MENU

Onkologické ochorenia (odborný článok)

medicc
Genotypizácia nádorového tkaniva pri hľadaní somatických zmien je dôležitou súčasťou diagnostiky v onkológii. Tieto zmeny v sekvenciách sú vysoko informatívne, ale odber vzoriek tumorového tkaniva môže byť náročný a tiež nepresný v dôsledku nádorovej heterogenity.

Fragmenty DNA sú uvoľňované do cirkulácie po apoptóze a nekróze buniek a ich množstvo koreluje so štádiom ochorenia a prognózou. Určenie genotypu nádorových buniek navyše umožňuje detegovať a kvantifikovať nádorové mutácie v reálnom čase. Ochorenie je najčastejšie spôsobované akumuláciou genetických a epigenetických zmien, ktoré môžu byť pozorované v cfDNA izolovanej z postihnutého tkaniva.

Somatická mutácia

Identifikácia somatickej mutácie je individuálna u každého jedinca, zahŕňa sekvenovanie niekoľkých génov bežne mutovaných pri onkologických ochoreniach a v prípade negatívnych výsledkov následné sekvenovanie všetkých kódujúcich oblastí genómu. Meranie množstva cfDNA umožňuje určiť približné štádium rakoviny, v prípade kolonorektálneho karcinómu pacienti s nižšími hladinami žili výrazne dlhšie ako postihnutí s vyšším množstvom cfDNA v krvi.

black h

Detekcia tumoru v plazme

Včasná detekcia DNA tumoru v sére alebo plazme pred rozvojom recidívy ochorenia zlepšuje výsledky u pacientov po resekcii kolonorektálneho karcinómu. APC a K-ras mutácie vznikajú pri rozvoji tohto karcinómu, zatiaľ čo mutácie p53 vznikajú pri neskorej tumorogenéze. Aspoň jedna z týchto génových mutácií sa vyskytuje u 75% z celkového množstva pacientov a vyššia miera pooperačnej recidívy ochorenia bola u jedincov so zistenými mutáciami výrazne vyššia, teda ich identifikácia umožňuje včasné odhalenie pooperačných metastáz.

Popri mutáciách v onkogénoch a tumor-supresorových génoch, možno na základe analýzy cfDNA zistiť aj mikrosatelitovú nestabilitu spojenú s procesom karcinogenézy. Mikrosatelity sú repetitívne sekvencie, ktoré v dôsledku mutácií pri opravách DNA môžu vykazovať abnormálnu dĺžku. Testovaním 12 mikrosatelitových markerov, sa našli v 88% prípadov zmeny vo vzorkách u pacientov s rakovinou pľúc.

V cfDNA tumoru sú vyhľadávané špecifické zmeny, ako sú epigenetické modifikácie. Metylácia cfDNA bola popísaná pri mnohých typoch onkologických ochorení a predstavuje senzitívny marker skorých štádií ochorenia, nakoľko je to proces spojený so začiatkom karcinogenézy. RASSF1A gén je tumor-supresorový gén, ktorého inaktivácia, spôsobená metyláciou v oblasti promótora, je príčinou rozvoja rakoviny.

in the lab 2

Má tiež úlohu pri apoptotickej odpovedi na poškodenie bunky a DNA reparáciách a jeho bodový polymorfizmus tieto procesy inhibuje. Metylácia CpG ostrovčekov RASSF1A, ako aj mnohých iných génov, je asociovaná s rozvojom malígnych procesov a tieto epigenetické zmeny môžu vytvárať vzor pre predpovedanie stavu u pacientov s rakovinou gastrointestinálneho traktu a malígnym melanómom.

Prostredníctvom cfDNA možno tiež sledovať účinnosť liečby a priebeh ochorenia. U pacientov s kolonorektálnym karcinómom po prvotnom úspešnom liečení cielenou génovou terapiou dochádzalo počas liečby po čase k progresii ochorenia. Skríning mutácií pred a po podstúpení liečby ukázal nové somatické mutácie, ktoré bránia účinkom liečiv. CfDNA teda môže vylepšiť možnosti včasnej diagnostiky a liečby.

  • Zdroj informácií: Beau-Faller M., Gaub M.P., Schneider A., Ducrocq X., Massard G., Gasser B., Chenard M.P., Kessler R., Anker P., Stroun M., Weitzenblum E., Pauli G., Wihlm J.M., Quoix E. & Oudet P. 2003. Plasma DNA microsatellite panel as sensitive and tumor-specific marker in lung cancer patients. Int. J. Cancer. 105: 361–370. Bettegowda C., Sausen M., Leary R.J., Kinde I., Wang Y., Agrawal N. 2014. Detection of circulating tumor DNA in early- and late-stage human malignancies. Sci. Transl. Med. 6: 224–224. Diaz L.A. & Bardelli A. 2014. Liquid biopsies: genotyping circulating tumor DNA. J. Clin. Oncol. 32: 579–586. Donninger H., Clark J., Rinaldo F., Nelson N., Barnoud T., Schmidt M.L., Hobbing K.R., Vos M.D., Sils B. & Clark G.J. 2015. The RASSF1A tumor suppressor regulates XPA-mediated DNA repair. Mol. Cell. Biol. 35: 277–287. Kohler C., Barekati Z., Radpour R. & Zhong X.Y. 2011. Cell-free DNA in the circulation as a potential cancer biomarker. Anticancer Res. 31: 2623–2628. Liferová, N. 2016. Extracelulárne nukleové kyseliny ako fyziologické a patofyziologické biomarkery. Bratislava.45 s. 2016. Tanemura A., Terando A.M., Sim M.-S., van Hoesel A.Q., de Maat M.F.G., Morton D.L. & Hoon D.S.B. 2009. CpG island methylator phenotype predicts progression of malignant melanoma. Clin. Cancer Res. 15: 1801–1807. Wang Y., Zhu J., Chen Y., Lu S., Chen B., Zhao X., Wu Y., Han X., Ma D., Liu Z., Cram D. & Cheng W. 2013. Two cases of placental T21 mosaicism: challenging the detection limits of non-invasive prenatal testing. Prenat. Diagn. 33: 1207–1210.
Onkologické ochorenia (odborný článok) - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.