populáciu, ktorá má záujem dozvedieť sa viac o prevencii a zdravom životnom štýle.

V centre Vám pomôžeme hľadať spôsob, ako sa zbaviť strachu, neistoty, úzkosti, stresu, i ako si zlepšiť zdravotný stav po fyzickej stránke. Všetky poskytované služby sú bezplatné. Náklady súvisiace s ich zabezpečením znáša LPR v plnom rozsahu.

Centrum pomoci Ligy proti rakovine v Martine vzniklo v júli 2010 a onkologickí pacienti v ňom nájdu nasledujúce programy:

  1. rehabilitácie a relaxácie za asistencie diplomovaného fyzioterapeuta
  2. pohybové kurzy a plávanie
  3. kreatívne kurzy a arteterapia
  4. besedy s odborníkmi z rôznych oblastí
  5. kultúrne podujatia
  6. možnosť využívať knižnicu

Pre širokú verejnosť i onkologických pacientov sú určené aj tieto služby:

  • poradenská služba vo forme Linky pomoci, na ktorej sú záujemcom k dispozícii lekári – onkológovia, psychológ, sociálna sestra
  • poradňa zdravia v spolupráci RÚVZ Martin
  • prednášky na témy z rôznych oblastí prevencie chorôb a zdravia

Linka pomoci je Vám k dispozícii od pondelka do piatku (v pondelok od 15:30, v utorok od 12:00, v stredu od 15:00, vo štvrtok od 14:00 hodiny a v piatok od 11:30) na telefónnom čísle 043/32 40 506 alebo v tom istom čase osobne priamo v priestoroch centra pomoci.

Konkrétny program realizovaný v centre vždy na daný mesiac, ako aj ďalšie zaujímavé informácie nájdete na webových stránkach centra.

Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.